Maatalous

Kevätvehnän laatu alkaa heiketä sateiden myötä

Pohjois-Pohjanmaalla kuivuus ja hallat ovat paikoin jättäneet ohran hehtolitranpainon matalaksi.
Jaana Kankaanpää
Vehnän leivontalaatu on nyt vaakalaudalla.

Syysviljat saatiin pääosin puitua ennen sateita, mutta kevätvehnästä on nyt suuri huoli.

Vilja-alan yhteistyöryhmän asiantuntijat raportoivat, että esimerkiksi Salon ja Paimion seudulla jatkuvat sateet ovat jo pudottaneet kevätvehnän myllylaatuisesta rehuvehnäksi.

Joidenkin arvioiden mukaan sakoluvut lähtivät laskuun jo ennen sateita, kun elokuun korkeat lämpötilat ja kosteat yöt laukaisivat itämisen.

Samansuuntaisia arvioita kuuluu Satakunnasta: puimattomien kevätvehnien sakoluvut alittanevat jo myllyvehnärajan.

Salon seudulta todetaan, että myllyvehnää tulee alueelta kaiken kaikkiaan vähän, sillä syysvehnien valkuaispitoisuus oli alhainen.

Varsinais-Suomessa on esiintynyt paljon jälkiversontaa, mikä kirjavoittaa sadon laatua.

Pohjois-Pohjanmaalla ohraa vaivaa paikoin kuivuuden ja hallojen aiheuttama kevyehkö hehtolitranpaino. Myös kaurassa on hehtopaino-ongelmia.

Etelä-Pohjanmaalla vilja on ollut pääosin laadukasta, mutta halla on sielläkin paikoin jättänyt jyvät kevyiksi. Sama koskee Pirkanmaan eteläosien kauraa.

Keski-Suomessa kauran ja ohran hehtopainot ovat hyviä kasvukauden oloihin nähden.

Ylä-Savossa viljasadon laatuun ja määrään ollaan pääosin tyytyväisiä. Pohjois-Savossa laatu määritellään keskimäärin kohtalaiseksi.

Lue lisää