Maatalous

Oljen ympärille voisi rakentaa biohiili- ja energiaosuuskuntia

Osuuskunta voisi myydä osan biohiilestä ja lisäksi myydä hiilidioksidin poistoa sekä muita ympäristöpalveluja. Osan biohiilestä ja energian voisivat hyödyntää osuuskunnan jäsenet.
Osuuskuntaan kuuluisi tiloja ja kunta sekä paikallista teollisuutta, jotka voivat käyttää syntyvän bioenergian. Pyrolyysissä syntyisi useita myytäviä tuotteita ja palveluja.

Carbofexin toimitusjohtaja Sampo Tukiainen ehdottaa, että olkea alettaisiin hyödyntää biohiilen tuotantoon. Pyrolyysistä syntyisi myös bioenergiaa.

Nykyisin olki on suurin biomassa, joka jää tiloilla käyttämättä. Siinä on merkittävä kansantaloudellinen energiavaranto, hän sanoo.

Tukiainen kertoo nähneensä laskelman, jonka mukaan oljissa olisi potentiaalia sitoa kuusi miljoonaa tonnia hiiltä. Se on hieman yli 10 prosenttia Suomen 55 miljoonan tonnin hiilipäästöistä.

Jos hehtaarilta korjattaisiin kolme tonnia olkea, siitä syntyy tonni biohiiltä, sitoutuu kolme tonnia hiilidioksidia ja käyttöön jää viisi megawattituntia energiaa, hän arvioi.

Carbofexissä on hahmoteltu ratkaisuksi osuuskuntaa paikallisten energiaosuuskuntien tapaan..

Osuuskuntaan kuuluisi tiloja ja myös muita toimijoita, kuten kunta sekä paikallista teollisuutta, jotka voivat käyttää syntyvän bioenergian.

Biohiili voidaan palauttaa osuuskuntaan kuuluvien tilojen pelloille esimerkiksi yhdessä karjanlannan kanssa tai sitä voidaan käyttää tiloilla fosforin kaappaamiseen. Näin se auttaisi osaltaan puhdistamaan vesistöjä, Tukiainen toteaa.

Lisäksi biohiili sopii lietelantalan katteeksi. ”Nykyisin siihen käytetään usein styroksia, mikä on ympäristön kannalta aika järjetöntä.”

Jos biohiiltä käytettäisiin mädätyksessä, lannasta saataisiin luonnollisesti talteen myös biokaasua.

Jos alueella on myös kasvihuoneita tai kalankasvatusta, pyrolyysilaitoksen hyödyt lisääntyvät entisestään.

Kasvihuoneet voisivat käyttää pyrolyysissä vapautuvan hiilidioksidin. Kalanviljelyssä taas biohiili sopii typen poistoon vedestä niin avoimen kuin suljetun kierron laitoksilla.

Biohiilelle on Tukiaisen mukaan myös vientimahdollisuuksia. Lisäksi uusi tulomahdollisuus on kehittymässä hiilidioksidin poistokaupasta, johon esimerkiksi Fortum on avannut verkkoon markkinapaikan.

Biohiilen ympärille voisi edelleen jalostaa palveluja esimerkiksi fosforin talteen ottamiseksi, Sampo Tukiainen pohtii.

Lue lisää:

Carbofex vie pääosan tuotannosta – Tukholman hulevesiä puhdistetaan suomalaiskuusesta valmistetulla biohiilellä

Lue lisää

Lyökö valtavan kasvuvoimainen paju tällä kertaa läpi? Entinen turvesuo puskee unohdettua puulajia biohiilen raaka-aineeksi

Miten metsittäisin nyt?

Carbofex vie pääosan tuotannosta – Tukholman hulevesiä puhdistetaan suomalaiskuusesta valmistetulla biohiilellä

Ilmastotavoitteet ja talous lyövät kättä