Maatalous

Juhana Vartiainen korvaisi perheviljelmät markkinaehtoisilla suurtiloilla: "Olemme luoneet Suomea köyhdyttävän sovhoosin"

Maatalous 14.05.2017

Kansanedustaja, ekonomisti Juhana Vartiainen (kok.) supistaisi maataloustukia ja ajaisi alas kaikkein tappiollisimpia tiloja.


Jarkko Sirkiä
Juhana Vartiaisen mielestä Suomen velkaantumista pitäisi hillitä maatalousmenoja leikkaamalla.

Maataloustukia pitäisi tarkastella kriittisesti kuin mitä tahansa valtion menoerää, kokoomuksen kansanedustaja, taloustieteilijä Juhana Vartiainen vaatii Maaseutumedian julkaisemassa kolumnissa.

Valtion menojen karsiminen on Vartiaisen mukaan tärkeää, koska Suomen velka kasvaa 5 miljardia euroa vuodessa ja hoivakustannusten huippu on vielä edessä.

Vartiainen laskee, että jokaista maatalouden työpaikkaa tuetaan vuodessa 32 000–40 000 eurolla. Tukimenot ovat laskutavasta riippuen 2,1–2,6 miljardia euroa. Luvut perustuvat Luonnonvarakeskuksen julkaisuun "Suomen maa- ja elintarviketalous 2016–2017".

"Julkiselle vallalle koituva maatalouden kustannus per työllinen ei jää kauas matalapalkkaisen julkisen sektorin työntekijän kustannuksesta. Maataloustuottajat ovat siis oikeastaan virkamiehiä."

Tuesta huolimatta maatilat ovat tappiollisia, Vartiainen huomauttaa.

"Tuottajat siis elävät julkisella tuella ja harjoittavat tappiollista maataloutta. Vaikka luonnehdinta voi kuulostaa ilkeältä, olemme luoneet eräänlaisen arvoa tuhoavan — siis Suomea köyhdyttävän — sovhoosin. En tiedä toista maata, jossa maataloutta tuettaisiin yhtä avokätisesti."

Paine rakennemuutokseen on ollut liian vähäinen, Vartiainen päättelee. Tukia pitäisi vähentää. Näin kannattamattomimmat tilat häviäisivät. Viisasta olisi hänen mielestään myös siirtää tuotantoa Etelä-Suomeen ja tinkiä omavaraisuusasteesta. Korkean omavaraisuuden sijaan Vartiainen ottaisi "sata kertaa mieluummin vahvemman julkistalouden, yhdistettynä hyvään kriisiajan suunnitelmaan ja riittävään maatalouden tutkimukseen."

"Olisi viisasta supistaa tukia, antaa kannattavien toimintojen laajentua ja samalla ajaa alas pahimmin tappiollisia tiloja. Samalla olisi maatalouskin pakotettu hakemaan arvonlisää korkeasti jalostettujen, brändättyjen tuotteiden markkinoilta."

Tilakoon kasvaessa tarvittaisiin perheviljelmien sijaan yritysmuotoista maataloutta.

"Kun riskit ovat suuria, investointeja tarvitaan ja diversifiointi on olennaista, olisi tietysti järkevää, että maataloutta harjoittaisivat suuret yritykset."

"Kritiikki tulkitaan usein jonkinlaiseksi maatalouden vastaisuudeksi, mutta siitä ei ole kysymys. Maatalousmenot kilpailevat valtion budjetissa kaikkien muiden menojen kanssa. Olemmeko todella sitä mieltä, että leikkaamme mieluummin kouluista, yliopistoista, päivähoidosta, maanpuolustuksesta ja lastensuojelusta ennen kuin suostumme järkeistämään maataloutta? Tätä pitäisi kaikkien vastuullisten poliittisten puolueiden pohtia."

Juhana Vartiaisen kolumni Maaseutumediassa

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT