Maatalous

Luke: Maatalousyrittäjän tuntipalkka jää 5,4 euroon – maatalouden kannattavuus heikkenee viime vuodesta

Tuotantokustannukset kasvavat viime vuodesta noin viisi prosenttia.
Kimmo Haimi
Viljojen tuottajahinnan alenemisen myötä viljatilojen liikevaihto jää tänä vuonna pienemmäksi kuin vuonna 2018.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) ennusteen mukaan maatalouden kannattavuus jää tänä vuonna edellisvuotta heikommaksi.

Yrittäjätuloa jää 13 000 euroa yritystä kohti, mikä on 33 prosenttia tavoitteesta. Yrittäjätulotavoite määräytyy yrittäjäperheen tekemän maataloustyön palkkatavoitteen (16,3 €/h) ja oman pääoman korkotuottotavoitteen (2,95 %) summana.

Maatalousyritysten keskimääräinen kokonaistuotto on tänä vuonna 159 000 euroa. Tukien osuus kokonaistuotosta on 32 prosenttia.

Tuotantokustannukset kasvavat viime vuodesta noin viisi prosenttia 199 000 euroon. Tuotantokustannusten vähentämisen jälkeen maatalous- ja puutarhayritykset jäävät keskimäärin 28 000 euroa tappiolle.

Kun yrittäjätulo jaetaan viljelijäperheen oman työn palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla, saadaan suhteellista kannattavuutta kuvaava kannattavuuskerroin.

"Vuonna 2019 kannattavuuskerroin jää 0,33:een. Tämä tarkoittaa, että maatalousyrittäjän tuntipalkka jää 5,4 euroon ja oman pääoman korkotuotto 0,98 prosenttiin", toteaa tutkija Jukka Tauriainen Lukesta.

Vuonna 2018 kaikkien tilojen keskimääräinen kannattavuuskerroin oli Luken arvion mukaan 0,46 ja yrittäjätulo keskimäärin 19 100 euroa yritystä kohti.

Luken ennakkosatotilaston mukaan vuonna 2019 viljasadon määrä kasvoi yli neljänneksen edellisvuodesta. Viljojen tuottajahinnan alenemisen myötä viljatilojen liikevaihto jää kuitenkin pienemmäksi kuin vuonna 2018.

Viljatilojen kannattavuus heikkenee edellisvuodesta kannattavuuskertoimen pudotessa 0,30:een. Myös muiden kasvinviljelytilojen kannattavuus heikkenee.

Maitotilojen ja muiden nautakarjatilojen kannattavuuskertoimet alenevat 0,34:ään. Nautakarjatalouden kannattavuutta heikentävät kasvavat kustannukset sekä hieman laskeva maidon tuottajahinta.

Sikatalouden kannattavuuskerroin pienenee 0,69:ään.

Ennusteen mukaan siipikarjatalouden kannattavuus olisi jäämässä tänä vuonna negatiiviseksi. Siipikarjatalouden kannattavuusennustetta ei pienen otoksen vuoksi voi pitää yhtä luotettavana kuin muiden tuotantosuuntien ennustetta.

Lue lisää

Markus Eerola: Ministeriöt eivät kykene koordinoimaan maatalousasioita keskenään – näkyy heikkona kannattavuutena tiloilla

Kova talvi kuritti porotaloutta – ennätyshanki esti poroja kaivamasta ravintoa hangen alta ja eläimiä jouduttiin ruokkimaan tavallista enemmän

PTT: Koronakriisillä ei ole merkittävää vaikutusta tuottajahintoihin – Yhdysvalloissa maitoa on kaadettu kriisin takia maahan

K-ryhmältä kiitos valikoiduille tuottajille – Tuottajalle kiitos -leivästä tilitykset kuudelle viljelijälle kehityshankkeisiin