Maatalous

Eläinsuojeluvalvontaa tekevät virkaeläinlääkärit kokevat turvattomuutta – pakeneminen ja poliisin apu joskus ainoita keinoja selvitä uhkaavista tilanteista

Työ aiheuttaa stressiä yli puolelle eläinsuojeluvalvontaa tekevistä virkaeläinlääkäreistä, selviää Helsingin ylipistossa tehdystä tutkimuksessa.
Jukka Pasonen
Eläinlääkäreitä kuormittavat uhkaavien tilanteiden lisäksi työn ja yksityiselämän epätasapaino ja ylityöt.

Usein yksin työtään tekevät virkaeläinlääkärit kokevat työssään turvattomuuden tunnetta.

Eläinlääkärit joutuvat työssään uhkaaviin tilanteisiin. Jos puhe ei auta, eläinlääkäri joutuu pakenemaan paikalta tai turvautumaan poliisin apuun.

Tämä selviää Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa tehdystä tutkimuksesta. Tulokset ovat varsin karuja; yli puolella on työperäistä stressiä ja uupumusta, kertoo tohtorikoulutettava, eläinlääkäri Sofia Väärikkälä.

Eläinlääkäreitä kuormittavat uhkaavien tilanteiden lisäksi työn ja yksityiselämän epätasapaino ja ylityöt.

Tutkimuksen mukaan lähes puolet vastaajista oli tyytyväisiä työhönsä ja lähes kolmasosa koki tekevänsä erittäin mielekästä työtä.

Virkaeläinlääkäreiden tilannetta helpottaisi, jos työtä voisi tehdä pareittain. Työpari toisi fyysistä turvaa sekä parantaisi ja yhdenmukaistaisi havaintojen tekemistä.

Lisäksi heidän pitäisi saada enemmän koulutusta vuorovaikutustaitoihin ja tehdä yhteistyötä poliisin kanssa.

Eläinsuojelutyötä tekevien eläinlääkärien työstressiä ei ole tiettävämmin aiemmin selvitetty.

Kyselytutkimuksessa kartoitettiin Suomen Eläinlääkäriliiton avustuksella käytännön eläinsuojeluvalvontaa tekevien virkaeläinlääkärien työhön liittyviä uhkia ja stressikokemuksia sekä niiden vaikutuksia. Vastaajia oli 73 ja vastusprosentti 74.

Tutkimus on julkaistu Frontiers in Veterinary Science -lehdessä Veterinarians Experience Animal Welfare Control Work as Stressful

Lue lisää