Kasvinterveys

Kirppoja vaihtelevasti Etelä-Suomessa

Kasvinterveys 12.06.2017

Etelä-Suomessa on havaittu vaihtelevasti kirppoja kevätöljykasveilla.


Nelli Piekkari
Kirppoja kevätrapsilla 6.6.2017.

Peitatuilla lohkoilla vioitukset ovat monin paikoin vähäisiä, mutta Jokioisilla peittaamattomilla koeruuduilla kirppojen vioituksia on runsaasti. Myöhään ja hitaasti taimettuvilla lohkoilla kirppatarkkailu on tarpeen. Kirpat ovat aktiivisimmillaan lämpimällä säällä. Torjuntakynnys keväällä on 1 kirppa/taimi.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT