Maatalous

KKV lievensi Valion raakamaidon myyntivelvoitetta – kauppa ei voi 2020 alkaen enää ostaa kivi-maitoa

Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitysten mukaan kaupan ryhmittymille annettua osuutta kiintiöstä käytetään yksinomaan meijereiden kilpailutuksen välineenä.
Kari Salonen
KKV muutti oma-aloitteisesti yrityskaupan ehdon tulkintaa vähittäiskaupan asemasta.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi tänään Valion hakemuksen raakamaidon myyntivelvoitetta koskevan yrityskaupan ehdon asteittaiseksi pienentämiseksi.

Muutoksen myötä nykyinen 185 miljoonan litran vuosittainen enimmäismyyntimäärä pienenee 125 miljoonaan litraan vuonna 2020 ja 100 miljoonaan litraan vuonna 2021.

Samassa yhteydessä KKV muutti oma-aloitteisesti yrityskaupan ehdon tulkintaa vähittäiskaupan asemasta. Kaupan ryhmittymät eivät voi 1.1.2020 jälkeen ostaa maitoraaka-ainetta kiintiöstä.

KKV kiinnitti huomiota myös siihen, että ehdon tulkinta on mahdollistanut sen, että meijereiden ja juustoloiden lisäksi kaupan ryhmittymillä on ollut oikeus hankkia raakamaitoa kiintiöstä.

KKV:n selvitysten mukaan kaupan ryhmittymille annettua osuutta kiintiöstä käytetään yksinomaan meijereiden kilpailutuksen välineenä eikä kaupan kiintiöllä ole positiivista vaikutusta hankintamarkkinoiden kilpailuun. Ehdon tarkoitus ei ole vahvistaa kaupan ryhmittymien neuvotteluasemaa suhteessa meijerialan toimijoihin, vaan turvata Valion kilpailijoiden riittävä raaka-aineen saanti.

KKV katsookin, että ehdon tulkinta ei vallitsevassa markkinatilanteessa vastaa ehdon tarkoitusta.

Vuosilta 2000 ja 2004 peräisin olevien yrityskaupan ehtojen mukaan Valion tuli myydä kotimaan markkinoiden kilpailijoille vuosittain yhteensä enintään 185 miljoonaa litraa raakamaitoa.

Ehdon tarkoituksena on turvata Valion kilpailijoiden raakamaidon saanti ja sitä kautta riittävä kilpailu lopputuotemarkkinoilla. Niin kutsutun kiintiömaitojärjestelmän luominen oli ehtona sille, että yrityskaupat voitiin hyväksyä.

Kiintiömaitoa ruvettiin kutsumaan Kilpailuviraston nimen mukaan Kivi-maidoksi.

Valio on hakenut aiemmin raakamaidon myyntiehdon poistamista kokonaisuudessaan. KKV ei selvitystensä perusteella kuitenkaan pitänyt ehdon poistamista mahdollisena. Valio veti tämän seurauksena hakemuksensa pois ja toimitti KKV:lle 31.12.2018 uuden hakemuksen, jossa se haki ehdon asteittaista pienentämistä.

”Valio hallitsee edelleen raakamaidon hankinnan markkinaa ylivoimaisen markkina-asemansa turvin. Tämän vuoksi kiintiön poistamista kokonaan ei pidetty mahdollisena. Toisaalta kiintiöehto myös heikentää Valion kilpailijoiden kannustimia kilpailla maidontuottajista, mikä voi osaltaan ylläpitää olemassa olevaa markkinarakennetta”, toteaa KKV:n yrityskauppavalvonnasta vastaava johtaja Sanna Syrjälä.

KKV:n selvitykset osoittivat lisäksi, että markkinoilla on tapahtunut merkittäviä muutoksia. ”EU:n maitokiintiöt ovat poistuneet, nestemaitomarkkinoiden myyntimäärä on laskenut ja private label -tuotteiden markkinaosuus erityisesti nestemaidoissa on kasvanut merkittävästi”, Syrjälä jatkaa.

KKV:n arvion mukaan Valion hakemuksen mukainen asteittainen lievennys on oikeasuhtainen ja kannustaa myös Valion kilpailijoita aktivoitumaan hankintamarkkinoiden kilpailussa.

10.6. klo 15:09 juttuun lisätty selitys mistä nimitys "kivi-maito" on peräisin.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kaikki Valion päämaidot ovat pian vapaan lehmän eli pihattolehmän maitoa

Osuuskunnat Maitosuomi ja ItäMaito sulautuvat tänään yhteen, mikä muuttuu?

Suomalaiset elintarvikejätit pyrkivät mukaan vegebuumiin - "Kasvipohjaisten tuotteiden markkinat kasvavat maailmanlaajuisesti"