Maatalous

Maatalouden tulot ovat pudonneet yli 200 miljoonaa euroa vuodesta 2013 – taustalla etenkin kotieläintulojen roima lasku

Viljelijöiden sivuansiot ylittävät niin kasvinviljely- kuin kotieläintulot. Metsätulot ovat kasvinviljelyä suuremmat.
Jukka Pasonen
Kotieläintulot ovat laskeneet vuoden 2013 jälkeen yhteensä 205 miljoonaa euroa. Euroissa mitattuna eniten on laskenut maitotulot, suhteellisesti suurin pudotus on ollut sianlihan myyntituloissa.

Maatalouden tulot, eli myyntitulot ja tuet yhteensä, olivat viime vuonna hiukan korkeammat kuin vuonna 2017.

Vuoden 2018 tulot olivat silti viisi prosenttia pienemmät kuin vuonna 2013.

Kun vuonna 2013 maatalouden tulot olivat yli 4,2 miljardia euroa, oli luku viime vuonna 4,0 miljardia. Metsätulojen kasvu on osin paikannut viljelijöiden menetyksiä, mutta ei täysin. Sivuansiot ovat laskeneet.

Tiedot perustuvat Kantar TNS Agrin kokoamiin rahavirtalaskelmiin. Ne kuvaavat koko Suomen maataloutta, eivät yksittäistä maatilaa.

Maidon myyntitulot olivat vuonna 2013 yli miljardi euroa. Silloin vienti Venäjälle veti ja EU:ssa oli tuotantokiintiöjärjestelmä voimassa.

Vuonna 2013 tuottajahinta keskimäärin oli ajoittain yli 45 senttiä litralta. Viime vuonna hinta oli Luonnonvarakeskuksen mukaan 38 sentin kieppeillä.

Vuonna 2013 maitoa tuotettiin 2 220 miljoonaa litraa. Viime vuonna tuotanto oli hiukan suurempi, 2 285 miljoonaa litraa.

Maidon myyntitulot olivat viime vuonna yhteensä noin 892 miljoonaa euroa, kuten myös vuonna 2017.

Viljan myyntituloissa näkyy viime vuonna katovuoden nostamat hinnat verrattuna edelliseen vuoteen.

Myyntitulot ylittivät viime vuonna 300 miljoonaa euroa, kun vuonna 2017 jäätiin 239 miljoonaan euroon.

Viljatulot olivat viime vuonna kuitenkin seitsemän prosenttia pienemmät kuin vuonna 2013.

Muun kasvinviljelyn tulot ovat ohittaneet viljan myyntitulot. Vuonna 2018 muiden kuin viljakasvien myyntitulot ovat nousseet 342 miljoonaan euroon. Vuonna 2013 tulot olivat 308 miljoonaa.

Muutos johtuu pääasiassa marjojen ja hedelmien parantuneesta myyntitulosta hintojen ja määrien kasvaessa. Myös avomaanvihannesten hinnat nousivat viime vuonna viljelyongelmien takia.

Ryhmään kuuluvat myös peruna, sokerijuurikas ja öljykasvit. Niiden kaikkien myyntitulot vuonna 2018 olivat pienemmät kuin 2013 tai 2017.

Naudanlihan myyntitulot ovat kasvaneet viidessä vuodessa noin 20 miljoonaa euroa 270 miljoonaan euroon.

Tuotantomäärä on kasvanut ja hinta on kohonnut aavistuksen.

Sianlihalla on käynyt päinvastoin. Tuotantomäärä on pudonnut rajusti ja tuottajahinta oli viime vuonna alempi kuin vuonna 2013.

Kananmunien myyntitulo oli viime vuonna heikompi kuin vuonna 2013. Tuotantomäärät ovat kasvaneet, mutta vuonna 2013 tuottajahinta oli korkeampi, jolloin pienemmällä tuotantomäärällä kertyi parempi tulo.

Yhteensä kotieläintulot olivat 1,68 miljardia euroa.

Maatalouden myyntituloista 72 prosenttia kertyy kotieläintuotannosta ja kasvintuotannosta 28 prosenttia. Maito kattaa myyntituloista 38 prosenttia.

Viljelijöiden sivuansiot ovat lähes yhtä suuret kuin maataloustuet ja enemmän kuin kaikki kotieläintulot yhteensä.

Sivuansiotkin ovat laskeneet viime vuodet, se on suora seuraus tilamäärän vähenemisestä.

Vielä vuonna 2017 sivuansiot olivat suuremmat kuin maataloustuet.

2013 kotieläintulot olivat vielä sivuansioita suuremmat.

Maataloustuet ovat kuluvalla kaudella hiukan edellistä kautta pienemmät. Vaihtelu tuissa on huomattavasti maltillisempaa kuin markkinahinnoissa, joissa todelliset muutokset maatalouden tuloihin ovat tapahtuneet.

Maatilojen metsätulot ovat viime vuosina nousseet kasvaneiden myyntimäärien sekä kohonneiden hintojen myötä.

Todennäköisesti viime vuonna on saavutettu huippu, 748 miljoonaa euroa, sillä tänä vuonna myyntimäärät ovat jo olleet alhaisempia.

Vuonna 2013 viljelijöiden metsätulot olivat 561 miljoonaa euroa.

Rahavirtalaskelma ei sisällä kustannustietoja, jolloin ei voida päätellä tuotannon kannattavuuden kehitystä.

Pellervon taloustutkimus PTT kertoi syyskuussa, että maatalouden kustannukset ovat viime vuosina kohonneet.

PTT:n laskelmien mukaan maatalouden yrittäjätulo on puolittunut vuoden 2013 jälkeen 500 miljoonaan euroon.

Kantarin laskelmista selviää, että maatalouden tulot ovat laskeneet tuona aikana noin 220 miljoonaa euroa. Toinen puolikas yrittäjätulon putoamisesta on siten ilmeisesti johtunut kustannusten noususta.

Lue myös:

Luke: Maatalousyrittäjän tuntipalkka jää 5,4 euroon – maatalouden kannattavuus heikkenee viime vuodesta

Kustannusten nousu syö viljelijän tulot – maatalouden kustannukset kasvavat inflaatiota nopeammin

Lue lisää