Maatalous

EU aikoo tarkistaa direktiivilajien suojelun tarpeen

Maatalous 02.02.2015

EU-komission tehtävälistalla on tarkistaa lähivuosina luonto- ja lintudirektiivien uudistamistarpeet eli selvittää, tarvitaanko muutoksia esimerkiksi laji- ja luontotyyppilistauksiin. Prosessi on raskas, koska arviointi on tehtävä jokaisessa jäsenmaassa.


Markku Vuorikari
MTK:n ympäristöjohtajan Liisa Pietolan mielestä muun muassa rauhoitettuja laulujoutsenia on Suomessa paikoin niin paljon, että ne aiheuttavat haittoja. EU aikoo tarkistaa direktiivilajien suojelun tarpeen.

MTK:n ympäristöjohtajan Liisa Pietolan mielestä olisi korkea aika tarkistaa direktiivilajien suojelun tarve.
”Suomessa esimerkiksi liito-oravan, vuollejokisimpukan, viitasammakon ja laulujoutsenen kannat ovat paikoin niin suuret, että ne häiritsevät elinkeinoja ja biotalouden edellytyksiä.”
Pietolan mukaan joidenkin lajien runsastuminen voi horjuttaa jopa luonnon tasapainoa.
Suomessa luonnonsuojelulain uudistaminen on seuraavan hallituksen piikissä. Lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen ympäristöministeriöstä arvioi prosessin vievän vuosia.
Joulukuussa päättyneellä kansalaiskyselyllä kerättiin näkemyksiä luonnonsuojelulain uudistamisen tarpeista. Yhteenveto palautteesta julkistetaan tänä keväänä.
 

 

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT