Kasvinterveys

Kuivuus aiheuttanut viljoille tyvitauteja

MT Plus Kasvinterveys 04.07.2018

Sairaat kasvit lakoutuvat herkästi.

Marja Jalli
Tyvitautien oireita mallasohrassa Liedossa

Alkukesän kuivuus on edistänyt tyvitautien esiintymistä viljoilla. Aiheuttajina ovat pääasiassa punahomettakin aiheuttavat Fusarium-sienet.

Oireet näkyvät aluksi ruskehtavina kuoliolaikkuina korren tyvellä. Kuolion laajetessa koko tyviosa muuttuu ruskeaksi ja haurastuu.

Sairaat kasvit lakoutuvat herkästi.

Tyvitautisissa oraissa veden ja ravinteiden kulku heikkenevät ja voimakkaassa tartunnassa estyvät kokonaan.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT