Maatalous

Agrologikoulutus laajenee Virolahdelle – Savonia-ammattikorkeakoulu aloittaa uuden koulutuksen ensi syksynä Harjun oppimiskeskuksen kanssa

Agrologeja ei tällä hetkellä kouluteta Itä- tai Kaakkois-Suomessa.
Lari Lievonen
Koulutus antaa valmiudet yrittäjänä toimimiseen ja maaseutuelinkeinossa tapahtuvien muutosten ymmärtämiseen. Jo opintojen aikana ratkotaan työelämälähtöisiä kysymyksiä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Kuvituskuva.

Savonia-ammattikorkeakoulu aloittaa agrologikoulutuksen Kymenlaaksossa Virolahdella yhteistyössä Harjun oppimiskeskuksen kanssa ensi syksynä.

Agrologin tutkinto valmistaa toimimaan luonnonvara-alan ammattilaisena ja luo edellytyksiä vastuulliseen ruuantuotantoon. Koulutus antaa valmiudet yrittäjänä toimimiseen ja maaseutuelinkeinossa tapahtuvien muutosten ymmärtämiseen. Jo opintojen aikana ratkotaan työelämälähtöisiä kysymyksiä yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Harjun oppimiskeskus tarjoaa käytännön toiminta- ja oppimisympäristönagrologikoulutukselle. Lähiopetusjaksojen aikana opiskelijat voivat hyödyntää koulutustilojen lisäksi majoitus- ja ruokapalveluita.

"Tulevaisuudessa yhteistyötä voidaan tehdä myös opetuksen, opinnäytetöiden ja kehittämishankkeiden tiimoilta", Savonian koulutusvastuupäällikkö Petri Kainulainen sanoo tiedotteessa.

Savoniassa uskotaan, että tulevaisuudessa yhä useamman tilan yrittäjillä on korkeakoulututkinto ja sitä kautta vahvempi osaaminen.

"Tulevaisuuden maatiloilla toimitaan aikaisempaa johdonmukaisemmin perustuen realistiseen visioon ja strategiseen suunnitteluun, joista johdetaan käytännölliset tavoitteet. Yrittäjillä on silloin realistinen käsitys nykytilanteesta ja siitä, miten toimintaa pitää kehittää", Kainulainen tiivistää.

Agrologin opinnot suoritetaan Harjussa monimuoto-opiskeluna. Monimuoto-opiskelijat kokoontuvat noin viikon ajaksi kuukaudessa. Muu opiskelu on itsenäistä monimuoto-opiskelua. Opiskelussa hyödynnetään paljon verkko-oppimisympäristöä ja etäluento-ohjelmistoa. Koulutus kestää noin neljä vuotta.

Agrologeja ei tällä hetkellä kouluteta Itä- tai Kaakkois-Suomessa. Kaakonkulman lisäksi opiskelijoita koulutukseen toivotaan myös Etelä-Karjalan puolelta.

Kainulainen uskoo, että koulutuksen tarjoaminen Harjun oppimiskeskuksen kampuksella mahdollistaa opiskelun paikallisesti ja auttaa alueen maatalouden kehittämisessä.

Lue lisää