Maatalous

Ruokavirasto: Tietosuoja-asetus estää peltolohkoaineiston luovuttamisen vapaasti käytettäväksi

Aineisto sisältää henkilötietoja, jotka on asetuksen mukaan salassapidettävää tietoa.
Sami Karppinen
Ruokaviraston mukaan Peltolohkot.fi-palvelussa on julkaistu tietoja, joita palveluntarjoaja ei saa tietosuoja-asetuksen mukaan jakaa ilman maanomistajien lupaa vapaaseen käyttöön.

Ruokavirasto ei voi luovuttaa peltolohkoaineistoa vapaasti käytettäväksi, koska se sisältää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaan salassa pidettäviä henkilötietoja.

Asia nousi esiin viime viikolla, kun Ruokavirasto kielsi aineiston käytön ohjelmistoyrittäjä Jaakko Koskenkorvan kehittämässä Peltolohkot.fi-palvelussa. MT kertoi Ruokaviraston määräyksestä ja palvelun sulkemisesta uutisessaan sunnuntaina.

Palvelu on ollut käytössä viisi vuotta, ja Ruokaviraston, aiemmin Maaseutuvirasto Mavin julkaisemaa avointa peltolohkodataa käytettiin siinä Mavin antamalla luvalla.

GDPR-asetus astui voimaan viime keväänä, joten Mavin tekemä tulkinta on tehty ennen sen voimaantuloa.

Ruokaviraston mukaan toukokuussa yksityishenkilö teki sille ilmoituksen, jonka mukaan Ruokaviraston ylläpitämän peltolohkorekisterin tietoihin perustuvassa Peltolohkot.fi-palvelussa julkaistaan muun muassa yksityisten maatilojen tietoja ilman näiden lupaa.

Ruokaviraston mukaan sen on tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisterinpitäjänä tutkittava ilmoitukset, jotka on tehty sen vastuulla olevista rekistereitä. Viraston tekemissä selvityksissä ilmoitus todettiin aiheelliseksi.

"Ohjeistusta aineiston julkaisuun ei noudatettu palvelussa. Palveluntarjoaja ei ollut huolehtinut palvelussaan henkilötietojen suojasta, palvelu oli kaikille avoin ja sivustolla olivat vapaasti nähtävissä kaikkien maataloustukia saaneiden viljelijöiden peltolohkotiedot ja niiden tarkka sijainti. Näiden tietojen voidaan tulkita olevan henkilötietoja."

Tällaisia henkilötietoja ei viraston GDPR-asetuksesta tekemän tulkinnan mukaan käsitellä ja julkaista avoimena datana.

"Virasto katsoo, että palvelu, jossa peltolohkotiedot julkaistaan vapaasti kaikkien hyödynnettäväksi, ei voi ohittaa yksityisten henkilöiden henkilötietojen suojaa. Palveluntarjoajat voivat julkaista peltolohkoaineistoa vain, jos niillä on siihen suostumus viljelijöiltä."

Ruokavirasto kertoo ryhtyneensä selvittämään, miten peltolohkoaineistoa voidaan jatkossa luovuttaa muiden palveluntarjoajien käyttöön. Virasto on asiassa yhteydessä maa- ja metsätalousministeriöön sekä tietosuojavaltuutetun toimistoon.

Lue myös:

Ruokavirasto määräsi Peltolohkot.fi-palvelun suljettavaksi tietosuojaan vedoten – muun muassa ProAgria puolustaa avoimuutta

Lue lisää

Peltolohkot.fi saa toimia ainakin vuoden loppuun

Viljelijä kyseenalaisti peltolohkotietojen käytön mobiilisovelluksessa – kanteli Ruokavirastoon, joka kielsi palvelun

Euroopan unionin tietosuoja-asetus ei toimi

Ruokavirasto määräsi Peltolohkot.fi-palvelun suljettavaksi tietosuojaan vedoten – muun muassa ProAgria puolustaa avoimuutta