Maatalous

Emakoiden kuolinsyistä alkaa laaja tutkimus

Maatalous 04.01.2014

Mukaan haluttaisiin saada jopa 150 porsastuotantotilaa, jotta aineistoa kertyisi riittävästi. Tutkimukseen voi päästä mukaan, jos tilalla on tuotannonhallintaohjelmana WinPig.


Markku Vuorikari
Atria sopimustuotanto sikala Ollikkalan emakkorengas keskusyksikkö avoimet ovet kuluttajat tutustuu

Yksi porsastuotantotilojen suurimmista ongelmista on emakoiden heikko kestävyys. Suomessa emakko porsii keskimäärin noin kolme kertaa ennen kuin se joudutaan poistamaan tai kuolee.

Huolella valitun ja pitkään kasvatetun emakon ennenaikainen menetys on sikatilalle iso taloudellinen tappio, professori Mari Heinonen Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisestä tiedekunnasta sanoo. Lisäksi se kertoo hyvinvointiongelmista.

Emakoiden kuolinsyistä ei Suomessa ole kokonaiskuvaa. Siksi asiasta käynnistetään nyt laaja tutkimus.

Haussa on iso joukko porsastuotantotiloja, joilta tutkimusaineistoa lähdetään keräämään.

Osalta tiloista kootaan vain tuotantotietoa. ”Jos vain millään mahdollista, haluaisimme tähän ryhmään 150 tilaa”, Heinonen sanoo.

Tutkimukseen voi päästä mukaan, jos tilalla on tuotannonhallintaohjelmana WinPig.

Tästä ryhmästä valitaan noin 50 tilaa, joita tutkitaan tarkemmin. Näille tiloille tutkimuksesta ei aiheudu muuta vaivaa kuin yksi yhteinen työpäivä tutkijoiden kanssa. Tilakäynnin yhteydessä tutkijoilta voi kysellä tuottajaa askarruttavista ongelmista.

Noin kymmenellä tilalla tutkimuksessa mennään vieläkin syvemmälle eli avataan emakoiden raatoja.

”Koko ala saa tärkeää tietoa”

Heinonen tietää, että sikatiloilla on valtavasti työtä ja kiirettä. Hän kuitenkin vetoaa tuottajiin, jotta he ilmoittautuisivat mukaan tutkimukseen.

”Tästä saadaan tietoa, joka on elinkeinolle erittäin tärkeää. Se voi antaa mahdollisuuksia selvitä taloudellisesti paremmin ja parantaa eläinten hyvinvointia.”

Mukaan tulevien tilojen tiedot käsitellään täysin luottamuksellisesti.

Ne tilat, joille tehdään tilakäynti tai joiden emakoita avataan, saavat tutkimuksesta palautteena tulosaineiston, jossa heidän oma tilansa on suhteutettu muiden mukana olevien tuloksiin. Se antaa arvokasta tietoa tuotannon kehittämisen pohjaksi.

Lisätietoa www.vetmed.helsinki.fi/saari/tutkimus/emakot/index.html

SATU LEHTONEN

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT