Maatalous

Jos hoitaja uupuu, eläin kärsii

Maatalous 11.06.2012

Tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on huolissaan eläimiä hoitavien ihmisten uupumisesta.


Jaana Kankaanpää

Ihmisen terveydentila voi joskus heikentyä nopeasti ja ennalta arvaamattomasti, neuvottelukunta toteaa.

Kun eläimiä hoitava uupuu, tilanteen tunnistaminen ajoissa on erityisen tärkeää. Vain siten vältytään eläinten hoidon laiminlyönneiltä.

Neuvottelukunta korostaa yhteisvastuullisuutta eläinten hoidossa. Hoitajan uupumisongelman esille ottaminen on yhteisvastuuta ja auttamista, se toteaa kannanotossaan.

Maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimiva tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta toimii ministeriön apuna tuotantoeläinten hyvinvointia koskevissa kysymyksissä. Se seuraa ja arvioi eläinten hyvinvoinnin tasoa ja tekee ministeriölle ehdotuksia hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Neuvottelukunnassa ovat edustettuina tuotantoeläinten hyvinvointiin liittyvät tahot tuottajista kuluttajiin. Puheenjohtajana toimii Hannu Saloniemi .

Aiheeseen liittyvät artikkelit