Maatalous

HS:n tiedetoimittaja: Glyfosaatti on varsin harmitonta – joitko jo toista syöpävaarallista ainetta aamiaiseksi?

Maatalous 14.09.2017

Jukka Ruukin mielestä EU:n tulisi keskittyä ilmansaasteisiin, jotka tappavat yli 450 000 eurooppalaista vuosittain.


Markku Vuorikari
Glyfosaatti-kanisterissa on varoitus aineen ärsyttävyydestä.

Helsingin Sanomien tiedetoimituksen esimies Jukka Ruukki kirjoittaa kolumnissaan glyfosaatista ja Euroopan komission syksyllä tehtävästä, sen mahdollisesti kieltävästä päätöksestä.

Hän painottaa, että glyfosaatti on käytetyin rikkakasvien tappaja.

"Ilman sitä maatalous ei pyöri."

Glyfosaatilla on hänen mielestään peloteltu liikaa. Sitä on löytynyt esimerkiksi europarlamentaarikkojen virtsasta, mutta se ei välttämättä vielä tarkoita mitään.

"Meistä kaikista löytyy helposti sataa eri ympäristökemikaalia – sitä enemmän, mitä paremmat laitteet", Ruukki kirjoittaa.

"Olennaista on, löytyykö kemikaalia niin paljon, että terveys kärsii. Tippa ei tapa, vaikka pullollinen tappaisi."

Hän muistuttaa, että Maailman terveysjärjestö (WHO) luokitteli vuonna 2015 glyfosaatin todennäköisesti ihmiselle syöpää aiheuttavaksi 2A-luokan aineeksi. Myös kahvilla oli vuodesta 1991 lähtien lievempi 2B-syöpäluokitus, mutta kun sen syöpävaarallisuutta arvioitiin vuonna 2015, luokitus vaihtui 2B:stä 3-luokkaan vuonna 2016.

"Glyfosaatin syöpävaarallisuus on käytännössä olematon. Kokeissa eläimille pakkosyötetään sitä gramma painokiloa kohti päivässä", Ruukki kuvailee.

"Sama määrä ruokasuolaa tappaisi niin rotan kuin ihmisenkin."

Glyfosaatin sijaan olisi aika panostaa oikeisiin ongelmiin, Ruukki huomauttaa.

"Ilmansaasteet tappavat vuosittain yli 450 000 eurooppalaista. Unioni kauhistelee mutta ei puutu ­asiaan."

Artikkelia korjattu 23.9.2017 klo 12:15: Tekstin kohta "Hän muistuttaa, että vaikka Maailman terveysjärjestö (WHO) vuonna 2015 luokitteli glyfosaatin todennäköisesti ihmiselle syöpää aiheuttavaksi, saman luokituksen sai kahvi." muutettuna: Hän muistuttaa, että Maailman terveysjärjestö (WHO) luokitteli vuonna 2015 glyfosaatin todennäköisesti ihmiselle syöpää aiheuttavaksi 2A-luokan aineeksi. Myös kahvilla oli vuodesta 1991 lähtien lievempi 2B-syöpäluokitus, mutta kun sen syöpävaarallisuutta arvioitiin vuonna 2015, luokitus vaihtui 2B:stä 3-luokkaan eli se pääsi pois epäiltyjen listalta vuonna 2016.

Helsingin Sanomat: Meitä on pissattu silmään – pelätty kemikaali on varsin harmiton

Aiheeseen liittyvät artikkelit