Maatalous

Biokaasulaitosten lietteet vähäinen riski elintarvikkeiden turvallisuudelle

Biokaasulaitosten käsittelyjätteistä löytyi haitallisia eloperäisiä aineita. Suurin osa aineista ei silti aiheuta merkittävää riskiä elintarvikeketjulle.
Markku Vuorikari
Biokaasu Suomenoja Jäteveden saostusaltaat

Biokaasulaitosten käsittelyjäännöksiä, kuten mädätyksen sivutuotteena syntyviä lietteitä, voi käyttää lannoitteina tai maanparannusaineina.

Käsittelyjäännökset saattavat sisältää haitallisia orgaanisia eli eloperäisiä yhdisteitä. Ne päätyvät lannoituskäytössä maaperään.

Osa aineista voi kertyä myös elintarvikkeisiin. On silti epätodennäköistä, että käsittelyjäännösten maatalouskäyttö aiheuttaisi merkittävää riskiä elintarvikkeiden turvallisuudelle.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira sekä Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ovat selvittäneet yhteishankkeessaan haitallisten eloperäisten yhdisteiden esiintymistä biokaasulaitosten lopputuotteissa.

Yhdisteiden aiheuttamaa riskiä elintarvikkeiden turvallisuudelle tutkittiin myös.

Hankkeessa on tutkittu puhdistamolietteiden, biojätteen, elintarviketeollisuuden sivutuotteiden ja lannan mädätysjäännöksiä.

Useimmat yhdisteet hajoavat nopeasti

Haitallisia eloperäisiä yhdisteitä löytyi kaikista tutkituista mädätysjäännöksistä. Mitattujen käsittelyjäännösten haitallisten aineiden pitoisuudet olivat samaa luokkaa kuin muissa Euroopan maissa.

Useimmat tutkituista yhdisteistä hajoavat maaperässä melko nopeasti. Suurin osa aineista ei juurikaan siirry maaperästä elintarvikkeisiin tai niitä päätyy maaperään vain vähän.

Silloin haitallisia eloperäisiä aineita ei kerry merkittävästi kasveihin tai eläinperäisiin elintarvikkeisiin. Niinpä riski elintarvikkeiden turvallisuudellekin on todennäköisesti vähäinen.

Lisätutkimusta käsittelyjäännöksistä tarvitaan

Jotkut aineet ovat ongelmallisia. Esimerkiksi sisustustekstiileissä käytettävät bromatut eli orgaanista bromia sisältävät palonsuoja-aineet ja muun muassa tekstiileissä vettähylkivinä aineina käytetyt perfluoratut alkyyliyhdisteet ovat ympäristössä pysyviä.

Nämä yhdisteet saattavat kertyä maaperään toistuvan ja pitkäaikaisen käytön myötä. Niillä on myös taipumus kertyä elintarvikkeisiin.

Näiden aineiden käyttäytymisestä elintarvikeketjussa tarvitaan lisätietoa.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Elintarviketurvallisuus ei ole itsestään selvä

Asiantuntijat: Heikko kannattavuus voi pakottaa maatilat etsimään säästökohteita elintarviketurvallisuuden kustannuksella

Yara korottaa jälleen lannoitteiden hintoja – korotus 10 euroa tonnilta