Kasvinterveys

Kasvinterveys

Luke: Rapsikuoriaiset ja kaalikoit tänä vuonna tavallista yleisempiä – vioituksia runsaasti

Öljykasvien tuholaistilanne on nyt paha. Torjunnan aika on ennen kukintaa, Luke muistuttaa.
Maija Partanen
Suurinta vahinkoa öljykasveille aiheuttavat rapsikuoriaiset, jotka tuhoavat nuppuja. Niitä on tällä hetkellä erittäin runsaasti.

Luonnonvarakeskuksesta tiedottaa, että rapsikuoriaisia ja kaalikoita esiintyy nyt runsaasti koko öljykasvien tuotantoalueella.

Eniten vioituksia ovat aiheuttaneet nuppuja syövät rapsikuoriaiset. Kaalikoita on havaittu runsaasti kaikissa sen kehitysvaiheissa. Myös kirppoja esiintyy edelleen.

Luke muistuttaa, että tuhoeläintorjunta on tehtävä ennen öljykasvien kukintaa.

"Myöhäiset käsittelyt lähellä kukintaa ovat haitallisia luontaisille vihollisille ja pölyttäjille. Täyskukintavaiheesta eteenpäin torjunta ei ole sallittua millään valmisteella", tiedotteessa korostetaan.

Kasvinterveys

Kasvinsuojelututkinnon voi suorittaa myös verkossa

Ammattikäyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita ostavilla, myyvillä ja käyttävillä pitää olla suoritettuna tutkinto, joka on uusittava viiden vuoden välein.
W.G. Hoogterp
Kasvinsuojelututkinto edellytetään kaikilta, jotka käyttävät ammattikäyttöön tarkoitettuja kasvinsuojeluaineita ammatissaan tai yksityisesti. Suomessa suoritettu tutkinto pätee kaikissa EU-maissa kunkin maan oma lainsäädäntö ja erityispiirteet huomioon ottaen.

”Tukes tiedotti helmikuussa, että kasvinsuojelututkinnon verkkosuoritusta voi alkaa kehittää", kertoo Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylitarkastaja Emilia Hämäläinen.

Noin 220 henkilöllä on Tukesin hyväksyntä kasvinsuojelukoulutuksen ja -tutkintojen järjestämiseen.

"Heistä moni on kysellyt verkkotutkinnosta. Verkkovaihtoehdon tarjoaminen kiinnostaa ilmi selvästi", Hämäläinen sanoo.

Verkkotutkinnossa keskeistä on tutkintoa suorittavan vahva tunnistautuminen, Hämäläinen korostaa. Henkilöllisyys on todistettava esimerkiksi pankkitunnuksin.

Lisäksi on täytettävä kohta, jossa tutkinnon suorittaja vakuuttaa olevansa sama henkilö kuin järjestelmään kirjautuja.

"Sisällöltään verkkotutkinto on vastaava kuin paperille tehtävä", Hämäläinen kertoo.

"Laajassa tutkinnossa on vastattavana 20 kysymystä, jotka ovat oikein-väärin-väittämiä. Suppeassa tutkinnossa vastaavia väittämiä on kymmenen."

Suoritus hyväksytään, jos vastauksista vähintään 80 prosenttia on oikein.

Suppea tutkinto oikeuttaa ostamaan ja käyttämään juurikäävän torjuntaan hyväksyttyjä valmisteita, metsänhoitoon hyväksyttyjä glyfosaattivalmisteita sekä hirvikarkotteita. Esimerkiksi metsäkoneenkuljettajille riittää suppean tutkinnon suoritus.

Laaja tutkinto oikeuttaa ostamaan ja käyttämään kaikkia kasvinsuojeluaineita – myös niitä, joita käytetään metsänhoidossa.

On jokaisen tenttiin osallistuvan oma asia, osallistuuko koulutukseen vai hankkiiko tarvittavat tiedot muuten.

"Tutkinto on pakollinen, mutta koulutus vapaaehtoinen", Tukes ohjeistaa.

Verkkotutkinnon suorittaja pystyy halutessaan käyttämään lähdeaineistoa apunaan. "Emme edellytä ulkolukua. Keskeistä on, että vaadittavat asiat opitaan ja osataan", Hämäläinen sanoo.

"Kiinnostuin heti, kun Tukes ilmoitti, että tutkinnon voi järjestää myös verkossa", kertoo Vi & He Consultingin varatoimitusjohtaja Henrik Östman. Digitaalisiin ratkaisuihin erikoistuneen yrityksen kotipaikka on Mustasaari.

"Aloimme kehittää verkkoversiota helmikuussa. Kolmen kuukauden tiiviin työn jälkeen se on ollut valmis käyttöön viime perjantaista lähtien."

Vi & He Consultingin verkkoratkaisussa tutkinnon suorittaja tunnistautuu suomi.fi-sivuston kautta.

"Maksut hoidetaan Klarna-sovelluksella. Tutkinnon voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi."

Yrityksellä on isot odotukset verkkotutkinnosta. "Olemme budjetoineet, että tästä kertyy 80 prosenttia liikevaihdostamme."

Johannes Tervo
Henrik Östman (oik.) on toiminut kasvinsuojelututkinnon vastaanottajana viisi vuotta. Hän on ideoinut tutkinnosta verkkoversion, jonka toteutuksesta vastaa Tim Wallinin johtama digitalisointiyritys Gambit.
Kasvinterveys

EU kieltää jälleen kasvinsuojeluaineita – nyt kieltolistalle dimetoaatti ja desmedifaami

Dimetoaattikielto vie markkinoilta kaksi viljojen kirvatorjuntaan ja sokerijuurikkaan juurikaskärpäsen torjuntaan tarkoitettua valmistetta.
Fanni Heinonen
Dimetoaattia käytetään muun muassa juurikaskärpäsen torjuntaan sokerijuurikkaalta. Kuvassa juurikaskärpäsen munia sokerijuurikkaan lehden alapinnalla.

EU:n komissio on päättänyt kieltää tuhoeläinten torjunnassa käytetyn dimetoaatin ja sokerijuurikkaan rikkakasviaineen desmedifaamin. Asiasta päätti Brysselissä pidetyn viranomaiskokouksen määräenemmistö.

Dimetoaatti on ollut EU:n sallima tehoaine vuodesta 2007 ja desmedifaami vuodesta 2005 lähtien.

Suomessa tehoaineiden kielto tulee poistamaan myöhemmin käytöstä kaksi dimetoaattia sisältävää valmistetta ja kolme desmedifaamia sisältävää valmistetta.

Kiellettäväksi joutuvat dimetoaattivalmisteet ovat Danadim Progress ja Perfektion Top. Ne on Suomessa hyväksytty käytettäväksi kirvojen torjuntaan viljoilta ja juurikaskärpäsen torjuntaan sokerijuurikasviljelyksiltä.

Suomen markkinoille hyväksyttyjä Desmedifaamivalmisteita ovat Betanal Expert EC, Betasana Duo SC ja Betanal Progress SE.

Niistä Betanal Expert EC- ja Betasana Duo SC on hyväksytty rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja punajuurikasviljelyksillä, Betanal Progress SE rikkakasvitorjuntaan sokeri- ja punajuurikasviljelyksillä.

Valmisteita saa vielä toistaiseksi myydä ja käyttää Suomessa. Käytännössä kielto tulee voimaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin asettaman siirtymäajan jälkeen. Tukes tiedottaa siirtymäajoista siinä vaiheessa, kun se on tehnyt päätöksen niiden kiellosta.

EU:n komissio päätti kieltää tehoaineet normaalin uudelleenarvioinnin yhteydessä.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen Efsa on katsonut tekemässään tutkimusyhteenvedossa, että dimetoaatin käytöstä aiheutuu suurta riskiä nisäkkäille, hyödyllisille niveljalkaisille ja mehiläisille. Myös kuluttajille aiheutuu tehoaineista riski, mikäli niistä tai niiden aineenvaihduntatuotteista on jäämiä ihmisravinnossa.

Efsan mukaan ei voida myöskään sulkea pois altistumisriskiä valmisteen levityksen ja käsittelyn yhteydessä.

Desmedifaamin kaikenlaisesta käytöistä aiheutuu puolestaan riskiä nisäkkäille ja linnuille. Hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksiakaan ei voitu sulkea pois.

Samalla kun dimetoaatti ja desmedifaami päätettiin kieltää, hyväksyttiin EU:ssa käyttöön neljä uutta tehoainetta.

EU:ssa uudet tehoaineet ovat tolklofossimetyyli ja florpyrauksifeeni. Uudelleen hyväksytyt tehoaineet ovat 1-metyylisyklopropeeni ja demetenamidi-P.

Kasvinterveys

Luke muistuttaa: Rukiin laontorjunta on nyt ajankohtaista

Laontorjunta tarpeen erityisesti rehevissa kasvustoissa.
Heikki Jalli
Rukiilla saattaa olla jo lippulehti näkyvissä, kuten oheisen kuvan yksilöllä.

Syysviljojen kasvu on ollut viileästä säästä johtuen epätasaista ja hidasta. Luonnonvarakeskus Luke muistuttaa, että laontorjuntaan on panostettava kasvustoissa, jotka ovat hyvässä kasvussa ja saaneet runsaan typpilannoituksen.

Jos ruiskasvustot ovat tiheitä ja reheviä, tarvitaan laontorjuntaan mepikvatti-, trineksapakki-etyyli- tai etefoni- valmisteita. Etefonin käyttö on suhteutettava mahdollisesti jo käytetyn klormekvatin käyttöaikaan ja määrään.

Kasvinterveys

Kaalikoit levisivät Oulun korkeudelle asti – ilmojen lämmetessä myös kirppojen tarkkailu yhä tärkeämpää

Viime viikon kaakkoinen virtaus toi tuholaista etenkin itäiseen Suomeen.
MT Arkisto
Kaalikoi voi vioittaa myös öljykasvien lehtiä, kukintovarsia ja kehittyviä nuppuja.

Kaalikoin tarkkailu on jo tarpeen sekä ristikukkaisilla öljykasveilla että kaalikasveilla. Paitsi peltojen kaaliviljelmillä kaalikoita kannattaa Luonnonvarakeskus Luken mukaan pitää silmällä jopa kasvihuoneissa.

"Öljykasvien tuholaiset aktivoituvat sään lämmetessä. On ajankohtaista tarkkailla kaalikoin lisäksi kirppoja taimettuvilla kevätöljykasveilla ja rapsikuoriaismääriä syysöljykasveilla", toteaa Luken erikoistutkija Erja Huusela-Veistola.

Kaalikoita tuli viime viikon lopulla runsaita määriä lämpimän kaakkoisen ilmavirtauksen mukana jopa Oulun seudulle saakka, mutta etenkin Etelä-Savoon ja itäiseen Suomeen.

Torjunnassa on syytä huomioida, että neonikotinoidien teho kaalikoihin tiedetään olevan heikko ja myös pyretroidien heikosta tehosta on ollut viitteitä.

Koska lentävien aikuisten torjunta on yleensä melko tehotonta, torjunta kohdistetaan pieniin toukkiin.

Torjunnan ajoitukseen ja ruiskutustekniikkaan on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Torjuntaa kannattaa harkita, jos havaitaan keskimäärin muutama toukka kasvia kohden.

Torjunta on mahdollista tehdä valmisteiden käyttöehdot huomioiden viimeistään ennen kasvuston kukintaa.

Kasvinterveys

Lannasta prosessoidaan vasta kuusi prosenttia – "Kierrätyslannoitteet otettava käyttöön, oli tuotantosuunta tavallinen tai luomu"

Suomi pyrkii ravinnekierrätyksen mallimaaksi, mutta tavoitteeseen on vielä matkaa.
Saara Lavi
Lantaa ei kannata sellaisenaan kuljettaa kauaksi kotitilalta. Alasen tilalla Nokialla lanta separoidaan.

Suomi pyrkii ravinnekierrätyksen mallimaaksi. Tavoitteeseen on kuitenkin vielä matkaa, koska toimivia markkinoita kierrätyslannoitevalmisteille ei ole.

Kotieläintuotannon lanta kierrätetään yleensä lannoitteena sellaisenaan. Muiden, osuudeltaan pienempien biomassojen ravinteiden käsittelyssä ravinnekiertoon ei ole panostettu.

Tehokkaiden ravinnekiertojen saavuttamiseksi erityisesti lannan hyödyntämistä on tehostettava, selvityksen toteuttanut tutkijaryhmä linjaa.

Paikoin kotieläintuotanto on keskittynyttä, jolloin lantafosforia on liikaa kasvintuotannon tarpeisiin.

Lantaa ei kuitenkaan sellaisenaan kannata kuljettaa kauas.

Lannan typpi ja fosfori voidaan kuitenkin erottaa toisistaan ja niitä voidaan väkevöidä. Samalla syntyy kierrätyslannoitteita.

Väkevöinti mahdollistaa ravinteiden täsmällisemmän lannoitekäytön ja korvaa mineraalilannoitteita. Samalla kierrätetään myös hiiltä ja vähennetään maatalouden ympäristövaikutuksia, tutkijaryhmä toteaa.

Orgaanisten lannoitevalmisteiden tuotanto ja käyttö luovat maatalouteen uutta liiketoimintaa.

Osana prosessointia voidaan myös tuottaa uusiutuvaa energiaa, kuten biokaasua. Silti Suomessa muodostuvasta lannasta prosessoidaan toistaiseksi vasta kuusi prosenttia.

Lannoituksen sääntelyä on selkeytettävä ja lannoitusrajoja on muokattava vastaamaan kasvien tutkittua fosforin tarvetta, tutkijaryhmä linjaa. "Myös kasvitilojen tulee ottaa kierrätyslannoitevalmisteet käyttöönsä, olipa tuotantosuunta tavanomainen tai luomu. Maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteiden on jatkossa voimakkaasti kannustettava kaikkia tiloja tähän."

Biokaasutuotantoon lannasta on panostettava ja sen kannattavuuden rakentumista tuettava. Mitä suurempi laitos, sitä tärkeämpää on edellyttää myös mädätteeseen päätyvien ravinteiden jalostamista ja kestävää lannoituskäyttöä.

Selvitys toteutettiin Juha Sipilän hallituksen toimeksiantona orgaanisten lannoitevalmisteiden käytön edistämisestä huomioiden erityisesti alueellisten lantaylijäämien ratkaisut.

Sen rahoittivat maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö.

Kasvinterveys

Keskustan EU-vaaliehdokas pelkää: Kasvinsuojeluaineiden kielto vaarantaisi suomalaisen ruuantuotannon

EU-vaaliehdokas Anna Sirkiä kritisoi EU:n linjausta kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden kieltämisestä.
Markku Vuorikari
Tautin piinaamaa ohraa: lehdissä sekä pantteri- että verkkolaikkua.

Keskustanuorten EU-vaaliehdokas Anna Sirkiä arvioi EU:ssa tehtyjen päätösten olevan riski suomalaiselle ruuantuotannolle. Huolen herättää EU:n linjaus kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden kieltämisestä.

Linjauksen taustalla on huoli syöpien lisääntymisestä.

"Mitä tulee ainakin suomalaiseen ruokaan, huoli kohdentuu lähinnä niihin jotka altistuvat aineille, siis viljelijöihin, ei kuluttajiin. Suomalaista ruokaa voi syödä rauhallisin mielin, sillä ruuassa ei juurikaan ole jäämiä kasvinsuojeluaineista", Sirkiä kirjoittaa blogissaan.

Sirkiä viittaa väitteellään Euroopan elintarviketurvallisuusviraston Efsan tekemään tutkimukseen, jonka mukaan yhdessäkään suomalaisessa elintarvikkeessa ei todettu turvallisena pidetyn rajan ylittäviä kasvinsuojeluainepitoisuuksia.

MT uutisoi tänään maanantaina, että EU:n suunnitelmat tiettyjen kasvinsuojeluaineiden kieltämiseksi aiheuttaisivat valtavat satomenetykset Suomessa.

Uutisessa viitataan kasvinsuojeluteollisuuden arvioon, jonka mukaan viljasadot olisivat vaarassa pienetä Suomessa kymmeniä prosentteja, mikäli suunnitelmat toteutuvat. Samalla tuotantokustannukset nousisivat tuntuvasti.

Suomessa vaikutukset ovat todennäköisesti Keski-Eurooppaa suurempia lyhyen kasvukauden takia.

"Jälleen kerran olemme tilanteessa, jossa meidän pohjoinen kestävä elämäntapamme ei tahdo tulla ymmärretyksi."

Kasvinterveys

EU kielsi jälleen yhden tehoaineen – Viljojen sienitautien torjunnasta katoaa 13 valmistetta

Suomessa käytössä olevia, propikonatsolia sisältäviä valmisteita ovat muun muassa Tilt ja Stereo.
Kari Salonen
Kasvinsuojeluruiskun suutin.

EU on päättänyt kieltää kasvinsuojeluaineissa käytetyn propikonatsoli-nimisen tehoaineen, tiedottaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Propikonatsolia sisältäviä valmisteita on käytetty pääasiassa viljojen sienitautien torjuntaan tarkoitetuissa kasvinsuojeluaineissa.

Suomessa propikonatsolia sisältäviä valmisteita on tällä hetkellä kasvinsuojeluainerekisterissä 13. Tukes tiedottaa niiden myyntiä ja käyttöä koskevista kielloista ja siirtymäajoista sen jälkeen, kun komissio on julkaissut asetuksen ja se tulee voimaan.

Vuodesta 2004 käytössä olleen propikonatsolin kieltämisestä päätettiin eilen keskiviikkona yksimielisesti Brysselissä pidetyssä viranomaiskokouksessa.

Päätöstä edelsi propikonatsolin vaikutusten uudelleenarviointi, jonka pohjalta Euroopan komissio on päättänyt luokitella tehoaineen lisääntymiselle vaaralliseksi aineeksi kategoriaan Repro 1B. Repro 1B -kategorian ainetta ei voida kasvinsuojeluaineasetuksen mukaan hyväksyä kasvinsuojeluainerekisteriin.

Propikonatsolia sisältävien valmisteiden myyntiä ja käyttöä koskevista siirtymäajoista tiedotetaan siinä vaiheessa, kun asetus on julkaistu ja valmisteita kielletään.

Tukesin ylläpitämässä kasvinsuojeluainerekisterissä olevat propikonatsolia sisältävät valmisteet ovat Akopro 490 EC, Armure, Banner Maxx II, Basso, Bolt XL, Bravo Premium, Bumper 25 EC, Maatilan Propikonatsoli, Maatilan Propikonatsoli Duo 2, Menara, Stereo 312.5 EC, Tilt 250 EC ja Zenit 575 EC.

Kasvinterveys

Tukes myönsi uuden hätäluvan gammayökkösen torjuntaan kuminalta

Nyt hyväksytty valmiste on sallittu myös puinnin jälkeiseen torjuntaan.
Saara Lavi
Fastac 50 EC -valmistetta voi nyt käyttää gammayökkösen torjuntaan kuminalla sekä perustamisvuonna että sadonkorjuuvuonna puinnin jälkeen.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on jälleen myöntänyt yhdelle uudelle valmisteelle poikkeusluvangammayökkösten (Autographa gamma) toukkien tuhoamiseen viljelyksiltä.

Uuden poikkeusluvam on saanut Fastac 50 EC -valmiste.

Poikkeusluvan perusteella Fastac 50 EC -valmistetta voi käyttää gammayökkösen torjuntaan kuminalla. Valmistetta voi käyttää sekä kylvövuoden torjuntaan että sadonkorjuuvuoden torjuntaan puinnin jälkeen.

Tukes on myöntänyt jo aiemmin poikkeusluvat gammayökkösen torjuntaan neljälle valmisteelle, Avaunt 150 EC:lle, Sumi Alpha 5 FW:lle, Turex 50 WP:lle ja Kestac 50 EC:lle.

"Kaupat ovat myyneet paljon jo aiemmin kasvukaudella poikkeusluvan saaneita valmisteita kirvojen ja rapsikuoriaisten torjuntaan. Siksi valmisteiden saatavuudessa on nyt ongelmia. Koska tarve gammayökkösten toukkien tuhoamiseen on vieläkin akuutti, uusi poikkeuslupa tarvittiin", ryhmäpäällikkö Kaija Kallio-Mannila Tukesista perustelee uutta poikkeuslupaa.

"Lisäksi poikkeusluvan saanutta valmistetta voi käyttää myös sadonkorjuun jälkeen kuminalle."

Fastac 50 EC-valmistetta voi käyttää gammayökkösen torjuntaan myös niillä kasveilla, joilla käyttö on jo aiemmin sallittu. Valmisteelle hyväksytyt käyttökohteet ovat syys- ja kevätvehnä, ruis, ruisvehnä, ohra, kaura, kevät- ja syysrypsi, kevät- ja syysrapsi, herne, pavut, sokeri- ja rehujuurikkaat, peruna, kerä-, kukka- ja parsakaali, keltasipuli eli ruokasipuli, purjo ja mansikka avomaalla, salaatti, tomaatti ja kurkku kasvihuoneessa sekä koristekasvit kasvihuoneessa ja avomaalla.

Tukes hyväksyy Suomessa käytettävät kasvinsuojeluaineet. Kattava listaus hyväksytyistä valmisteista löytyy kasvinsuojeluainerekisteristä. Tukesin nettisivuilla on myös julkaistuna poikkeusluvat ja kaikkien markkinoilla olevien hyväksyttyjen valmisteiden käyttöohjeet.

Tukes muistuttaa, että valmisteiden käytössä tulee ehdottomasti noudattaa käytön rajoituksia.

Gamma-aikuisia on nyt liikkeellä runsaasti – seuraava toukkasukupolvi vielä mahdollinen

Tukes myönsi lisää hätälupia torjunta-aineille gammayökkösen vuoksi

Tiedosta etanoiden riski syyskylvölohkoilla