Maatalous

Viljelijätukien maksaminen alkaa 3.10. luonnonhaitta- ja luomukorvauksella – ennakko maksetaan tänäkin vuonna korotettuna

Ennakoina maksetaan 85 prosenttia luonnonhaittakorvauksen ja luomukorvauksen kokonaismäärästä. Loppuosa maksetaan tileille myöhemmin.
Markku Vuorikari
EU maksaa luonnonhaittakorvausta kaikissa jäsenmaissa tasoittamaan erilaisista luonnonolosuhteista aiheutuvia haittoja.

Ruokavirasto aloittaa viljelijätukien maksamisen tänäkin vuonna luonnonhaittakorvauksen ja luomukorvauksien ennakoilla, jotka virasto maksaa 3.10. alkaen. Viljelijät saavat maksuja tileilleen ensimmäisestä maksupäivästä lähtien sitä mukaa, kun kunnat ja ely-keskukset ovat maksuaineistot hyväksyneet.

Ennakkona maksetaan tänä vuonna 85 prosenttia korvauksen määrästä. Normaalisti ennakoina on luvallista maksaa 75 prosenttia korvauksesta, mutta tänä vuonna EU-komissio sallii ennakoiden maksamisen korotettuna.

Myös viime ja toissa vuonna ennakko maksettiin komission luvalla korotettuna, joten edeltäviin vuosiin nähden ennakoiden osuus on sama.

Luonnonhaittakorvauksen ennakkoa maksetaan yhteensä noin 421 miljoonaa euroa. Korvauksen loppuosan eli noin 15 prosenttia korvauksen kokonaismäärästä Ruokavirasto maksaa joulukuussa.

Luonnonmukaisen kasvintuotannon korvauksen ennakkomaksujen yhteissumma on noin 37,5 miljoonaa euroa. Sen loppumaksu maksetaan ensi vuoden touko–kesäkuussa.

Niin ikään touko–kesäkuussa maksetaan luonnonhaittakorvauksen kotieläinkorotukset ja luonnonmukaisen kotieläintuotannon korvaukset.

Ruokavirasto maksaa lokakuun aikana myös loppuosan kasvihuonetuotannon tuesta, jonka ennakko maksettiin kasvihuoneyrittäjille huhtikuussa. Lokakuussa maksuun tulevat lisäksi porotalouden eläinkohtainen tuki ja mehiläistalouden tuki.

Marraskuussa puolestaan alkavat ympäristökorvauksen, eläinten hyvinvointikorvauksen ja kansallisten peltotukien maksut.

Luonnonhaittakorvauksen tapaan myös ympäristökorvauksen ennakot voidaan tänä vuonna maksaa EU-komission poikkeusluvalla korotettuina, eli maksuosuus on 85 prosenttia korvauksen määrästä.

Joulukuussa maksettavina ovat perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän EU-tuki, peltokasvipalkkio ja EU:n eläinpalkkiot. Näiden tukien maksuaikataulu perustuu EU-säädökseen, joka edellyttää, että valvonnat ovat valmistuneet ennen maksujen aloitusta.

Tiedot maksetuista tuista Vipu-palvelussa

Viljelijät voivat tarkistaa maatilalleen maksetut tuet Vipu-palvelusta.

Lue lisää