Kasvinterveys

Kasvinterveys

Kasvien tuontiehdot kiristyvät: "Kasvintuhoojatilanne EU:ssa on huono"

Valvontavastuuta siirretään viranomaisilta taimituottajille ja -myyjille joulukuusta alkaen.
Timo Saarimaa
Jatkossa kasvipassi vaaditaan kaikilta maahan tuotavilta istutettaviksi tarkoitetuilta taimilta.

Kasvien tuontiin on tulossa uusia ehtoja joulukuussa, kertoo ylitarkastaja Paula Lilja Ruokavirastosta.

Kasvipassien käyttöä laajennetaan, ja ne tulevat pakollisiksi kaikille istutettaviksi tarkoitetuille kasveille. Lisäksi valvontavastuu siirtyy yhä enenevissä määrin taimien kasvattajille ja myyjille.

"Tarkastuksia tehdään jatkossakin, mutta omavalvonnan osuus kasvaa", Lilja toteaa.

Lilja kertoi keskiviikkona Okrassa, että taustalla on vaarallisten kasvintuhoojien leviämiseen kasvanut riski.

"Kasvintuhoojatilanne EU:ssa on nyt huono. Etenkin Etelä-Euroopassa on ilmennyt uusia tuhoojia. Suomi on hieman paremmin suojassa, mutta riski on silti olemassa."

Uusissa ehdoissa mainitaan erityisesti hedelmäpuiden vakava bakteeritauti tulipolte, Lilja kertoo.

Taudin ennaltaehkäisemiseksi sen isäntäkasvien, kuten omena- ja päärynäpuiden passeihin lisätään jatkossa merkintä, kun ne on tuotettu alueella, jossa ei esiinny tulipoltetta.

Riskinhallintaan kaivataan myös kuluttajien valveutumista.

"Kannattaa harkita, onko tarvetta tuoda taimia edes EU:n sisältä. Jos tarvetta on, kannattaa ottaa selvää vaatimukset ja tarkastaa kasvipassin merkinnät. Jos kasveissa näkyy tuholaisia, voi niitä koittaa tunnistaa Ruokaviraston verkkosivujen kuvista. Niitä voi myös lähettää laboratorioomme."

Kasvipassittomia kasveja, kuten luonnonkasveja ei saa tuoda maahan lainkaan.

"Ei myöskään kannata ostaa taimia ulkomailta pikkukylien toreilta. Suuret myymälät ovat luotettavampia", Lilja muistuttaa.

Kasvinterveys

Tukesilta poikkeuslupa kahdelle kaalin ja porkkanan tuholaistorjuntaan käytettävälle valmisteelle

Tuholaispaine viljelyksillä on kova, eikä vaihtoehtoisia valmisteita ole hyväksytty Suomessa käytettäväksi.
Rami Marjamäki
Porkkanapelto. Kuvituskuvaa, kuvan pelto ei liity juttuun.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on myöntänyt kasvinsuojelun poikkeusluvat kahdelle porkkana- ja valkokaaliviljelyksillä käytettävälle valmisteelle. Syynä on suuri tuhohyönteispaine, joka vaarantaa vaihtoehtoisten valmisteiden puutteessa kauppakelpoisen sadon.

Poikkeuslupa on myönnetty Teppeki- ja Coragen 20 SC -valmisteille.

Teppekiä saa poikkeusluvalla käyttää porkkanakempin torjuntaan porkkanalla. Teppekillä käsiteltyjä porkkanoita ei kuitenkaan saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle, sillä valmisteelle on asetettu väliaikainen kansallinen jäämien enimmäismäärä.

Coragen 20 SC:tä saa käyttää kaalikoin, kaaliperhosen ja kaalikärpäsen torjuntaan valkokaalilla.

Teppeki-valmisteella on voimassa oleva lupa useille muille käyttökohteille, jotka on kerrottu Tukesin kasvinsuojeluainerekisterissä.

Coragen 20 SC -valmisteelle on toukokuussa myönnetty poikkeuslupa pihlajanmarjakoin (Argyresthia conjugella) torjuntaan omenaviljelyksiltä sekä kaaliperhosen, kaalikoin, kaalikärpäsen ja porkkanakärpäsen torjuntaan punajuurelta, raitajuurelta, piparjuurelta, porkkanalta, lantulta, nauriilta, retiisiltä, juuripersiljalta, palsternakalta, mukulaselleriltä, maa-artisokalta ja kaurajuurelta.

Tukes hyväksyy Suomessa käytettävät kasvinsuojeluaineet. Hyväksytyt valmisteet listataan Tukesin ylläpitämässä kasvinsuojeluainerekisterissä. Suomessa saa käyttää vain rekisterissä olevia kasvinsuojeluaineita.

Rekisterissä on kerrottu myös hyväksytyt käyttökohteet sekä tieto niiden käyttöä koskevista rajoituksista kullekin kasvinsuojeluaineelle. Muihin käyttökohteisiin valmisteita ei saa käyttää.

Kasvinterveys

Luke: Rapsikuoriaiset ja kaalikoit tänä vuonna tavallista yleisempiä – vioituksia runsaasti

Öljykasvien tuholaistilanne on nyt paha. Torjunnan aika on ennen kukintaa, Luke muistuttaa.
Maija Partanen
Suurinta vahinkoa öljykasveille aiheuttavat rapsikuoriaiset, jotka tuhoavat nuppuja. Niitä on tällä hetkellä erittäin runsaasti.

Luonnonvarakeskuksesta tiedottaa, että rapsikuoriaisia ja kaalikoita esiintyy nyt runsaasti koko öljykasvien tuotantoalueella.

Eniten vioituksia ovat aiheuttaneet nuppuja syövät rapsikuoriaiset. Kaalikoita on havaittu runsaasti kaikissa sen kehitysvaiheissa. Myös kirppoja esiintyy edelleen.

Luke muistuttaa, että tuhoeläintorjunta on tehtävä ennen öljykasvien kukintaa.

"Myöhäiset käsittelyt lähellä kukintaa ovat haitallisia luontaisille vihollisille ja pölyttäjille. Täyskukintavaiheesta eteenpäin torjunta ei ole sallittua millään valmisteella", tiedotteessa korostetaan.

Kasvinterveys

EU kieltää jälleen kasvinsuojeluaineita – nyt kieltolistalle dimetoaatti ja desmedifaami

Dimetoaattikielto vie markkinoilta kaksi viljojen kirvatorjuntaan ja sokerijuurikkaan juurikaskärpäsen torjuntaan tarkoitettua valmistetta.
Fanni Heinonen
Dimetoaattia käytetään muun muassa juurikaskärpäsen torjuntaan sokerijuurikkaalta. Kuvassa juurikaskärpäsen munia sokerijuurikkaan lehden alapinnalla.

EU:n komissio on päättänyt kieltää tuhoeläinten torjunnassa käytetyn dimetoaatin ja sokerijuurikkaan rikkakasviaineen desmedifaamin. Asiasta päätti Brysselissä pidetyn viranomaiskokouksen määräenemmistö.

Dimetoaatti on ollut EU:n sallima tehoaine vuodesta 2007 ja desmedifaami vuodesta 2005 lähtien.

Suomessa tehoaineiden kielto tulee poistamaan myöhemmin käytöstä kaksi dimetoaattia sisältävää valmistetta ja kolme desmedifaamia sisältävää valmistetta.

Kiellettäväksi joutuvat dimetoaattivalmisteet ovat Danadim Progress ja Perfektion Top. Ne on Suomessa hyväksytty käytettäväksi kirvojen torjuntaan viljoilta ja juurikaskärpäsen torjuntaan sokerijuurikasviljelyksiltä.

Suomen markkinoille hyväksyttyjä Desmedifaamivalmisteita ovat Betanal Expert EC, Betasana Duo SC ja Betanal Progress SE.

Niistä Betanal Expert EC- ja Betasana Duo SC on hyväksytty rikkakasvien torjuntaan sokeri-, rehu- ja punajuurikasviljelyksillä, Betanal Progress SE rikkakasvitorjuntaan sokeri- ja punajuurikasviljelyksillä.

Valmisteita saa vielä toistaiseksi myydä ja käyttää Suomessa. Käytännössä kielto tulee voimaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin asettaman siirtymäajan jälkeen. Tukes tiedottaa siirtymäajoista siinä vaiheessa, kun se on tehnyt päätöksen niiden kiellosta.

EU:n komissio päätti kieltää tehoaineet normaalin uudelleenarvioinnin yhteydessä.

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen Efsa on katsonut tekemässään tutkimusyhteenvedossa, että dimetoaatin käytöstä aiheutuu suurta riskiä nisäkkäille, hyödyllisille niveljalkaisille ja mehiläisille. Myös kuluttajille aiheutuu tehoaineista riski, mikäli niistä tai niiden aineenvaihduntatuotteista on jäämiä ihmisravinnossa.

Efsan mukaan ei voida myöskään sulkea pois altistumisriskiä valmisteen levityksen ja käsittelyn yhteydessä.

Desmedifaamin kaikenlaisesta käytöistä aiheutuu puolestaan riskiä nisäkkäille ja linnuille. Hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksiakaan ei voitu sulkea pois.

Samalla kun dimetoaatti ja desmedifaami päätettiin kieltää, hyväksyttiin EU:ssa käyttöön neljä uutta tehoainetta.

EU:ssa uudet tehoaineet ovat tolklofossimetyyli ja florpyrauksifeeni. Uudelleen hyväksytyt tehoaineet ovat 1-metyylisyklopropeeni ja demetenamidi-P.

Kasvinterveys

Ruokavirasto muistuttaa: Älä tuo tulipoltetta maahan riskitaimissa

Tulipolte voi levitä Suomeen puutarhamatkan tuliaisina.
Markku Vuorikari
Turvallisen taimen tunnistaa ZP-kasvipassista. Kuvassa kotimaisia omenapuun taimia.

Vaarallinen kasvitauti tulipolte voi levitä Suomeen ulkomailta ostetuissa taimissa, Ruokavirasto muistuttaa. Tulipoltebakteeri voi kulkeutua niiden mukana kotipuutarhaan.

Siksi Suomeen ei pitäisi tuoda lainkaan tulipoltteen isäntäkasveja, kuten omena- ja päärynäpuita, pihlajia ja tuomipihlajia, aroniaa, orapihlajaa ja tuhkapensaita. Muista EU-maista isäntäkasveja saa tuoda Suomeen, mutta EU:n ulkopuolisista maista niiden tuonti on kielletty.

Myös kotimaassa taimia ostettaessa on syytä selvittää, missä taimet on kasvatettu, Ruokavirasto korostaa.

Ammattimaisilta taimitarhoilta ostetut taimet ovat yleensä turvallisia, sillä ne kuuluvat viranomaisten tekemien tarkastusten piiriin. Sen sijaan yksittäisillä kaupustelijoilla voi olla myynnissä myös harrastajien kasvattamia taimia, joita ei ole tarkastettu.

Tulipoltteen oireet kannattaa opetella tunnistamaan ja ostaa vain terveen ja hyväkuntoisen näköisiä taimia.

Terveen ja turvallisen taimen tunnistaa myös ZP-kasvipassista. Se on yleensä taimeen kiinnitetty lappu, jossa on merkintä ZP.

Kasvipassi on hyvä säilyttää. Viranomaiset voivat sen perusteella jäljittää taimen alkuperän, jos taimessa havaitaan myöhemmin tulipoltteen oireita.

Tulipoltteen oireita ovat versonkärkien nuutuminen, lakastuminen ja mustuminen, kukkien mustuminen sekä tummat kuoliolaikut versoissa ja rungossa.

Kasvinterveys

Luke muistuttaa: Rukiin laontorjunta on nyt ajankohtaista

Laontorjunta tarpeen erityisesti rehevissa kasvustoissa.
Heikki Jalli
Rukiilla saattaa olla jo lippulehti näkyvissä, kuten oheisen kuvan yksilöllä.

Syysviljojen kasvu on ollut viileästä säästä johtuen epätasaista ja hidasta. Luonnonvarakeskus Luke muistuttaa, että laontorjuntaan on panostettava kasvustoissa, jotka ovat hyvässä kasvussa ja saaneet runsaan typpilannoituksen.

Jos ruiskasvustot ovat tiheitä ja reheviä, tarvitaan laontorjuntaan mepikvatti-, trineksapakki-etyyli- tai etefoni- valmisteita. Etefonin käyttö on suhteutettava mahdollisesti jo käytetyn klormekvatin käyttöaikaan ja määrään.

Kasvinterveys

Suomi teki aloitteen: Kasvinterveys saamassa oman YK:n teemavuoden

Erilaiset taudit ja tuholaiset uhkaavat kasvintuotantoa kaikkialla maailmassa. Oman teemavuoden halutaan lisäävän kansalaisten tietoisuutta kasvinterveyden tärkeydestä.
Lauri Mäenpää
Suomen kasvintuotannon kannalta tärkeimpiä vaarallisia kasvintuhoojia ovat muun muassa kuvassa oleva koloradonkuoriainen sekä aasianrunkojäärä, tulipolte ja mansikan punamätä.

Suomen viranomaisten aloitteesta vuosi 2020 on YK:n ensimmäinen kansainvälinen kasvinterveysvuosi (International Year of Plant Health, IYPH). YK päättää asiasta joulukuun puolivälissä.

Suomi uskoo teemavuoden kasvattavan päättäjien ja ylipäätään kansalaisten tietoisuutta kasvinterveyden tärkeydestä muun muassa maailman ruokaturvan, maatalouden tuottavuuden, luonnon monimuotoisuuden sekä ympäristön suojelun kannalta. Lisäksi teemavuodella vahvistetaan YK:n asettamia kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista, maa- ja metsätalousministeriö (MMM) kertoo tiedotteessaan.

Tautien takia kaikesta maailman kasvintuotannosta arvioidaan menetettävän joka vuosi noin 40 prosenttia, mikä aiheuttaa kansainväliselle taloudelle noin 190 miljardin euron kustannukset, MMM tiedottaa.

Suomen aloite teemavuodesta oli ensimmäisen kerran esillä IPPC:n (International Plant Protection Convention) yleiskokouksessa vuonna 2015. MMM:n mukaan aloite sai laajasti kannatusta ensin IPPC:n kokouksessa ja sitten samana vuonna pidetyssä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n yleiskokouksessa.

Aloitteen etenemistä kansainvälisillä foorumeilla ovat edistäneet maa- ja metsätalousministeriön ohella myös ulkoministeriö ja Suomen YK:n pysyvä edustusto.

Toistaiseksi suomalainen kasvintuotanto on säästynyt monilta muualla yleisiltä kasvitaudeilta ja -tuholaisilta. Jokaisen harrastepuutarhurista poliittisiin päättäjiin on kuitenkin syytä muistaa, että kasvintuhooja ei kunnioita valtioiden rajoja. Ne saattavat livahtaa maahan muun muassa puisten pakkauslaatikoiden tai taimien mukana.

Lue myös:

Kasvihuonevitsauksen suoja-alueesta luovuttiin – etelänjauhiainen pidetään jatkossa kurissa tavallisilla kasvinsuojelutoimilla

Kiven tuonti Kiinasta voi tuoda mukanaan metsätuholaisen – kuormalavat syyniin

Kasvinterveys

EU-ministerit huolissaan kasvinsuojeluaineiden tulevaisuudesta – Lainsäädäntö torjunta-aineista kiristynyt

EU:n instituutiot ovat lisänneet resurssejaan torjunta-ainelainsäädännön uudistamiseen.
Kari Salonen
Kasvinsuojeluteollisuus ry:n mukaan on arvioitu, että EU:ssa nyt käytössä olevista 224 tehoaineesta 75 poistuu muutaman vuoden sisällä. Suomessa näistä 75:stä on käytössä 36.

Euroopan unionin maatalousministerit osoittivat huolensa kasvinsuojeluaineiden tulevaisuudesta EU:n maatalousneuvoston kokouksessa Brysselissä. Usea ministeri koki tehoaineiden hyväksymisprosessit monimutkaisiksi ja hitaiksi.

Suomea kokouksessa edustanut maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kertoi korostaneensa maatalousministereiden kokouksessa kasvinsuojeluaineiden vastuullista käyttöä. Suomelle useat EU:ssa kritiikkiä herättäneet kasvinsuojeluaineet ovat tärkeitä.

”Kasvinsuojeluaineiden levityskäytännöillä on merkitystä. Testatuilla välineillä ja koulutetun viljelijän toimesta kasvinsuojeluaineet menevät oikeaan kohteeseen, eivätkä altista niiden käyttäjiä eivätkä saastuta ympäristöä”, ministeri Leppä kertoi.

Euroopan kasvinsuojeluteollisuus ECPA on teettänyt selvityksen, jonka mukaan kasvinsuojeluaineiden kieltäminen olisi Suomelle erityisen haitallista lyhyen kasvukauden takia.

ECPA:n selvityksessä arvioidaan, että aineita voi poistua käytöstä jo seuraavan kahden–neljän vuoden aikana huomattavia määriä.

Tehoaineiden kieltämisillä olisi vaikutusta niin tautien, tuholaisten kuin rikkakasvien torjuntaan. Se aiheuttaisi ongelmia sekä juolavehnän ja hukkakauran että leveälehtisten rikkakasvien torjunnassa.

EU on tiukentanut lainsäädäntöään tehoaineiden hyväksynnässä. Taustalla on muun muassa huoli syöpien lisääntymisestä.

Torjunta-aineiden hyväksymismenettely on herättänyt eriäviä mielipiteitä EU:ssa.

Marraskuussa julkaistu yli sadan eurooppalaisen kansalaisjärjestön allekirjoittama julistus vaatii muutoksia torjunta-aineiden hyväksymismenettelyyn EU:ssa.

Manifesti "Citizens for Science in Pesticide Regulation" sanoo, ettei EU:n pitäisi sallia torjunta-aineita, jos niiden on todettu vaikuttavan haitallisesti ihmisiin, eläimiin tai ympäristöön.

Myös Euroopan parlamentti työskentelee kasvinsuojeluainelainsäädännön parissa.

Europarlamentti on perustanut Pest-komitean tutkimaan torjunta-aineiden lupamenettelyä. Komitea perustettiin glyfosaatin hyväksymismenettelyn jälkeen.

EU:n elintarviketurvallisuusviranomaisen Efsan mukaan rikkakasvien torjunnassa käytetty torjunta-aine glyfosaatti ei ole syöpävaarallinen, kun taas Maailman terveysjärjestön mukaan sillä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia terveyteen.

Myös Euroopan komissio aikoo kehittää elintarviketurvallisuuteen liittyvää tutkimusta.

"Meillä on Euroopan tiukin elintarviketurvallisuus, ja kun tiede menee eteenpäin, avoimuuden vaatimukset kasvavat. Pidän huolta, että elintarvikeketju on mahdollisimman avoin", komissaari Vyter Andriukaitis sanoi aiemmin.

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Brysseliin keskustelemaan kasvinsuojeluaineiden lisäksi maatalouspolitiikan uudistuksesta, Afrikan maaseudusta ja markkinoiden tilanteesta.

Komission mukaan maatalousmarkkinoiden tilanne on vakaa.

"Kotieläinsektorilla ja sokerimarkkinoiden tilanne on kiintiöiden päättymisen jälkeen ollut haasteellinen. Komissio ei näe tällä hetkellä tarvetta erityisille markkinatoimille", maa- ja metsätalousministeriö kertoo.

Lue myös:

EU:n suunnittelemat kasvinsuojeluaineiden kieltämiset aiheuttaisivat valtavat satomenetykset Suomessa

Kasvinterveys

Keskustan EU-vaaliehdokas pelkää: Kasvinsuojeluaineiden kielto vaarantaisi suomalaisen ruuantuotannon

EU-vaaliehdokas Anna Sirkiä kritisoi EU:n linjausta kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden kieltämisestä.
Markku Vuorikari
Tautin piinaamaa ohraa: lehdissä sekä pantteri- että verkkolaikkua.

Keskustanuorten EU-vaaliehdokas Anna Sirkiä arvioi EU:ssa tehtyjen päätösten olevan riski suomalaiselle ruuantuotannolle. Huolen herättää EU:n linjaus kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden kieltämisestä.

Linjauksen taustalla on huoli syöpien lisääntymisestä.

"Mitä tulee ainakin suomalaiseen ruokaan, huoli kohdentuu lähinnä niihin jotka altistuvat aineille, siis viljelijöihin, ei kuluttajiin. Suomalaista ruokaa voi syödä rauhallisin mielin, sillä ruuassa ei juurikaan ole jäämiä kasvinsuojeluaineista", Sirkiä kirjoittaa blogissaan.

Sirkiä viittaa väitteellään Euroopan elintarviketurvallisuusviraston Efsan tekemään tutkimukseen, jonka mukaan yhdessäkään suomalaisessa elintarvikkeessa ei todettu turvallisena pidetyn rajan ylittäviä kasvinsuojeluainepitoisuuksia.

MT uutisoi tänään maanantaina, että EU:n suunnitelmat tiettyjen kasvinsuojeluaineiden kieltämiseksi aiheuttaisivat valtavat satomenetykset Suomessa.

Uutisessa viitataan kasvinsuojeluteollisuuden arvioon, jonka mukaan viljasadot olisivat vaarassa pienetä Suomessa kymmeniä prosentteja, mikäli suunnitelmat toteutuvat. Samalla tuotantokustannukset nousisivat tuntuvasti.

Suomessa vaikutukset ovat todennäköisesti Keski-Eurooppaa suurempia lyhyen kasvukauden takia.

"Jälleen kerran olemme tilanteessa, jossa meidän pohjoinen kestävä elämäntapamme ei tahdo tulla ymmärretyksi."

EU kielsi jälleen yhden tehoaineen – Viljojen sienitautien torjunnasta katoaa 13 valmistetta

Tukes myönsi uuden hätäluvan gammayökkösen torjuntaan kuminalta

Gamma-aikuisia on nyt liikkeellä runsaasti – seuraava toukkasukupolvi vielä mahdollinen