Maatalous

Välitä viljelijästä -hanke on tuottanut tulosta – tehdyt toimet ovat parantaneet maatalousyrittäjien jaksamista

Mela peräänkuuluttaa vaikuttavaksi osoittautuneelle työlle pysyvää rahoitusta. Nykyinen rahoitus toiminnalle loppuu vuonna 2020.
Petteri Kivimäki
Välitä viljelijästä -hanke järjesti viime syyskuussa viljelijöiden hyvinvointipäivän Laukaassa Tupaswilla-perinnekylässä. Konsultti Riitta-Liisa Kanniainen Taikapuhe Oy:stä puhui tilaisuudessa positiivisesta ajattelusta.

Välitä viljelijästä -hankkeen palveluita kahden viime vuoden aikana käyttäneet viljelijät ovat kokeneet toimenpiteiden parantaneen selvästi heidän työkykyään ja henkistä jaksamistaan. Yhdeksän kymmenestä kertoo olevansa tyytyväisiä hankkeen kautta saamallaan ostopalvelusitoumuksella hankkimaansa asiantuntija-apuun.

Asiantuntija-avun koettiin vaikuttaneen erityisesti omaan jaksamiseen ja ihmissuhteisiin.

Neljä viidestä koki asiantuntija-avusta olleen melko tai erittäin paljon hyötyä omalle jaksamiselle, 65 prosenttia koki siitä olleen hyötyä parisuhteelle ja 56 prosenttia muille ihmissuhteille.

Tämä selviää Maatalousyrittäjien eläkelaitos Melan teettämästä väliarvioinnista, jonka se teetti selvittääkseen hankkeen vaikuttavuutta.

Koettu työkyky oli parantunut ostopalvelusitoumuksella hankitun asiantuntija-avun myötä selvästi. Asteikolla yhdestä kymmeneen vastaajat arvioivat työkykynsä olleen ennen asiantuntija-apua 4,9, asiantuntija-avun jälkeen 6,9.

Vastaajista lähes puolet, 45 prosenttia, koki työkykynsä parantuneen asiantuntija-avun myötä.

Myös psyykkinen oireilu on vähentynyt selvästi ostopalvelusitoumuksella hankitun avun myötä. Sitä selvitettiin kyselyssä kahdella terveydenhuollossa yleisesti käytetyillä kysymyksellä, joiden on todettu seulovan masentuneisuutta hyvin.

Vastaajista reilu puolet ilmoitti olevansa tällä hetkellä huolissaan viimeisen kuukauden aikana tuntemastaan alakulosta, masentuneisuudesta tai toivottomuudesta. Ennen ostopalvelusitoumuksella hankittua asiantuntija-apua näitä oireita koki lähes yhdeksän kymmenestä vastaajasta.

Vastaajista noin 35 prosenttia koki alakulossa ja masentuneisuudessa tapahtuneen parannusta asiantuntija-avun myötä.

Sama myönteinen muutos näkyi myös toisessa masentuneisuutta seulovassa kysymyksessä. Noin puolet vastaajista ilmoittaa olleensa huolissaan viimeisen kuukauden aikana kokemastaan mielenkiinnon puutteesta tai haluttomuudesta, kun vastaava määrä ennen ostopalvelusitoumuksella hankittua asiantuntija-apua oli 82 prosenttia.

Vastaajista noin kolmannes oli kokenut mielenkiinnon puutteen tai haluttomuuden parantuneen asiantuntija-avun myötä.

Kiitosta saa myös Melan Välitä viljelijästä -rahoituksella palkkaamien hanke- ja projektityöntekijöiden tekemä työ. Hankkeen maakunnalliset projektityöntekijät antavat maksutonta ja luotettavaa keskusteluapua sekä ohjaavat yrittäjiä tarvittaessa oikeanlaisen avun piiriin.

Melan omien projektityöntekijöiden lisäksi vastaavaa ohjaus- ja keskusteluapua ovat tarjonneet myös maakunnallisten hyvinvointihankkeiden hanketyöntekijät.

Hanke- ja projektityöntekijöiden apu koettiin väliarvion mukaan erittäin tärkeäksi, sillä jopa 94 prosenttia vastaajista oli kokenut avun hyödylliseksi.

Mela peräänkuuluttaa hankkeessa käyttöön otettujen toimintamalleille jatkoa myös sen jälkeen, kun hankkeen nykyinen rahoitus päättyy vuonna 2020. Välitä viljelijästä -hanke on osa edellisen hallituksen toteuttamaa maatalouden kriisipakettia, jossa hankkeen tehtäväksi määriteltiin maatalousyrittäjien uupumisen ehkäisy ja heidän jaksamisensa tukeminen.

Melan toimitusjohtajan Päivi Huotarin mukaan tulokset osoittavat, että varhaisen välittämisen palvelut olisi hyvä saada pysyväksi osaksi Melan toimintaa.

"Tämäntyyppisillä toimenpiteillä voimme vaikuttavasti torjua uupumisen ja työkyvyttömyyden riskiä. Maatalousyrittäjien arki on haastavaa ja työ erittäin kuormittavaa, näitä toimenpiteitä todella tarvitaan."

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Työhyvinvointi puuhuoltoketjussa, kolmas kerta!

Talousongelmat, uupuminen, parisuhteen solmut – maaseudun auttajien työssä näkyy elämän koko kirjo

Menestyvä maatila tarvitsee tekemisen iloa ja hyvinvoivan johtajan – "Mieluummin hyvä tiimi kuin lottovoitto"