Maatalous

Atria pyrkii hiilineutraaliin naudanlihaan – kotimaisen esimerkkitilan naudan hiilijalanjälki on jo painunut kolmasosaan ulkomaisesta

Atrialle lihaa toimittavalla nautatilalla hiilijalanjälki on 13,4 hiilidioksidiekvivalenttia ruhokiloa kohti. Luke on aiemmin laskenut naudan hiilijalanjäljeksi 25–50, mutta se on laskettu kypsennetylle, luuttomalle lihalle.
Markku Pulkkinen
Setälä-Eerolan tilalla nautoja ruokitaan kotoisella nurmisäilörehulla ja viljalla, ja täydennetään kivennäisrehuilla.

Ruokatalo Atrian tavoitteena on saada nautaketjusta hiilineutraali. Yhtiön mukaan sen jakeleman naudan hiilijalanjälki on jo nyt vain noin kolmasosa kansainvälisestä keskiarvosta. Laskelma tosin on toteutettu vain yhdellä nautatilalla.

Atria on laskenut naudanlihan hiilijalanjäljen tilalta teurastamon portille. Esimerkkinaudan hiilijalanjälki on 13,4 hiilidioksidiekvivalenttia ruhokiloa kohti. Hiilijalanjälki on laskettu Tuuloksessa sijaitsevalla Setälä-Eerolan tilalla, jossa naudanlihan hiilijalanjälki osoittautui 20–25 prosenttia pienemmäksi kuin Suomessa vuosina 2016 ja 2017 valmistuneissa tutkimushankkeissa.

Atria katsoo, että viime vuosien kehitystyö nautatiloilla on tuottanut tulosta.

Setälä-Eerolan tilalla maitorotuisia teurasnautoja ruokitaan kotoisella nurmisäilörehulla ja viljalla, ja täydennetään kivennäisrehuilla. Vasikat saavat juomarehua kahden kuukauden ikään saakka ja rypsillä täydennettyä viljaväkirehua säilörehun rinnalla puolen vuoden ikään saakka.

”Setälä-Eerolan tila on erinomainen esimerkki siitä, miten tuottavuus eli nurmen hyvä satotaso ja eläinten ammattitaitoinen kasvatus vaikuttavat myös naudan hiilijalanjälkeen”, toteaa hankintajohtaja Sinikka Hassinen Atria Tuottajista.

”Naudan ruuansulatuksen kautta tapahtuvan hiilipäästön osuus on suuri ja sen pienentäminen on haasteellista. Mutta hiilitaselaskelman mukaan lannan biokaasutus on helpoin ja tehokkain tapa edelleen alentaa hiilijalanjälkeä. Biokaasulla voisi myös korvata suuren osan lopustakin fossiilisesta polttoaineesta, jolloin hiilipäästö alenisi kahta kautta”, kertoo Jari Eerola Setälä-Eerolan tilalta.

Lannan käsittely biokaasulaitoksessa ja syntyvän biokaasun hyödyntäminen maatilan energia- ja polttoainekäytössä pienentäisivät laskelmien perusteella naudanlihan hiilijalanjälkeä edelleen 20–25 prosenttia.

YK:n elintarvike ja maatalousjärjestö FAO:n raportin mukaan Etelä-Amerikassa tuotetun naudanlihan hiilijalanjälki on moninkertainen verrattuna suomalaiseen.

Kansainvälinen laskentamalli ei huomioi nurmien hiilensidontaa. Suomalaisen naudanlihan hiilijalanjälki voisi olla vielä merkittävästi nykyistä pienempi, koska suomalainen nauta ei syö soijaa, vaan nurmisäilörehua.

Atrian nautatilan hiilijalanjäljen laski Envitecpolis, joka hyödyntää laskennassa kansainvälistä Cool Farm Tool -työkalua.

Juttua muokattu 18.10. lisäämällä ingressiin, että Luken hiilijalanjälkiarvio on laskettu kypsennetylle, luuttomalle lihalle.

Lue myös:

"Kaikki se työ kotitilalla tuntuu olevan turhaa" – UniCafen päätös luopua naudanlihasta mitätöi ympäristön eteen tehtyä työtä, sanoo opiskelijaedustajiston jäsen

Helsingin yliopiston UniCafe lopettaa naudanlihan tarjoamisen ravintoloissaan

Nämä ovat eri ruokien ilmastovaikutukset: Perunaa parempaa ilmastoruokaa ei ole

Lue lisää

Saksan ASF-tapaukset lisäsivät sianlihan kysyntää Suomesta Kiinaan

”Broilerintuotanto toimii esimerkkinä muille" – Itikan hallituksen puheenjohtaja evästää Atriaa: "Toimintatapaa hiottava yhä, heijastuu myös alkutuotantoon"

Lihatalo uskoo kasvuun

Grillikausi onnistui – Atrian liikevaihto ja -voitto kasvoivat