Kasvinterveys

Kasvinterveys

Tarkkaile tuomikirvoja

Lämmin sää on edistänyt tuomikirvojen kehitystä ja siirtymistä kasvustoihin.
Erja Huusela-Veistola
Tuomikirvoja ohran tyvellä.

Kirvoja on mahdollisesti tullut myös ilmavirtausten mukana sellaisille alueille, joilla kotimainen kanta oli tuomikirvaennusteen mukaan niukka. Lohkokohtainen tuomikirvatarkkailu kevätviljoilla on edelleen tarpeen. Tarkkailussa on huomioitava, että kuivassa ja lämpimässä kirvat löytyvät usein kasvin tyveltä maan rajasta. Tuomikirvan torjuntakynnys orastumis- ja versontavaiheessa täyttyy, kun kirvoja löytyy keskimäärin joka viidennestä kasvista.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Kasvitauteja esiintyy tavallista vähemmän

Kirvat kiusaavat kevätviljoja

Öljykasvit kasvavat käsittelyajan ohi