Nautakarjatilan nurmi on ekoteko – fosforipäästö alle puolet peltojen keskimääräisestä valumasta - Maatalous - Maaseudun Tulevaisuus
Maatalous

Nautakarjatilan nurmi on ekoteko – fosforipäästö alle puolet peltojen keskimääräisestä valumasta

"Kun julkisessa keskustelussa puhutaan lantapommista, on tärkeää huomata, että se ei koske nautakarjatiloja."
Anne Anttila
Lypsylehmiä laitumella. Kuvituskuva.

Nautakarjavaltaisilla alueilla nurmien aiheuttamat fosforipäästöt vesistöihin on onnistuttu laskemaan alle puoleen suomalaisen pellon keskimääräisestä fosforikuormituksesta. Nautakarjatilan nurmilta päästö on vain 0,43 kiloa hehtaarilta, kun keskimäärin huuhtouma on 1,1 kiloa fosforia.

Tämä todettiin Suomen ympäristökeskuksen Syken koordinoimassa KiertoVesi-hankkeessa tehdyissä selvityksissä.

Kiitos vähentyneistä päästöistä kuuluu viljelijöille ja heidän tekemälleen hyvälle työlle, korostaa johtava tutkija Perttu Virkajärvi Luonnonvarakeskuksesta Lukesta. Taustalla on hänen mukaansa nimenomaan nautakarjataloudessa tapahtunut suotuisa kehitys.

Kehitystä on tapahtunut niin lannan käsittelyssä ja levityksessä kuin lypsylehmien ruokinnassakin.

Esimerkiksi lietelannasta yhä suurempi osa levitetään nurmille sijoituslevityksenä pintalevityksen sijaan. Fosforisuositusta lehmien ruokinnassa on sitäkin alennettu tuntuvasti vuonna 2005, Virkajärvi kertaa.

"Tämä kaikki on osaltaan vaikuttanut siihen positiiviseen kehitykseen, että nurmiviljelyn fosforikuormitus on puolittunut aiemmin tiedetystä."

Virkajärven mukaan nautakarjatiloillakin on edelleen syytä huolellisuuteen lannan käsittelyssä. Erityisesti sääolot on syytä ottaa tarkasti lannoituksessa huomioon.

Lietelannan fosfori on huuhtoutuu huomattavasti helpommin kuin keväällä rakeena annettavien kivennäislannoitteiden fosfaatti.

Samalla nurmilta huuhtoutuva fosfori on pääosin liukoisessa muodossa, joka on myös suoraan leville käyttökelpoisessa muodossa.

"Lietelannassa on runsaasti sekä vettä että orgaanisia aineita, jotka kilpailevat samoista sitoutumispaikoista kuin fosfori", Virkajärvi havainnollistaa.

Virkajärvi myös korostaa, että tuoreet tiedot aiemmin tiedettyä alemmista fosforipäästöistä eivät koske kaikkia peltohehtaareita – ainoastaan nautakarjatilojen nurmia.

"Kun julkisessa keskustelussa puhutaan lantapommista, on tärkeää huomata, että se ei koske nautakarjatiloja."

Nautakarjatilojen nurmien fosforipäästöistä kertoi ensimmäisenä Ylen uutiset maanantaina.

Lue lisää

Pellon käsittely maanparannuskuidulla puolittaa fosforivaluman

Perttu Virkajärvi sai Tiedonjyvän – "Tuntui uskomattomalta, että yhdessä vaiheessa lehmä oli ilmastonmuutoksen symboli!"

Tulvat ja vähäinen routa haitaksi sekä pelloille että vesistöille: Heikentävät maan rakennetta ja huuhtovat ravinteita

Lannoitekuljetukset ovat ympäristöriski