Maatalous

Maatalousalalle kaivataan lisää korkeakouluttautuneita: "Maatiloille tarvittaisiin AMK-tutkinnon suorittaneita ja toimitusjohtajamaista otetta"

Korkeakoulututkinnon suorittaneille on tulevaisuudessa runsaasti kysyntää maa- ja metsätalousaloilla.
Jukka Pasonen
Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan koulutusta, osoittaa Osaamisen ennakointifoorumin ennuste.

Koulutustarve on kasvussa maa-, metsä- ja puutarhataloudessa kaikilla koulutusasteilla. Lisää tarvitaan varsinkin korkeakoulututkinnon suorittaneita, kuten lähes kaikilla aloilla.

Viime keväänä Osaamisen ennakointifoorumi totesi, että yli puolet kaikista uusista työntekijöistä tarvitsee korkeakoulututkinnon.

Maataloudessa osuus on ennusteiden mukaan runsaat 40 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Metsätaloudessa osuus on pienempi, noin 27 prosenttia. Jos mukaan otetaan paperin ja sahatavaran tuotanto, korkeakoulutettujen tarve on noin 40 prosenttia.

Maatalousalan korkeakoulutuksen tarve koskee etenkin maatalousyrityksiä. "Maatiloille tarvittaisiin AMK-tutkinnon suorittaneita ja toimitusjohtajamaista otetta", ennakointifoorumin asiantuntija, opetusneuvos Ilpo Hanhijoki Opetushallituksesta kertoo.

Tulevaisuuden työelämässä ei ole enää juuri sijaa kouluttamattomille. "Siihen suuntaan mennään, että koulutuksen hankkineita tarvitaan. Toisaalta koulutusasteet kuvaavat lähinnä tulevaisuudessa tarvittavan osaamisen tasoa. Se voi olla tutkinnoilla tai muulla tavoin hankittu."

Koulutustarve kasvaa myös muilla luonnonvaroihin liittyvillä aloilla, kuten kalataloudessa ja elintarvikealalla, mutta ei ympäristöalalla. Lisäksi työssä olevien koulutusmahdollisuuksia on tarpeen parantaa.

Pentti Vänskä
Lapinlahtelainen maatalousyrittäjä Annaelina Kotilainen opiskelee tuotantotalouden insinööriksi lammastilan hoitamisen ohella.

Maa- ja metsätalousalan koulutustarjonta on Hanhijoen mukaan pääosin hyvä, mutta kaikkia koulutuspaikkoja ei saada täytettyä. Alueiden välillä on selviä eroja. "Esimerkiksi puutarha-alalla on paikallisia työvoiman saatavuusongelmia."

Hanhijoki muistuttaa, että lähivuosien koulutustarjonta voi poiketa ennakoinnin tuloksista. Esimerkiksi maatalousalan korkeakoulutusta ei vielä ole riittävästi. "Alalle tarvitaan lisää ammattikorkeakoulupaikkoja."

Ennakointifoorumi valmistelee aloitetta, jolla alan oppilaitokset, elinkeino sekä sidosryhmät haastetaan osallistumaan koulutuksen vetovoiman lisäämiseen. "Maa- ja metsätaloudella on iso rooli ja paljon osaamista myös ilmastonmuutoksen torjumisessa."

Lue lisää