Maatalous

Insinööritoimisto lupaa helppoutta fosforikierrätykseen

Maatalous 09.12.2014

Maataloudesta vesistöihin valuvaa fosforikuormitusta voidaan vähentää ilman ulkopuolista energiaa toimivalla laitteistolla, joka sekoittaa valumaveteen fosforin saostavaa ferrisulfaattia.


Ympäristötekniikkaan erikoistunut insinööritoimisto Saloy Oy:n kehittämässä Päästösieppariksi nimetyssä laitteistossa vesi johdetaan saostuslaitteistosta laskeutusaltaaseen, jonka pohjalle ravinnepitoinen liete sakkautuu. Tämän jälkeen liete voidaan kierrättää uudelleen ravinteiksi pellolle.

Menetelmää on testattu ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa Saaristomeren valuma-alueella.

Saloyn toimitusjohtaja Tapio Salmisen mukaan menetelmä poistaa valumavedestä lähes kaiken liukoisen fosforin ja kokonaisfosforistakin 80 prosenttia. Liukoinen fosfori on vesistöön päästessään suoraan käyttökelpoista sinileville.

Salminen kuvailee menetelmää paitsi yksinkertaiseksi myös edulliseksi. Asennus hoituu traktorikaivinkoneella, ja parin ihmisen voimin valmista on parissa päivässä. Myös huollon pystyy tekemään tavanomaisille maatalouskoneilla.

Huoltoa tarvitaan vesimäärästä riippuen korkeintaan kerran pari kuukaudessa.

Tarkkaa hintaa Salminen ei tässä vaiheessa pysty laitteistolle vielä sanomaan, mutta arvioi sen asettuvan runsaan 10 000 euron tuntumaan. ”Ferrisulfaatti maksaa 50 senttiä litralta. Litra riittää 30 kuution vesimäärän käsittelyyn.”

”Keinot vesien puhdistamiseksi ja fosforin kierrättämiseksi ovat nyt olemassa, tarvitaan enää tahtoa niiden toteuttamiseksi.”

Salmisen mukaan menetelmä on yksi keinoista, joilla Suomi voi vuonna 2010 antamansa Itämeri-sitoumuksen mukaisesti pyrkiä ravinteiden kierrättämisen esimerkkialueeksi.

Saloyn fosforinsaostusmenetelmää on käytetty jo aiemmin testattu muun muassa Keski-Suomessa sijaitsevalla Kyyjärvellä 30 hehtaarin turvetuotantoalueella (MT 27.7.2012).

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT