Maatalous

EU kieltää jälleen kasvinsuojeluaineita – nyt kieltolistalle dimetoaatti ja desmedifaami

Dimetoaattikielto vie markkinoilta kaksi viljojen kirvatorjuntaan ja sokerijuurikkaan juurikaskärpäsen torjuntaan tarkoitettua valmistetta.
Fanni Heinonen
Dimetoaattia käytetään muun muassa juurikaskärpäsen torjuntaan sokerijuurikkaalta. Kuvassa juurikaskärpäsen munia sokerijuurikkaan lehden alapinnalla.

EU:n komissio on päättänyt kieltää tuhoeläinten torjunnassa käytetyn dimetoaatin ja sokerijuurikkaan rikkakasviaineen desmedifaamin. Asiasta päätti Brysselissä pidetyn viranomaiskokouksen määräenemmistö.

Dimetoaatti on ollut EU:n sallima tehoaine vuodesta 2007 ja desmedifaami vuodesta 2005 lähtien.

Suomessa tehoaineiden kielto tulee poistamaan myöhemmin käytöstä kaksi dimetoaattia sisältävää valmistetta ja kolme desmedifaamia sisältävää valmistetta.

Kiellettäväksi joutuvat dimetoaattivalmisteet ovat Danadim Progress ja Perfektion Top. Ne on Suomessa hyväksytty käytettäväksi kirvojen torjuntaan viljoilta ja juurikaskärpäsen torjuntaan sokerijuurikasviljelyksiltä.

Suomen markkinoille hyväksyttyjä Desmedifaamivalmisteita ovat Betanal Expert EC, Betasana Duo SC ja Betanal Progress SE.

Niistä Betanal Expert EC- ja Betasana Duo SC on hyväksytty rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja punajuurikasviljelyksillä, Betanal Progress SE rikkakasvitorjuntaan sokeri- ja punajuurikasviljelyksillä.

Valmisteita saa vielä toistaiseksi myydä ja käyttää Suomessa. Käytännössä kielto tulee voimaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin asettaman siirtymäajan jälkeen. Tukes tiedottaa siirtymäajoista siinä vaiheessa, kun se on tehnyt päätöksen niiden kiellosta.

EU:n komissio päätti kieltää tehoaineet normaalin uudelleenarvioinnin yhteydessä.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen Efsa on katsonut tekemässään tutkimusyhteenvedossa, että dimetoaatin käytöstä aiheutuu suurta riskiä nisäkkäille, hyödyllisille niveljalkaisille ja mehiläisille. Myös kuluttajille aiheutuu tehoaineista riski, mikäli niistä tai niiden aineenvaihduntatuotteista on jäämiä ihmisravinnossa.

Efsan mukaan ei voida myöskään sulkea pois altistumisriskiä valmisteen levityksen ja käsittelyn yhteydessä.

Desmedifaamin kaikenlaisesta käytöistä aiheutuu puolestaan riskiä nisäkkäille ja linnuille. Hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksiakaan ei voitu sulkea pois.

Samalla kun dimetoaatti ja desmedifaami päätettiin kieltää, hyväksyttiin EU:ssa käyttöön neljä uutta tehoainetta.

EU:ssa uudet tehoaineet ovat tolklofossimetyyli ja florpyrauksifeeni. Uudelleen hyväksytyt tehoaineet ovat 1-metyylisyklopropeeni ja demetenamidi-P.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Tukesilta poikkeuslupa kahdelle kaalin ja porkkanan tuholaistorjuntaan käytettävälle valmisteelle

Laittomien kasvinsuojeluaineiden tuonnin valvonta tehostuu

EU:n tehoainekielto vie Suomen markkinoilta 15 kasvinsuojeluainetta – varmista ettei niitä jää varastoon