Sianlihantuotannon ympäristökestävyyttä voidaan parantaa – päästöjä voidaan vähentää 35–50 prosenttia riippuen tuotetun biokaasun hyödyntämistavoista - Maatalous - Maaseudun Tulevaisuus
Maatalous

Sianlihantuotannon ympäristökestävyyttä voidaan parantaa – päästöjä voidaan vähentää 35–50 prosenttia riippuen tuotetun biokaasun hyödyntämistavoista

Agris-hankkeessa löydettiin esimerkiksi tapoja vähentää vesistöjen rehevöitymistä.
Nurmen lisääminen viljelykiertoon ja lannan prosessointi biokaasulaitoksessa mahdollistavat ravinteiden tehokkaamman hyödyntämisen sikatiloilla.

Sianlihantuotannon ilmaston lämpenemistä aiheuttavia päästöjä voidaan vähentää 35–50 prosenttia riippuen tuotetun biokaasun hyödyntämistavoista, kertoo Suomen ympäristökeskus (Syke) tiedotteessaan. Kehitetyt toimintamallit vähentävät myös vesistöjä rehevöittäviä päästöjä ja parantavat sikatilan ravinne- ja energiatasetta.

Uudet toimintamallit kehitettiin Ukipoliksen, Syken ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) Agris-hankkeessa.

"Symbioosimuotoiseen toimintaan siirtyminen vähentää sianlihantuotannon ilmaston lämpenemistä aiheuttavia päästöjä merkittävästi. Fosforilannoituksen muutos vähentää myös vesistökuormitusta, eikä toimintamalli aiheuta tilalle lisäkustannuksia", hanketta vetänyt projektipäällikkö Teija Paavola Ukipoliksesta kertoo tiedotteessa.

Tutkituissa toimintamalleissa yhdistettiin energiaomavaraisuus, ravinteiden kierrätys ja ympäristövaikutusten minimoiminen. Lisäksi selvitettiin maan rakennetta parantavien toimenpiteiden, kuten viljelykiertojen ja kehittyneen lannankäsittelyä vaikutuksia maaperän hiilitaseeseen.

Nurmen lisääminen viljelykiertoon ja lannan prosessointi biokaasulaitoksessa yhdessä kasviperäisten massojen kanssa mahdollistavat tilan omassa kierrossa olevien ravinteiden tehokkaamman hyödyntämisen ja vähentävät fosforihuuhtoumaa. Typen haihtumisen minimoimiseksi ravinnetuotteet on varastoitava katetuissa varastoissa, nestejakeet levitettävä sijoittamalla ja kuivajakeet mullattava välittömästi levityksen jälkeen. Näillä toimilla hallitaan myös ammoniakkipäästöjä.

Nykytiedon valossa symbioosimuotoinen toiminta mallitarkastelussa käytetyillä oletuksilla ei vielä tehnyt pelloista hiilinieluja. Maaperän hiilivaraston muutosnopeuteen vaikuttavista toimista tarvitaankin vielä lisää tutkimustietoa.

Mallinnuksen perusteella voidaan kuitenkin osoittaa, että orgaanisella lannoitevalmisteella voidaan lisätä pitkään mineraalilannoitteilla viljellyn peltomaan hiilen määrää, ja että symbioosimuotoinen toiminta vähentää hiilipäästöjä. Maaperän rakennetta parantaa myös kevyempi lannan levityskalusto, mikä voi pitkällä aikavälillä nostaa satotasoja ja vähentää ravinteiden huuhtoutumista.

Agriksen päärahoittaja oli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma.

Lue lisää

Rabobank ennustaa: Epävarmuus jatkuu sikamarkkinoilla – koronan ja ASF:n vaikutuksista tulee pitkäaikaisia

Puolan ASF-tilanne jatkaa pahenemistaan – maan länsiosassa tautia todettu neljällä tilalla ja tuhansilla villisioilla

Saksalaisen jättiteurastamon koronatilanne synkkenee – yli 1 500 työntekijää saanut tartunnan, alueelle liikkumisrajoituksia

Voitto tuli! Eurooppalainen sikatilojen vastuullisuuspalkinto Suomeen