Maatalous

Eläinten hyvinvointi huolettaa suomalaisia – varsinkin niitä, joille maatalous on vierasta

Kymmenen vuoden aikana kuluttajien kiinnostus eläinten tuotanto-olosuhteisiin on kasvanut Suomessa enemmän kuin missään muussa EU-maassa.
Kimmo Haimi
Kuluttajat ovat huolestuneempia sikojen ja siipikarjan kuin lampaiden ja nautojen hyvinvoinnista.

Tuotantoeläinten hyvinvoinnista Suomen potentiaalisena vientivalttina on puhuttu vuosia.

Myös suomalaisia kuluttajia eläinten hyvinvointi kiinnostaa – kenties enemmän kuin koskaan aikaisemmin: Tuoreimman Eurobarometri-kyselyn mukaan suomalaisten kiinnostus eläinten tuotanto-olosuhteisiin kasvoi enemmän kuin missään muussa EU-maassa vuosina 2006–2015.

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin takaamista piti "erittäin tärkeänä” 78 prosenttia suomalaisista EU:n keskiarvon ollessa 57 prosenttia. Vähiten hyvinvointi kiinnosti kuluttajia Unkarissa, Puolassa ja Kroatiassa.

Itä-Suomen yliopistossa toteutetun, viime vuonna julkaistun kyselytutkimuksen mukaan naiset ovat miehiä huolestuneempia tuotantoeläinten hyvinvoinnista ja arvostavat enemmän lajityypillisen käyttäytymisen toteutumista.

Myös vastaajan taustalla on vaikutusta: "Mitä vähemmän on maatilataustaa, sitä huolestuneempia vastaajat hyvinvoinnista olivat", väitöskirjatutkija Saara Kupsala kertoo. Kyselyyn vastasi 1 890 ihmistä.

Tutkimuksissa on myös ilmennyt, että kuluttajat ovat enemmän huolissaan sikojen ja siipikarjan kuin lampaiden ja nautojen hyvinvoinnista.

Kuluvan vuoden aikana on keskusteltu myös kansainvälisen hyvinvointisertifikaatin kehittämisestä. Aihetta kartoittavaan hankkeeseen haetaan parhaillaan rahoitusta Maatilatalouden kehittämisrahastolta Makeralta.

Lue lisää

Mikä on tärkeintä?

Voimaa ja hyvinvointia maisemasta

Yhdessä selvitään

Lukijalta: Metsämme eivät ole kaupunkilaisten omia –"Köyhiä oltiin aina, mutta isän Homelite ja metsä pelastivat"