Maatalous

Edellinen kysely sai hurjan suosion, nyt kysely uusitaan: Tutkijat keräävät tietoa viljelijöiden ilmastonäkemyksistä

Tietoa tarvitaan kipeästi muun muassa turvemaita koskevien päätösten tueksi.
Pasi leino
Kalkinlevitystä urakoiva Lauri Mikola odotteli tammikuun puolivälissä pakkasia päästäkseen levittämään kalkkia pelloille. Lämpimän talven takia evityskausi on jäämässä lyhyeksi. Kuvituskuva.

Luonnonvarakeskus Luke ja Pellervon taloustutkimus PTT käynnistävät tällä viikolla viljelijöille suunnatun kyselytutkimuksen, jolla selvitetään viljelijöiden näkemyksiä ilmastonmuutoksesta ja maataloudesta.

Kysely on jatkoa Luken kaksi vuotta sitten toteuttamalle tutkimukselle, jossa selvitettiin viljelijöiden näkemyksiä ilmastonmuutoksesta, viljelymenetelmistä, maatalouden tulevaisuudesta sekä henkilökohtaisista arvoista.

Linkki kyselyyn on lähetetty tänään torstaina sähköpostitse kaikille niille viljelijöille, jotka vastasivat edelliseen kyselyyn.

Edellinen kysely oli suorastaan poikkeuksellisen suosittu: siihen vastasi 4 401 viljelijää. Luken tutkijan Jaana Sorvalin mukaan tutkijat ovat hyvin kiitollisia viljelijöiden vaivannäöstä edellisen tutkimuksen hyväksi.

”Arvostamme erittäin paljon, jos vastaatte myös uuteen kyselyyn. Mielipiteenne ovat tärkeitä ja kiinnostavat laajasti alan muita toimijoita ja päättäjiä.”

Miksi ilmastonmuutosta ja maataloutta koskeva kyselytutkimus on nyt tarpeen uudistaa?

Koska maatalouden ja ilmastonmuutoksen välisiin kytkentöihin kohdistuu nyt suuri mielenkiinto, tutkijat perustelevat.

Kahdessa vuodessa aiheesta käytävä keskustelu on myös ehtinyt muuttua huomattavan paljon. Erityisesti turvemaista väitellään vilkkaasti.

”Myös viljelijöiden mielipiteet ilmastonmuutoksesta ja maatalouden tulevista suunnista kiinnostavat entistä enemmän”, Sorvali perustelee.

Kahden vuoden takaisen kyselyn tuloksia on esitelty Suomessa tieteellisissä konferensseissa, seminaareissa, tapaamisissa eri ministeriöissä ja eduskunnan valiokunnissa.

Lisäksi ne ovat kiinnostaneet monia tahoja ulkomailla. Niitä on esitelty ympäri maailmaa useissa Euroopan maissa ja Pohjois-Amerikassa.

Edellisessä tutkimuksessa todettiin viljelijöiden olevan käytännössä yksimielisiä siitä, että ilmastonmuutos on todellinen ilmiö. Myös siitä vallitsi yksimielisyys, että talvet leudontuvat ja rankkasateiden aiheuttamat tuhot yleistyvät, Sorvali toteaa.

2000-luvulla puolestaan eläintuhot ovat lisääntyneet ja sadon määrän vuosittaisen vaihtelu kasvanut. Rikkakasvien ja kasvitautien torjunnan tarve on lisääntynyt enemmän kuin tuhohyönteisten.

”Viimekertainen kysely alle­viivasi sitä, millainen moni­sopeutuja viljelijä lopulta on”, toteaa tutkimusprofessori Pirjo Peltonen-Sainio Lukesta.

”Viljelijät kokevat tarvetta moniin muutoksiin arjessaan sopeutuessaan ilmastonmuutokseen. Vahvimpana kuitenkin korostui maan kasvukunnon parantaminen ja peltojen peruskunnostus, monimuotoisuuden hoitoa unohtamatta.”

Ilmastonmuutoksen edessä viljelijöiden käytännön kokemukset ja tilojen tosiasialliset mahdollisuudet toteuttaa erilaisia toimenpiteitä ovat olleet pohdinnan keskiössä.

Viljelijän ajatuksilla on siis väliä, Peltonen-Sainio ja Sorvali vakuuttavat.

Tällä kertaa kysely keskittyy ilmastonmuutosta koskeviin kysymyksiin. Mukana on oma osionsa turvemaita viljeleville viljelijöille.

”Haluamme selvittää turvemaita viljelevien viljelijöiden näkemyksiä, jotta myös heidän näkemystensä koko kirjo saadaan mukaan aiheesta käytävään keskusteluun ja päätöksentekoon”, perustelee Emmi Haltia PTT:stä.

”Tärkeää on myös saada tietoa siitä, että minkälaisilla ehdoilla ja korvauksilla turvemaiden viljelytapoja oltaisiin valmiita muuttamaan.”

Kysely on osa kahta hanketta, Luken kestävää maataloutta koskevaa OPAL-Life -hanketta ja PTT:n TURVA (Turvemaiden käyttö maa- ja metsätaloudessa) -hanketta.

Lue lisää:

Viljelijät ovat yksimielisiä: Ilmastonmuutos on kiistaton ilmiö

Luken tutkimus osoittaa: MT on viljelijöiden silmissä ilmastotiedon ykköslähde

Luke selvittää viljelijöiden näkemykset: Miten maatalous selviää ilmastonmuutoksesta

Lue lisää

Talvien leudontuessa Suomen lintukanta monipuolistuu – muutos ei ole yksinomaan hyvästä

Metsitystueksi vahvistui 1 000–2 000 euroa ja hoitopalkkioksi 900 euroa hehtaarilta

Lintukuvaaja seuraa talvien muuttumista aitiopaikalta: "Muutos on ylivoimaisesti nopeampaa mitä se on ikinä ollut, eivätkä eläimet ehdi sopeutua siihen"

Kokoomuksen Orpo Uutissuomalaiselle: Liikennepolttoaineiden verotus on nyt tapissa – torjuu veronkorotukset tällä ja ensi vaalikaudella