Maatalous

Viljelijä yritti saada maataloustaloustukea karpalon kasvattamiseen – KHO:n mielestä karpalon tuottaminen luonnonvaraisella alueella ei ole maataloustoimintaa

Viljelijä oli poistanut alueelta puustoa ja istuttanut sinne 1 200 uutta karpalon tainta.
Jaana Kankaanpää
Viljelijä haki tukea noin 75 hehtaarin kokoiselle suoalueelle, jossa karpalo kasvoi luonnonvaraisena.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tuoreessa ratkaisussaan todennut, että viljelijällä ei ole oikeutta saada karpalon luonnonvaraisella kasvualueella tapahtuvaan karpalonkasvatukseen maataloustukea.

KHO:n mukaan toimintaa ei voida pitää maataloustoimintana.

Viljelijä haki tukea noin 75 hehtaarin kokoiselle suoalueelle, jossa karpalo kasvoi luonnonvaraisena. Hän oli poistanut alueelta puustoa ja istuttanut sinne 1 200 uutta karpalon tainta. Lisäksi hän oli jakanut olemassa olevaa karpalokasvustoa uusille kasvupaikoille.

Ratkaisussaan KHO toteaa, että ely-keskuksen tekemien valvontahavaintojen mukaan lohkot koostuivat viljelemättömästä luonnontilaisesta rämeestä ja nevasta. Näin ollen ely-keskus ei ollut hyväksynyt lohkoja tukikelpoiseksi maatalousmaaksi.

Viljelijä oli asiasta toista mieltä, joten hän valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan viljelykiertoon kuulumaton monivuotinen karpalo voi sinänsä olla Euroopan parlamentin ja neuvoston tukiasetuksessa tarkoitettu pysyvä viljelykasvi, ja viljellyn karpalon kasvualusta voi siten olla maatalousmaata pysyvien viljelykasvien pinta-alana.

Arvioitaessa sitä, onko kysymys pysyvien viljelykasvien pinta-alasta ja maatalousmaasta, ratkaisevaa on kuitenkin se, mihin aluetta tosiasiallisesti käytetään.

Valittaja oli pyrkinyt edistämään luonnontilassa kasvavien karpaloiden kasvua. Lisäksi hän oli istuttanut karpaloiden taimia pyrkimyksenään lisätä karpaloiden määrää.

Korkein hallinto-oikeus toteaa ratkaisussaan, että aluetta ei voida pitää tosiasialliselta käytöltään tukiasetuksessa tarkoitettuna pysyvien viljelykasvien pinta-alana, eikä karpaloiden kasvatusta tässä tapauksessa maataloustoimintana. KHO hylkäsi tuenhakijan asiasta tekemän valituksen.

Ruokaviraston määritelmän mukaan maataloustuotannolla tarkoitetaan maataloustuotteiden tuottamista, kasvatusta tai viljelyä.

Jotta tukea voi saada, on maatalousmaan oltava viljelykelpoinen. Maan viljelykelpoisuudella taas tarkoitetaan sitä, että peruskunnostustoimenpiteitä, kuten kalkitusta tai ojitusta, ei tarvitse lohkolla tehdä.

Lisäksi tukien saamien edellyttää sitä, ettei raivion tai muun ensimmäistä kertaa ilmoitettavan peruslohkon kasvipeitteisyysvaatimuksesta ei ole mahdollista poiketa. Toisin sanoen peruslohkolla tulee olla perustettu viljelykasvusto.

Lue lisää