Maatalous

Investointituen rahoitus loppuu kesken useassa maakunnassa – isot investoinnit tulevat saamaan rahoituksensa, jos hakemus on kunnossa

Makeran lisä­rahoitus ei riitä paikkaamaan vajetta.
Pasi Leino
Investointitukea voi hakea esimerkiksi kuivurin rakentamiseen. Rakentamista ei saa kuitenkaan aloittaa ennen kuin investointituesta on saatu myönteinen päätös. Kuvituskuva.

Investointukirahat ovat käymässä vähiin suuressa osassa Suomea. MT kertoi tiistaina, että Etelä-Pohjanmaalla Makera-rahoitteisia avustuksia jää saamatta 2,9 miljoonan euron arvosta tukiin varattujen rahojen vajeen takia.

”Rahoituskelpoisia hakemuksia joudutaan väistämättä hylkäämään”, harmittelee Etelä-Pohjanmaan ely-keskuksen maaseutupäällikkö Ritva Rintapukka.

Muualla maassa tilanne ei ole yhtä vaikea kuin Pohjanmaalla, mutta vajetta on silti muuallakin, kertoo ylitarkastaja Aulis Kuusela Ruokavirastosta MT:lle.

Tilanne vaihtelee kuitenkin maakunnittain.

Kuuselan mukaan vajetta Makera-rahoitteisissa avustuksissa on jonkin verran Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa, Varsinais-Suomessa ja Kaakkois-Suomessa, Kuusela luettelee.

Muissa ely-keskuksista rahoitus riittää suurimpaan osaan rahoituskelpoisista investoinneista.

Vaje heijastuu eri tavoin eri investointityyppeihin. Sen, myönnetäänkö avustus rahoituskelpoiselle investoinnille, ratkaisee valintamenettelyssä käytettävä pisteytys.

Jokainen hakemus pisteytetään valtakunnallisesti yhtenäisillä kriteereillä. Sen jälkeen rahoitusta jaetaan korkeimmista pisteistä lähtien niin kauan, kun rahaa riittää, Kuusela havainnollistaa.

”Valintakokouksissa pienimmille pisteille ovat yleensä jääneet salaojitukset, konehallit ja tuotantovarastot.”

Sen sijaan lypsy- ja lihakarjatilojen sekä sikatilojen tuotantorakennusinvestoinneille annetaan korkeammat pisteet ja ne tulevat näin tuen saamaan, mikäli takaus on kunnossa.

Lukumääräisesti kielteisiä päätöksiä tulee Kuuselan mukaan loppuvuoden aikana runsaasti. Sen sijaan euromääräisesti kielteisten päätösten osuus ei ole suuri, mikäli sitä vertaa koko jaettavissa olevaan pottiin.

Hylkäys ei silti tarkoita sitä, että hakemusta ei voida seuraavilla hakukierroksilla hyväksyä, Kuusela muistuttaa. Seuraava hakujakso päättyy 15.1.2020.

”Hakemuksen voi jättää uudestaan, jos investointia ei ole aloittanut.”

Investointitukien kokonaispotti jakautuu EU-osarahoitteisiin avustuksiin ja aloitustukiin, kansallisiin Makera-rahoitteisiin avustuksiin, valtiontakauksiin ja korkotukilainoihin.

Maa- ja metsätalousministeriö paikkasi EU-osarahoitteisten tukien rahoitusvajetta siirtämällä kustannusarvioiltaan mittavat nautatilojen tuotantorakennusinvestoinnit Makera-rahoitteisten tukien piiriin. Siirto koskee 16.3.–15.10. tehtyjä hakemuksia.

Samalla ministeriö myönsi Makeraan 15 miljoonan euron lisärahoituksen, joka nosti Makera-rahoitteisten avustusten kokonaissumman 55 miljoonaan euroon, Kuusela kertoo.

”Tähän mennessä päätöksiä on tehty 30,4 miljoonalla euron arvosta eli rahoitusta on jäljellä 24,6 miljoonaa euroa.”

Koko maassa hakemuksia on käsittelyssä vielä vajaan 40 miljoonan euron arvosta. Tällä perusteella vaje olisi noin 15 miljoonaa euroa.

Kuusela muistuttaa, että kaikille haetuille kohteille tukea ei normaalistikaan myönnettäisi.

”Tiedämme kokemuksesta, että hakemuksista 20–30 prosenttia syystä tai toisesta ’sulaa’. Syynä voi olla esimerkiksi rakennuspiirustusten tai kustannusarvion viivästyminen.”

30 prosenttia 40 miljoonasta on 12 miljoonaa euroa, jolloin vaje olisi kuusi miljoonaa. Kuusela arvioikin lopullisen vajeen asettuvan 5–7 miljoonaan euroon.

Myös valtiontakauksia jää Kuuselan mukaan jonkin verran myöntämättä. Eniten takauksia on haettu lypsykarjanavetoihin.

”Kiintiö on 18 miljoonaa, eikä se riitä aivan kaikkiin hakemuksiin. Takauspäätöksiä on tehty noin 12 miljoonan euron edestä ja hakemuksia on vireillä vielä 15 miljoonan euron edestä.”

20 miljoonan euron kiintiöllä kaikkiin hakemuksiin olisi saatu myönteinen päätös, Kuusela arvioi.

EU-osarahoitteiset avustukset tulevat tälle vuodelle riittämään.

Niiden kiintiö on tälle vuodelle 102,6 miljoonaa euroa, josta päätöksiä on tähän mennessä tehtynä 81,6 miljoonan euron verran.

Hakemuksia on vireillä vielä 21,2 miljoonalla eurolla.

Myös korkotukilainoihin varattu 250 miljoonaa euroa riittänee.

Myönteisiä päätöksiä on tehty 141,4 miljoonalla eurolla ja hakemuksia on vireillä vielä 76,8 miljoonan euron edestä, Kuusela kertoo.

Lue lisää:

Investointitukeen varatut rahat loppumassa Etelä-Pohjanmaalla – varsinkin moni salaojatyömaa jää vaille rahoitusta

Lue lisää

Investointitukeen varatut rahat loppumassa Etelä-Pohjanmaalla – varsinkin moni salaojatyömaa jää vaille rahoitusta

Lypsykarjanavetat haukkaavat yli kolmanneksen investointituista

Työryhmä arvioi: Makera-takauksille tarvetta jatkossakin

Maatalousrakentajan tilauskirja elpyi