Maatalous

Myös Atria-possulle mitattu hiilijalanjälki: Soijattomuus näkyy muuta Eurooppaa alempina päästöinä

Atrian ja HKScanin sopimustiloilla hiilijalanjälki on selvästi alle 4 kiloa hiilidioksidiekvivalenttia, kun keskimääräinen on 6–12 kiloa.
Sanne Katainen
Sika tuottaa Suomessa Atrian ja HKScanin mukaan pienemmän hiilijalanjäljen kuin muualla Euroopassa. Kuvituskuva.

Atrian teettämät laskelmat ovat osoittaneet, että sianlihakilon hiilijalanjälki on yhtiön sopimustuotannossa maatilalta teurastamon portille hiilijalanjälki 3,75 kiloa hiilidioksidiekvivalenttia teuraskiloa kohden. Elopainokiloa kohti päästöt ovat 2,79 kiloa hiilidioksidiekvivalenttia.

Yhtiön mukaan jalanjäljen pienentämiseksi tehdyt toimet ovat jo tähän mennessä pienentäneet jalanjäljen kokoa kolmanneksella.

Merkittävä tekijä hiilijalanjäljen pienentämisessä on ollut soijarehusta luopumisella. Atrian tiloilla lihasikojen ruokinnassa ei käytetä enää lainkaan soijaa, korostaa Atria Sian johtaja Jaakko Kohtala.

Hänen mukaansa tavoitteena on luopua soijaruokinnasta kokonaan myös pienten porsaiden ruokinnassa.

"Tästä meillä on jo erittäin hyviä tuloksia."

Jotta hiilijalanjälkeä pystytään pienentämään edelleen, valkuaisomavaraisuutta on kasvatettava nykyisestä, Kohtala korostaa.

"Ruokaketjun kehittäminen hiilineutraaliksi on kunnianhimoinen tavoitteemme. Yksittäistä numeroa tärkeämpää on tietää se, mistä atrialaisen sianlihantuotannon hiilijalanjälki muodostuu. Laskenta osoitti myös sen, missä meillä on potentiaalia edelleen pienentää hiilijalanjälkeämme."

Atrian käyttämän hiilijalanjälkilaskennan laati Envitecpolis. Laskenta perustuu kahteen erilaiseen esimerkkitilaan, joista toinen on porsastuotantotila ja toinen lihasikatila. Niiden arvioitiin kuvaavan parhaiten keskimääräistä atrialaista tuotantoketjua.

Envitecpolis hyödyntää hiilijalanjäljen laskennassa kansainvälistä Cool Farm Tool -työkalua. Cool Farm Tool on erikoistunut alkutuotannon hiilipäästöjen laskentaan ja sen avulla saadaan laskettua yksilöllinen, tilan omiin tietoihin ja toimintoihin perustuva hiilijalanjälki.

Laskennan pohjana on IPCC:n laskentametodologia sekä alan uusin tutkimustieto.

Samaan aikaan myös Atrian kilpailija HKScan on lasketuttanut sopimustuottajiensa rypsiporsaalle hiilijalanjäljen, joka on 3,3 kilogrammaa hiilidioksidiekvivalenttia. Siihen on laskettu kaikki ne hiilipäästöt, jotka aiheutuvat sianlihan tuotannossa tilalta tuotantolaitoksen portille.

Mukaan on laskettu rehun, lantajärjestelmän, energian, kuivikkeen, ruoansulatuksen ja kuljetusten aiheuttama kuorma. Lannan ja rehun osuus kuormasta on lähes 90 prosenttia.

Luvun on yhtiölle laskenut Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Juttua muokattu 12.9. klo 8.50: Täsmennetty, että Atrian tulokset ovat teuraskiloa kohti 3,75 kiloa hiilidioksidiekvivalenttia, ja lisätty tieto, että elopainokiloa kohti päästöt ovat 2,79 kiloa hiilidioksidiekvivalenttia.

Lue myös:

VTT laski: Kilo rypsiporsasta tuottaa 3,3 kilon hiilidioksidipäästöt

Lue lisää