Maatalous

Festarivirtsa vauhditti ohran kasvuun yhtä hyvin kuin keinolannoite – "Viljelijälle ravinne on ravinne"

Virtsa on myös tehokas lannoite, jonka ravinteet voidaan hyödyntää pellolla. Erityisesti festivaalijärjestäjät ovat kiinnostuneita kuivakäymälöiden käytöstä.
Markku Vuorikari
Yli talven vanhennettua virtsaa levitettiin keväällä pelloille Kangasalla. Merkittävimmät esteet virtsan lannoitekäytölle tuntuvat olevan puuttuvat keräys- ja käsittelyjärjestelmät ja aiheeseen liittyvät ennakkoluulot.

Ohra kasvaa Suomessa myös virtsalla, ilmenee BIOUREA-hankkeen tuloksista. Iittalassa ja Kangasalla on tänä vuonna testattu virtsan lannoitekäyttöä.

"Tulokset ovat alustavia, mutta hyvin kannustavia", kertoo projektikoordinaattori Karoliina Tuukkanen. "Virtsa on kokeiden perusteella tehokas lannoite."

Tulosten mukaan virtsalla kasvatetun ohran laskennallinen kokonaissato hehtaaria kohti on ollut vähintään yhtä hyvä kuin keinolannoitteella. Verrokkina ollut lannoittamaton lohko oli kokonaissadoltaan selkeästi lannoitettuja pienempi. Nyt tehdyissä kokeissa lannoite oli myös hygieeniseltä laadultaan turvallinen

Tutkimuksessa käytetyn tavaran typpi- ja fosforiarvot ovat aika matalat. Se todennäköisesti johtuu siitä, että suurin osa tuli festivaaleilta. Virtsa ei muutenkaan ole standarditavaraa: ravinteiden määrä vaihtelee jonkin verran.

"Nesteitä on nautittu paljon ja virtsa on siksi laimeampaa", Tuukkanen arvelee. Keräyksessä käytettiin erottelevaa Keko-kuivakäymälää, apuna oli Lassila & Tikanoja. Tavallisessa lannoitekäytössä haasteena on virtsan iso tilavuus: kuljetuskustannukset voivat muodostua niin korkeiksi, ettei lannoitteen hankinta kannata.

Ravinteet olisi niissä tapauksissa järkevämpää ottaa talteen nesteestä muussa muodossa, kuten nesteenä tai struviittina. Struviittiin on saostettu virtsan fosfori. "Monissa jätevedenpuhdistamoissa maailmalla struviittia kerätään talteen jo nyt", Tuukkanen kertoo.

Virtsan lannoitekäyttöön liittyy paljon mielipiteitä ja mielikuvia, mutta hankkeen kokeet ovat myös herättäneet valtavan määrän kiinnostusta.

"Ajattelimme että aiheeseen liittyisi stigma, mutta viljelijät ovat suhtautuneet hankkeeseen positiivisesti. Maanviljelijälle ravinne on ravinne."

Hankkeen yhteydessä on myös käynyt selväksi, että festivaalijärjestäjät ovat kiinnostuneita kuivakäymälöiden käytöstä.

"Olemme saaneet paljon yhteydenottoja eri festareilta. Meillä on kaksi erottelevaa Keko-kuivakäymälää, mutta ne eivät mitenkään riitä. Olemme lähettäneet hankeideoita ja pohtineet sitä, miten tapahtumia voitaisiin kehittää, jotta käymäläkokemus saataisiin miellyttäväksi ja lannoitteet hyötykäyttöön."

Hankkeessa ovat mukana Käymäläseura Huussi ry, Suomen ympäristökeskus ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK. Hanke päättyy tämän vuoden loppuun mennessä.

Lue lisää