Maatalous

Tutkijat: Karjataloudesta luopuminen yksipuolistaisi peltojen lajistoa

Tutkijoiden mukaan ruokavalioiden ilmastovaikutusten vertailu ei ole helppoa. Lopputulos riippuu tarkastelutavasta.
Jaana Kankaanpää
Monivuotiset ruohokasvit sitovat hiiltä yksivuotisia kasveja paremmin.

Tutkijoiden mukaan maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) torstaina SuomiAreenassa esittämä väite, että eläintuotannosta luopuminen yksipuolistaisi viljelyä ja johtaisi monokulttuuriin pitää osittain paikkansa.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Kirsi Järvenrannan ja tutkija Hannele Pulkkisen mukaan tuotannon muuttaminen pelkkään yksivuotisten kasvien viljelyyn vähentäisi luonnon monimuotoisuutta ja lisäisi hiilen vapautumista.

"Varsinkin pitkään nurmiviljelyssä olleiden alueiden muokkaaminen vapauttaisi hiiltä alkuun nopeasti.", tutkijat vastaavat MT:lle sähköpostilla.

Ruokavalioita ja niiden ilmastovaikutuksia vertailtaessa tutkijat haluavat muistuttaa, ettei ole olemassa yhdenlaista seka- tai vegaanista ruokavaliota.

Heidän mukaansa vertailussa pitää ottaa huomioon esimerkiksi vedenkäyttö, hiilijalanjälki ja ravinnesisältö. Myös ruuan vastuullisuutta ja esimerkiksi tuotannon sosiaalisia vaikutuksia voidaan arvioida.

"Kaikkien ulkomaisten ruoka-aineiden tuotantoon liittyviä vaikutuksia ei edes tunneta", he sanovat.

Toistaiseksi maan hiilivarastojen ja ruokavalion ilmastovaikutusten suhteesta on melko vähän tutkimustietoa. Järvenrannan ja Pulkkisen mukaan näyttäisi kuitenkin siltä, että hiilivarastojen muutoksella on Suomessa merkittävä vaikutus ruokavalioiden ilmastovaikutuksiin

Järvenrannan ja Pulkkisen mukaan lähes kaikkien Suomessa tuotettavien kasviperäisten tuotteiden, mukaan lukien viljatuotteiden, ilmastovaikutukset ovat eläinperäisiä tuotteita huomattavasti pienemmät. Kasvispainotteinen ruokavalio vähentää ilmastovaikutuksia.

"Ruokavalintoja tehdessä tulee kuitenkin ottaa huomioon myös muut ympäristövaikutukset, ravinteiden huuhtoutuminen ja eroosio, maaperän kasvukunnon säilyttäminen, luonnon monimuotoisuus, sekä laajemmat vastuullisuuskysymykset, kuten mitä ja miten tuotettua ravitsevaa ruokaa pystymme tuottamaan Suomessa nyt ja jatkossa. "

Heidän mukaansa Suomessa on erityisesti Pohjois- ja Itä-Suomessa paljon alueita, joilla nurmiviljely ja siihen liittyvä karjatalous ovat nykyisillä hintasuhteilla metsittämisen ohella ainoat taloudellisesti kannattavat maankäyttötavat.

Nurmen viljely on myös ekologisesti kestävää. Monivuotinen nurmi on merkittävä monimuotoisuuden lisääjä ja parantaa maaperän kasvukuntoa. Nurmiviljely myös hidastaa hiilen vapautumista maaperästä ja suotuisissa oloissa kivennäismailla nurmi toimii hiilinieluna.

"Mitä enemmän peltomaata on monivuotisen kasvin peitossa, sitä vähemmän hiiltä maasta karkaa."

Kotieläintuotannosta syntyy kuitenkin myös muita kasvihuonekaasupäästöjä kuten metaania, joiden vaikutus on nykytiedon valossa suurempi kuin hiilivarastojen muutoksista syntyvillä hiilidioksidipäästöillä tai -nieluilla.

Johtava tutkija Perttu Virkajärvi Lukesta kuitenkin muistuttaa, että alkutuotannossa aiheutuvien päästöjen taso on kansainvälisesti vertailtuna Suomessa varsin hyvä.

Yksivuotisten kasvien viljely edellyttää vuosittaista maanmuokkausta, joka lisää hiilen vapautumista.

Tutkijoiden mukaan monivuotisen nurmen tuotantoon verrattuna yksivuotisten kasvien kuten viljojen, perunan ja palkokasvien tuottaminen johtaisi suurempiin hehtaarikohtaisiin hiilidioksidipäästöihin.

Sillä, syötetäänkö karjalle rehuna monivuotisia vai yksivuotisia kasveja, on vaikutusta.

Järvenrannan ja Pulkkisen mukaan nykyisin sioille ja siipikarjalle syötetään runsaasti yksivuotisia kasveja, joista osa kelpaisi ihmisruokavalioihin. Jos siirryttäisiin vegaaniruokavalioon, ruuantuotantoon tarvittava viljelyala pienenisi. Tämä voisi sopivissa olosuhteissa johtaa ilmastovaikutuksen pienenemiseen.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Metsästyskausi on alkanut – odotukset korkealla saaliin suhteen, mutta riski aseiden kanssa sattuviin vahinkoihin kasvaa

Maatilojen polttoöljylasku kiristyy – kiinteistöverohelpotus on tältä erää kuopattu

Eduskunnan maatalousvaliokunta vaatii tukien maksatusta ajallaan