Maatalous

Valion kuluva vuosi on nousujohteinen: Maitojauheen hinnannousu ja uudet tuotteet siivittävät kasvua

Haastavat säät ja maidon tilityshinnan lasku vaikeuttivat omistajayrittäjien elämää. Kaiken kaikkiaan liikevaihto kuitenkin kasvoi.
Vesa Laitinen
Valio on kasvattanut osuuttaan kotimarkkinoilla esimerkiksi uusien tuotelanseerauksien avulla. Helmikuussa yhtiö toi markkinoille kasvipohjaiset Oddlygood-tuotteet. Marianne Karipohja ja Marianne Lötjönen esittelivät Oddlygood-tuotteita Vegemessuilla.

Valiolla on takanaan vaiherikas vuosi.

Globaalisti maidon tarjonta ylitti kysynnän, mikä heijastui sekä kotimaan että viennin hintatasoihin, Valiolta kerrotaan.

Liikevaihto jatkoi kuitenkin maltillista kasvua. Vuosi 2019 on kaikkiaan kehittynyt liiketoiminnan näkökulmasta oikeansuuntaisesti.

Kasvua on alkuvuonna edistänyt muun muassa maitojauheen maailmanmarkkinahintojen nousu. Myös viime vuonna käynnistetty kolmivuotinen projekti kustannustehokkuuden ja kilpailukyvyn ja sitä kautta maitotuoton parantamiseksi etenee suunnitellusti, konsernista kerrotaan.

Valio-konsernin liikevaihto oli 1 734 miljoonaa euroa vuonna 2018 eli se kasvoi 1,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Kotimaan liikevaihto kasvoi puoli prosenttia, ja ulkomaan liikevaihto kolme prosenttia.

Maitokatetta** kertyi 800 miljoonaa euroa, ja maitotuotto* oli 38,4 senttiä litralta.

Valion omistajayrittäjien näkökulmasta vuosi oli haastava: maidon tilityshinta laski ja helteinen kesä oli ennätyskuiva.

Viime vuonna nähtiin se, että sääolosuhteet voivat vaikuttaa merkittävästi tuotanto-olosuhteisiin niin Suomessa kuin maailmalla. Ennätyskuivasta kesästä seurannut rehupula kuritti entisestään tilojen taloutta, Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme sanoo.

Valio ja neljä muuta meijeriä pääsivät vuoden 2018 lopussa ja 2019 alussa sovintoratkaisuun perusmaidon hinnoittelua koskevassa vahingonkorvausprosessissa. Sovintoprosessista aiheutuneet kertaluonteiset vahingonkorvaukset rasittivat Valion operatiivista tulosta.

Puolen prosentin kasvu kotimarkkinoilla on Valion mukaan hyvä suoritus tiukassa kilpailutilanteessa. Kehitystä tukivat onnistunut tuotevalikoiman kehitys ja vahva tilaus-toimitusketju.

Esimerkiksi kesällä uudistettiin Valio ProFeel -proteiinituotteisto, ja valikoimiin tuotiin lukuisia uusia proteiinivälipaloja. Perinteisistä kategorioista perusmaidot jatkoivat laskua markkinatrendin mukaisesti.

Ulkomaantoiminnan liikevaihto oli 669 miljoonaa euroa. Valio jatkoi kasvua erityisesti Ruotsissa, Baltiassa, Venäjällä ja Kiinassa. Ruotsissa liikevaihto kasvoi 10 prosenttia erityisesti laktoosittomien tuotteiden ansiosta.

Vuoden 2018 alusta Valio alkoi maksaa vastuullisuuslisää yhden sentin per maitolitra maitotilayrittäjille, jotka sitoutuvat muun muassa yhdessä eläinlääkäreiden kanssa toteutettavaan ennaltaehkäisevään ja suunnitelmallisen terveydenhuoltoon.

Viime vuoden lopussa kansainvälisen ilmastopaneeli IPCC:n raportti nosti aiempaa vahvemmin keskusteluun ilmaston lämpenemisen ja keinot sen hidastamiseksi.

Lokakuussa 2018 Valio asetti itselleen kunnianhimoisen ilmastotavoitteen nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä.

**Maitokate: Liikevaihdosta vähennetään kaikki muut kulut paitsi omistajille maksettu maidon tuottajahinta, osakaslainojen korot, suunnitelman mukaiset poistot, eläkekassan lisäkannatusmaksut, eläkemaksupalautukset ja varsinaisesta liiketoiminnasta poikkeavat erät, kuten liiketoimintakauppojen myyntivoitot ja pakolliset varaukset. Maitokatteissa on huomioitu tilinpäätössiirtojen verot sekä Valio Oy:n tuloksen verovaikutus vähennettynä keskimääräisellä osakepääomasta lasketun osingonjakoprosentin mukaisen tuloksen vero-osuudella.

*Maitotuotto: Maitokatteesta vähennetään arvioitu investointien rahoitustarve ja saatu luku jaetaan Valio Oy:n omistajilta vastaanotetulla maitomäärällä.

Lue lisää