Mehiläistarhauksessa melkoiset erot kannattavuudessa vuosien välillä – sää usein ratkaiseva tekijä - Maatalous - Maaseudun Tulevaisuus
Maatalous

Mehiläistarhauksessa melkoiset erot kannattavuudessa vuosien välillä – sää usein ratkaiseva tekijä

Tukien osuus on pieni verrattuna muuhun maatalouteen.
Markku Vuorikari
Yhden hunajakilon tuottamisesta aiheutui 23,50 euron kustannukset vuonna 2016, vastaavasti tuottoja kertyi 12,30 euroa. Vuonna 2018 hunajakilon tuotantokustannus oli 9,80 euroa, ja tuottoja kertyi 7,80 euroa.

Kuumaa, kylmää, sateista? Mehiläistarhaajan arjessa sää ratkaisee paljon. Kylmä kesä näkyy tarhaajan kukkarossa.

Kesän sääolosuhteet vaikuttavat hunajasadon kertymiseen ja satomäärät vaihtelevat vuosittain. Vuoden 2016 hunajasato jäi erittäin heikoksi.

Vuosi 2018 oli parempi hunajantuotannolle. Kokonaistuottoa kertyi 16 900 euroa, kun kahta vuotta aiemmin rahaa myydystä hunajasta kertyi keskimäärin 8 700 euroa.

Mehiläistarhaajat tekivät työtä keskimäärin 580 tuntia vuonna 2018, ja tästä aiheutui 9 300 euron palkkavaatimuskustannus.

Työtunnit sisältävät mehiläisten hoitotyöt sekä hunajan käsittelyn, pakkaamisen, myynnin ja markkinoinnin. Työaikaa käytettiin mehiläispesää kohti laskettuna vuosina 2017 ja 2018 keskimäärin yksitoista tuntia, vuonna 2016 kaksi tuntia vähemmän.

Yrittäjätuloa jäi vuonna 2016 vain 550 euroa, kun vuonna 2018 yrittäjätuloa kertyi 5 990 euroa.

Kun yrittäjätulo jaetaan palkka- ja korkovaatimuksen summalla, saadaan suhteellista kannattavuutta kuvaava kannattavuuskerroin.

Heikkona satovuonna 2016 kannattavuuskerroin jäi lähelle nollaa, hyvänä satovuonna 2018 kannattavuus koheni 0,58:aan.

"Tämä tarkoittaa, että vuonna 2018 omalle pääomalle kertyi 2,9 prosentin korko ja omille työtunneille 8,5 euron korvaus. Vastaavasti vuonna 2016 ei saatu korvausta omalle työlle ja pääomalle", kertoo tutkija Marja Vilja Lukesta.

Hunajan lisäksi tarhaajille kertyi tuloja pölytyspalvelun ja muiden mehiläistuotteiden myynnistä.

"Mehiläistarhaajien tarjoaman pölytyspalvelun käyttö lisääntyy, joten kannattavuuskirjanpidon tuloksissa esitetään vuodesta 2018 lähtien pölytyspalvelu omana eränään", Vilja mainitsee.

Mehiläistarhauksen kannattavuustulokset perustuvat Luonnonvarakeskuksen (Luke) ylläpitämään mehiläistalouden kannattavuuskirjanpitoon.

Mehiläistaloudessa tuen osuus on pysytellyt alle kahdeksassa prosentissa kokonaistuotoista, mikä on selvästi vähemmän kuin maataloudessa keskimäärin.

Lue lisää

Pienet siivet kannattelevat maailman ruuantuotantoa – pölyttäjät ovat mehiläispäivän sankareita

Karhut ovat rosvonneet ensimmäiset mehiläispesät – vahinkoriskin suhteen tarhaajat ovat eriarvoisessa asemassa eri puolilla Suomea

PTT: Koronakriisillä ei ole merkittävää vaikutusta tuottajahintoihin – Yhdysvalloissa maitoa on kaadettu kriisin takia maahan

Norjalaisyritys mursi mehiläisten tanssin koodin – tarhuri voi hyödyntää tietoa pesien sijoittelussa