Maatalous

EU-komissio esittää ensi vuodelle 1,3 prosentin tukileikkuria

Maatalouden suoria tukia leikataan, jotta rahaa jää sivuun maatalouden kriisitilanteita varten. Jos kriisitilanteita ei tule, leikkaus voi jäädä pienemmäksi.

BRYSSEL (MT)

EU-komissio ehdottaa 1,3 prosentin leikkuria loppuvuonna maksettaviin maatalouden suoriin tukiin.

Leikkaus koskisi 2000 euron ylittävää osaa tilan tuista.

Taustalla on niin sanottu rahoituskurimekanismi, joka velvoittaa komission leikkaamaan tukia, jos maataloudelle sovittu budjettiraami uhkaa ylittyä.

Täman vuoden tuista leikattiin 2,45 prosenttia.

Lopullinen summa voi vielä muuttua riippuen siitä, tuleeko maatalouden 433 miljoonan euron kriisirahastolle käyttöä. Jos kriisirahastoa ei jouduta käyttämään, rahat palautuvat suorien tukien momentille ja leikkaus peruuntuu.

Kriisirahastosta päätettiin cap-uudistuksessa. Sitä voidaan käyttää tuottajien tukemiseen vakavissa markkinahäiriöissä, kuten tautiepidemian aiheuttamassa hintojen romahduksessa.

Tukileikkaus vaatii vielä EU-parlamentin ja jäsenmaiden hyväksynnän. Jos ne eivät ehdi käsitellä asiaa, komission esitys tulee voimaan sellaisenaan.

Lue lisää

Yli 330 lausuntoa tuli ministeriöön kansallisesta maatalousstrategiasta perjantain määräaikaan mennessä

Vihreät eivät mahdu hallitukseen, jos he haluavat olla yksin oikeassa - se on harmi, sillä puolueella on myös annettavaa

"Yhteiskunta epäonnistunut karkeasti ilmastotekojen ostamisessa viljelijöiltä. Tehokkainta olisi palkita suoraan."

Maatalouden ilmastotiekartta unohdettu?