Maatalous

Eläinsuojelutarkastus kohdistuu yhä useammin lemmikkeihin – puutteita löytyi lähes kolmanneksessa tarkastuksista

Tuotantoeläintiloilla säädösten vastaista menettelyä havaittiin 18 prosentissa tarkastuksista. Turkistarhoilla osuus oli 37 prosenttia.
Kari Salonen
Eläinsuojelutarkastukset kohdistuvat kaikkein yleisimmin koiriin. Kuvituskuva, ei liity eläinsuojelutapauksiin.

Lemmikkien huono kohtelu on lisännyt kiireellisiä viranomaistoimia eläinsuojelutarkastuksissa, ilmenee Ruokaviraston viime vuoden tiedoista.

Noin joka kymmenes epäilyyn perustuva eläinsuojelutarkastuskäynti johti kiireellisiin viranomaistoimenpiteisiin vuonna 2018. Aiempien vuosien tavoin suurin osa kiireellisistä toimenpiteistä kohdistui lemmikkieläimiin

Lemmikkien pitoon ei kohdistu säännöllistä valvontaa kuin ammattimaisessa kasvatuksessa. Tämän vuoksi tilanteet voivat olla jo vakavia, kun ne tulevat viranomaisten tietoon.

"Eläinsuojelutarkastukset kohdistuvat yhä enemmän ja enemmän lemmikkieläimiin, kun taas tuotantoeläinten tarkastukset ovat kääntyneet laskuun. Tämä taas heijastuu kiireellisten toimenpiteiden osuuden nousuna", sanoo ylitarkastaja Sanna Varjus Ruokavirastosta.

.

Epäilyyn perustuvia eläinsuojelutarkastuksia tehtiin viime vuonna 6 508, mikä on 60 toissavuotista enemmän. Joka neljäs oli uusintatarkastus, jolla pyrittiin varmistamaan, onko aiemmin annettuja määräyksiä tai kieltoja noudatettu.

621 käynnillä havaittiin puutteita, joiden johdosta viranomaiset ryhtyivät kiireellisiin toimiin eläinten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Uusintatarkastuksen yhteydessä kiireellisiin toimiin päädyttiin 150 tapauksessa. Näissä eläinsuojelullinen tilanne ei ollut parantunut annetuista määräyksistä tai kielloista huolimatta.

Välittömiä toimenpiteitä vaativissa tapauksissa pienet eläimet toimitetaan usein hoidettavaksi muualle, ja isommille eläimille järjestetään ensiapuna ruokaa ja vettä sekä hoitaja. Mikäli hoidon järjestäminen ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista, eläimet voidaan myös myydä tai lopettaa.

Yhteensä 30 prosentissa käynneistä, eli 1 944 kohteessa, havaittiin puutteita, joiden johdosta eläinten omistajalle tai haltijalle annettiin joko määräys korjata puutteet määräajassa tai kielto jatkaa eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä.

Useimmin tarkastus kohdistui koiriin. Ne olivat tarkastuksen kohteena yli 3 200 tapauksessa. Seuraavaksi eniten tarkastettiin kissoja, 1 550 kertaa.

Nautoja tarkastettiin noin 1 100 kertaa ja myös tuotantoeläimiin lukeutuvia hevosia yli 700 kertaa. Siipikarjan pito-olosuhteita tarkastettiin lähes 600 käynnillä ja lampaiden noin 400 käynnillä. Nämä eläinlajit on raportoinnissa luokiteltu tuotantoeläimiksi riippumatta siitä, onko niitä pidetty tuotantotarkoituksessa vai lemmikkinä.

Tuotantoeläintiloilla tehtiin otantaan perustuva eläinsuojelutarkastus 347 tilalla. Näistä 18 prosentissa havaittiin eläinsuojelusäädösten vastaista menettelyä.

Tuotantoeläintilojen otantavalvonnassa on painotettu vuodesta 2017 alkaen vuosittain tiettyä eläinlajia.

Viime vuonna painotus oli turkiseläimissä, sillä viiden edellisen vuoden aikana laiminlyöntejä on esiintynyt 25–66 prosentissa tarkastetuista turkistiloista.

Vuonna 2018 tarkastetusta 89 turkiseläintilasta puutteita havaittiin 37 prosentilla, mikä on selkeästi enemmän kuin toissa vuonna, jolloin osuus oli 23 prosenttia. Tuloksissa nousivat esille suoraan eläinten hyvinvointiin liittyvät puutteet.

Eläinten kuljetuksissa laiminlyöntien määrä väheni, kuten myös edellisvuonna.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Onneton ulkokissa – onnelliset kissanpelastajat

Animalian Erja Laakkonen ei tapa edes itikoita – "Kannanhoidollista metsästystä on vaikea ymmärtää"

Oikeutta eläimille: Saksan viimeinen turkistarha lopetti – minkit myytiin Suomeen