MT Jättinumero: MT.FI-sivuston kaikki artikkelit saatavilla 30.10.-1.11. ilman lukurajoituksia
Maatalous

Lihan ja maidon tuotanto vähenevät tänä vuonna – tuottajahintoihin ennustetaan pieniä muutoksia

Maitotilojen keskikoko kasvaa nopeammin kuin koskaan aiemmin.
Kari Salonen, Lari Lievonen
Vienti tukee sianlihan hintaa, mutta ei paljoa. Naudanlihan ja maidon tuotanto vähenevät tänä vuonna. Kananmunien kulutus on kasvanut.

Sianlihan tuotanto jatkaa tänä vuonna laskuaan, ennustaa Kantar TNS Agri. Edes vientikysynnän merkittävä kasvu ei siis onnistu nostamaan vuosia alamäessä ollutta tuotantoa.

Ennustettu tuotantomäärä vastaisi odotettua kotimaan kulutusmäärää.

Sikatilat vähenivät viime vuonna noin 10 prosentin vuosivauhtia 900 tilaan. Tänä vuonna päädytään 810 tilaan, Kantar TNS Agri arvioi joulukuussa tehdyssä ennusteessaan.

Emakoiden määrän ennustetaan tänä vuonna laskevan neljä prosenttia viime vuodesta.

Vuonna 2019 sianlihaa tuotettiin 170 miljoonaa kiloa, hiukan edellistä vuotta enemmän. Tälle vuodelle ennakoidaan noin kolmen prosentin tuotannon laskua eli alle 165 miljoonan kilon tuotantoa.

Sianlihan tuottajahinta nousi viime vuonna, mutta vaatimattomasti verrattuna muiden EU-maiden hintakehitykseen. Joulukuun puolivälissä tuottajahinta oli Suomessa noin 30 senttiä kilolta EU-maiden keskiarvoa matalampi.

Kantar TNS Agri ennustaa hintojen tänä vuonna nousevan viennin tukemana, mutta keskimääräinen hintataso näyttäisi pysyvän edelleen kaukana muiden EU-maiden hinnoista.

Joulukuussa tehtyjen arvioiden mukaan sianlihaa vietiin viime vuonna Suomesta noin 15 miljoonaa kiloa, kun vuotta aiemmin vientiä oli 5 miljoonaa kiloa. Kuluvalle vuodelle ennusteet povaavat 20 miljoonan kilon vientiä.

Naudanlihan tuotannon ennustetaan laskevan ja hintojen arvioidaan pysyvän ennallaan. Tällöin nautatilojen tulokertymä alenee.

Viime vuonna teurasmäärät olivat normaalia suuremmat muun muassa edellisen kesän jättämän paikoittaisen rehupulan takia. Sen arvioidaan vähentävän teurasmääriä tänä vuonna.

Vasikoiden vähenemisen jatkuessa teuraskasvatusajat eivät lyhene eivätkä teuraspainot laske.

Myös naudanlihan kulutuksen ennustetaan vähenevän.

Broilerin tuotantomäärien ennakoidaan kasvavan edelleen vuonna 2020. Tuottajahinta voi laskea, jolloin kokonaistulot pysyisivät ennallaan, Kantar TNS Agri ennustaa.

Viime vuonna meijereihin toimitetun maitomäärän arvioidaan vähentyneen noin prosentilla eli 25 miljoonalla litralla. Tuotannon määrä olisi silloin 2 260 miljoonaa litraa.

Tänä vuonna määrän arvioidaan edelleen vähenevän, mutta vain 0,2 prosenttia 2 255 miljoonaan litraan.

Lypsylehmien määrä jatkaa laskuaan, Kantar TNS Agri ennustaa.

Lehmien keskituotos kohoaa, mutta se ei täysin korvaa lehmämäärän vähennystä.

Maitotilojen keskikoon kasvu on nyt suurempaa kuin koskaan aiemmin. Viime vuonna maitotilalla oli keskimäärin 44 lehmää.

Maidon kokonaiskulutus kääntyi laskuun vuonna 2016, kun juustojen kulutus kääntyi laskuun.

Vuonna 2019 kulutus laski 3,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Vuodesta 2015 kaikkien maitotuotteiden kulutus on laskenut 8 prosenttia eli 200 miljoonaa litraa maidoksi muunnettuna.

Vuonna 2019 tuottajahinta säilyi keskimäärin edellisen vuoden lukemissa; jälkitileineen vajaassa 40 sentissä litralta.

Tänä vuonna tuottajahinnan arvioidaan pysyvän vakaana, mutta 1–2 prosentin nousu on mahdollinen.

Kananmunien tuotanto nousi viime vuonna yhteensä 77 miljoonaan kiloon, kun pakkaamoille toimitettuun määrään lasketaan mukaan suoramyynti ja tilakäyttö.

Kuluvan vuoden alussa tuotanto ja kanamäärät ovat hieman edellisvuotta alemmalla tasolla ja vuoden ensimmäisellä puoliskolla tuotanto voi olla viime vuotta vähäisempää, Kantar TNS Agri ennustaa.

Tuotanto tasoittuu vuoden toisella puoliskolla ja kokonaistuotannon ennakoidaan olevan vähintään vuoden 2019 tasoa.

Kananmunien kulutus on kasvanut viime vuosina reippaasti. Suomalaiset syövät kananmunia keskimäärin 12 kiloa vuodessa. Se on puoli kiloa vähemmän kuin EU-alueella keskimäärin.

Kananmunien tuottajahinnan odotetaan olevan tänä vuonna keskimäärin vuotta 2019 alhaisempi, sillä vuosi aloitetaan huonommalla hinnalla.

Mikäli kulutus jatkaa kasvua, saattaa tuottajahinta syksyllä nousta.

Lue lisää

Maitomarkkinoilla tyyntä myrskyn edellä?

Saksan ASF-tapaukset lisäsivät sianlihan kysyntää Suomesta Kiinaan

Markkinakatsaus: Maidontuotannon niukentuminen Euroopassa on korottanut hintoja

Markkinakatsaus: Kananmunien kulutus rikkoo aiemmat ennätykset, hinta pysynyt ennallaan