Maatalous

Helsinki haluaa jäteveden fosforin lannoitteeksi

Lietteestä eroteltu fosfori sopisi nykyistä paremmin peltojen lannoitukseen.
Kari Salonen
Jätevedenpuhdistamot keräävät talteen ravinteita, jotka eivät nykyisellään juuri päädy takaisin ruuantuotantoon.

Pääkaupunkiseudun jätevedet puhdistava Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ottaa jätevedestä talteen vuosittain 600 tonnia fosforia.

Nykyisillä menetelmillä fosforin erottaminen jätevesilietteestä omaksi lannoitejakeekseen ei ole kuitenkaan mahdollista. Siksi orgaanisen ainekseen sekoittunut fosfori kierrätetään pääosin viherrakentamiseen ja maanparannukseen ruuantuotannon sijaan.

Viljelijät ovat myös varsin haluttomia ottamaan vastaan jätevesilietettä. Sen pelätään sisältävän epäpuhtauksia, muun muassa taudinaiheuttajia.

HSY selvittää paraikaa, olisiko jätevedenpuhdistamolla mahdollista erotella fosfori jätevesistä niin, että se ei ole lopputuotteessa sekoittuneena orgaaniseen aineeseen.

Meneillään oleva Jälkifosfori-hanke tähtää siihen, että 80 prosenttia jäteveden fosforista saataisiin saostettua erikseen vedenpuhdistuksen lopputuotteena syntyvän jätevesilietteen sijaan.

Tässä vaiheessa kyse on vasta kirjallisuuden ja laboratoriomittakaavaisten saostuskokeiden avulla tehtävästä esiselvityksestä. Mahdollinen menetelmän pilotointi toteutetaan vasta jatkohankkeessa, jos esiselvityksestä saadut tulokset ovat positiivisia.

Lue lisää

Lannoitteidenavaushintoja odotellaan – hinnoissa nousupainetta

Yle uutiset: Puolangan biokaasulaitoksen rakentaminen alkaa pian – jätevesiliete auttaa korvaamaan fossiilista polttoöljyä

Heidi Hautala: EU hylkii biokaasua, vaikka se on elinkaarensa puolesta jopa hiilinielu

Biokaasu ei saa jäädä EU:ssa väliinputoajaksi