Maatalous

Luke: Ruokavienti kasvaa ennätysvauhtia – sekä vientimäärät että hinnat ovat nousseet

Elintarvikekaupan alijäämä oli viime vuonna 3,7 miljardia euroa. Luomuruuan myynti kasvaa maailmalla ja Suomessa vauhdilla.
Ari Nakari
Maitotuotteet ovat edelleen Suomen elintarvikeviennin merkittävin tuoteryhmä. Viennin arvo on tosin laskenut vuoden 2013 huipputasosta 521 miljoonasta eurosta lähes 30 prosenttia.

Viime vuonna maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden vienti Suomesta supistui selvästi. Elintarvikkeita vietiin yhteensä 1 520 miljoonan euron arvosta, mikä oli neljä prosenttia vähemmän kuin vuonna 2017.

Tänä vuonna elintarvikevienti kuitenkin kasvaa ennätysvauhtia. Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä viennin arvo oli lähes 16 prosenttia edellisvuotta korkeammalla tasolla, kertoo Luonnonvarakeskus Luke.

Erikoistutkija Csaba Jansikin mukaan viennin kasvua selittää usea tekijä.

"Viennin arvo on kasvanut sekä vientimäärien että -hintojen nousun seurauksena. Suomalaisille elintarvikkeille löydetyt uudet markkinat avittavat omalta osaltaan viennin kasvua. Erityisesti maito- ja lihatuotteiden sekä viljan ja alkoholijuomien vientikysyntä on ollut alkuvuodesta vahvassa kasvussa."

Maitotuotteet ovat edelleen Suomen elintarvikeviennin merkittävin yksittäinen tuoteryhmä. Viennin arvo on tosin laskenut vuoden 2013 huipputasosta 521 miljoonasta eurosta lähes 30 prosenttia. Alan osuus elintarvikealan kokonaisviennistä on tällä hetkellä noin neljännes, kun vielä muutama vuosi sitten maitotuotteet vastasivat kolmasosasta vientiä.

Muita tärkeitä vientituotteita ovat liha, alkoholijuomat sekä viljatuotteet. Luomuelintarvikkeiden vienti kasvaa nopeasti, mutta niiden osuus kokonaisviennistä jää noin kahteen prosenttiin. Luomutuotteita vietiin Suomesta vuonna 2018 vajaan 30 miljoonan euron arvosta.

Elintarvikkeita tuotiin Suomeen viime vuonna 5 272 miljoonan euron arvosta, mikä on lähes edellisvuoden tasoa. Viennin ja tuonnin yhteistuloksena elintarvikekaupan alijäämä nousi 3 752 miljoonaan euroon. Alijäämä on yli kaksinkertaistunut viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Luken tuore maa- ja elintarviketalouden vuosikatsaus kertoo luomuruuan myynnin kasvavan maailmalla ja Suomessa vauhdilla.

Luomuelintarvikkeiden ja -juomien globaalin myynnin arvioidaan yltävän kuluvana vuonna runsaaseen 100 miljardiin euroon. Vuotuinen kasvu on jatkunut 10 prosentin tietämissä vuodesta 2000 asti.

Luken tutkimusprofessori Jyrki Niemen mukaan näin nopea kasvu on jotakin, mistä perinteinen elintarvikesektori voi vain uneksia – ja kasvupotentiaali vaikuttaa edelleenkin valtavalta.

"Suosion taustalla on kuluttajien kasvava kiinnostus luonnonmukaisesti tuotettuihin elintarvikkeisiin ja positiiviset mielikuvat luomuelintarvikkeista. Kuluttajat ostavat luomua, koska pitävät tuotteita terveellisinä, aitoina ja maultaan alkuperäisinä."

Myös Suomessa luomutuotteiden myynti on kasvanut 2010-luvulla yli 10 prosentilla vuodessa. Viime vuonna luomutuotteita myytiin maamme vähittäiskaupoissa yhteensä 336 miljoonalla eurolla.

"Luomutuotannon on pitkään ajateltu palvelevan korkean tuloluokan kuluttajia. Markkinat ovat kuitenkin laajentumassa varakkaista kuluttajista yleisemmin elintarvikkeiden laadusta ja turvallisuudesta kiinnostuneiden kuluttajien valtavirtaan. Ihmisten kiinnostus ympäristöasioihin tukee osaltaan luomutuotteiden kasvavaa menekkiä", Niemi toteaa.

Luomun markkinaosuus ruuan vähittäismyynnistä on Suomessa edelleen pieni, 2,4 prosenttia. Esimerkiksi Tanskassa jo yli 13 prosenttia ruokaostoksista on luomua. Ruotsissa lähes kymmenen prosenttia ruokamyynnistä on luomua.

Lue lisää