Maatalous

Eläinlääkärien sijaiset ovat tiukassa

Terveydenhuoltoeläinlääkärit eivät kaikkialla ehdi terveydenhuollon käynneille. Kunnan vastuu tuottajan mahdollisten sanktioiden korvaamisesta on epäselvä.
Esko Keski-Vähälä

Toukokuun alussa alkanut tukivuosi on tuonut paljon uusia nautatiloja Nasevaan eli kansallisen nautaterveydenhuollon seurantajärjestelmään. Uusia hyvinvointituen edellyttämiä terveydenhuoltosopimuksia on tehty tänä keväänä enemmän kuin vuosiin.

”Aika näyttää, ehtivätkö eläinlääkärit tehdä terveydenhuoltokäynnit tiloille”, sanoo Eläintautien torjuntayhdistys ETT:n rekisterivastaava Paula Halkosaari .

Tällä hetkellä kunnat eivät ole varanneet riittävästi resursseja tuotantoeläinten terveydenhuoltoon. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran kartoituksessa kunnat arvioivat ensi kertaa terveydenhuoltoon kohdentamansa resurssit.

Kuntien velvollisuutena on vastata kysyntään sikojen ja nautojen terveydenhuollon osalta. Näin ei kuitenkaan tehdä riittävästi, kertoo neuvotteleva virkamies Antti Nurminen Evirasta. Nurmisen mukaan on alueita, joissa tuottajilla on ollut ongelmia saada eläinlääkäreitä terveydenhuollon käynneille.

ETT:n terveydenhuoltoeläinlääkärin Olli Ruohon mukaan ongelma korostuu alueilla, joilla on paljon nautatiloja.”Jos on nautavaltainen alue ja joku eläinlääkäreistä äitiyslomalla tai sairauslomalla eikä saada sijaisia, siinä erityisesti on tullut ongelmia.”

Tuottajilla on vastuu eläinlääkärin kutsumisesta niin, että terveydenhuoltokäynnit tulevat ajallaan tehdyiksi.

Nurmisen mukaan osa tuottajista myös jättää eläinlääkärin kutsumatta.

”Sikapuolella terveydenhuoltosopimus ja terveydenhuoltokäyntien toteutuminen ajallaan vaikuttavat merkittävästi tuotteen hintaan. Maidon ja naudanlihan hinnoissa kytkökset eivät vielä ole samaa suuruusluokkaa.”

Korvausvastuu auki

Terveydenhuolto on edellytyksenä eläinten hyvinvointituen saannille. ”Tukea voidaan pahimmassa tapauksessa periä takaisin. Tuottajan on jostain puristettava se eläinlääkäri”, Nurminen sanoo.

Ruoho muistuttaa, että paikalle voi kutsua myös yksityisen tai naapurikunnan eläinlääkärin. Ja kuntaan pitää ensisijaisesti olla yhteydessä.

”Jos tuottaja saa sanktioita siitä, ettei käyntejä ole tehty, mikä on kunnan korvausvastuu? Sitä ei ole katsottu loppuun asti”, Ruoho sanoo. ”Terveydenhuoltotyö vaikuttaa karjatalousvaltaisessa kunnassa pitkällä tähtäimellä maatalouden tulonmuodostukseen ja viime kädessä kunnan verotuloihin. Investointi kyllä tulee takaisin.”

Lue lisää

Laidun ei ole koiranlenkityspaikka – tautiriskejä niin karjalle kuin koiraperheelle

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistäjä palkittiin – Sikayrittäjien tunnustus Eläinten terveys ry:lle

Nasevan ja Sikavan terveydenhuoltokäynnit voidaan tehdä mutta koronaohjeista on pidettävä kiinni

Moni tila on joskus pettynyt eläimiä ostaessaan – nautatilojen terveysluokitus ehkäisee eläintautien siirtymistä tilalta toiselle