LÖYDÄ EHDOKKAASI: MT:n vaalikoneessa koko maan aluevaaliehdokkaat
Maatalous

MTK-liittojen puheenjohtajat: "Heikon kannattavuuden kiusaamat viljelijät joutuvat itse toimimaan koekaniineina ja tutkijoina"

MTK-liittojen puheenjohtajat vaativat maataloustutkimukseen uutta otetta ja lisäresursseja.
Elmeri Nieminen
MTK:n alueliittojen puheenjohtajien kesätapaaminen järjestettiin tänä vuonna Uudellamaalla.

Julkisten tutkimusvarojen leikkaukset ovat kohdistuneet suurimmalla painolla maataloustutkimukseen, Uudellamaalla kokoontuneet MTK-liittojen puheenjohtajat toteavat kannanotossaan.

"Tehdyt virheet on korjattava nopeasti."

Suomalainen maatalous tarvitsee lisää kilpailukykyä, puheenjohtajat korostavat. He kaipaavat lisää tutkimusresursseja erityisesti peltoviljelyn tuottavuuden parantamiseen ja uuden teknologian hyötykäyttöön.

"Tänä päivänä heikon kannattavuuden kiusaamat viljelijät joutuvat itse toimimaan koekaniineina ja tutkijoina", kannanotossa todetaan.

Tulevaisuuden maatalouden on oltava tuottavaa ja resurssiviisasta myös ilmaston kannalta. Puheenjohtajat muistuttavat, että maatalous tarjoaa ratkaisuja maapallon kestävän kehityksen haasteisiin.

Maatalousyrittäjät ovat sitoutuneet ilmastoviisaan ja ympäristöystävällisen maatalouden edistämiseen. He tarvitsevat kuitenkin tutkittua tietoa, jota voidaan soveltaa arjen viljelyssä.

Vaikka usein toisin luullaan, tuottava ja tehokas viljely sekä karjatalous ovat parasta ilmastotyötä, kannanotossa todetaan. Vesien suojelussa avainasemassa ovat pellon kasvukunto ja ravinteiden tehokas hyötykäyttö.

Liittojen puheenjohtajat ovat tuskastuneet tilanteeseen, jossa maatalouden ympäristöohjelmat laaditaan kerta toisensa jälkeen vanhaan tutkimustietoon perustuen.

Uusien lajikkeiden satopotentiaali jää käyttämättä, kun käytetään vuosikymmeniä vanhaa tutkimustietoa lannoitusrajojen asettamiseen. Sama uhkaa toteutua ilmastopolitiikassa, kun hiilen sidonnan kaikkia mahdollisuuksia ei voida hyödyntää tutkimuksen puutteiden vuoksi.

Rinteen hallituksen ohjelman kohdennetut lisäpanostukset maataloustutkimukseen ovat puheenjohtajien mukaan oikeansuuntaisia mutta riittämättömiä.

MTK:n alueliittojen puheenjohtajien kesätapaaminen järjestettiin tänä vuonna Uudellamaalla. Kokousten ohella puheenjohtajat tutustuivat maakunnan monipuoliseen maatalouteen.

Maakunnan maatalous elää kasvavien keskusten paineessa. Siksi maanomistajien oikeusturvaan liittyvät kysymykset korostuvat erityisesti Uudellamaalla.

Erityisenä ongelmana nousivat esille vesivoiman vuosikymmeniä vanhat ympäristöluvat, joiden perusteella maatalousmaata käytetään tulva-altaana ilman asianmukaista korvausta.

Lue lisää

Myyräkuume ja välilevynpullistuma pistivät Jukka Niittyojan perheen elämänarvot uusiksi: "Hautausmaat ovat täynnä ihmisiä, jotka ovat luulleet olevansa korvaamattomia"

"Rivejä on syytä tiivistää, koska korkeampi hinta tukee koko ketjua rehusta lihaan", sanoo MTK-Satakunnan puheenjohtaja Otso Heikola

Satapäisen karjan isäntä sanoo suorat sanat raiviopelloista: "Päättäjien tulisi laittaa asia kuntoon, kun lapset riitelevät"

"Maataloustuotantoa tarvitaan maailman tappihin asti" – Timo Kankaanpää johtaa motivoitunutta väkeä: "Ei tässä olla laittamassa lautoja ovien eteen"