Maatalous

Kirjoita viljelijän yksinäisyydestä

Tutkija kaipaa maatilalla asuneiden kirjoituksia viljelijän yksinäisyydestä. Kokemuksiaan voivat maatalousyrittäjien lisäksi lähettää yrittäjien puolisot, tilalla kasvaneet perheenjäsenet sekä jo eläkkeelle siirtyneet maatalousyrittäjät.
Kari Salonen

Soile Kilpeläinen Helsingin yliopistosta tekee pro gradu -tutkielmaa yksinäisyyden kokemuksista maaseudulla ja erityisesti maatalousyrittäjän ammatissa. Tutkielman ohjaaja on professori Timo Harrikari sosiaalitieteiden laitokselta.

Kirjoittamisen apuna voi käyttää esimerkiksi seuraavia apukysymyksiä:

Miten yksinäisyys näyttäytyy omassa tai läheisteni elämäntarinassa? Minkälaisiin elämänvaiheisiin yksinäisyys ajoittuu? Mitkä asiat yksinäisyyden kokemuksiin ovat vaikuttaneet? Minkälaisia tunteita yksinäisyys herättää? Mitä kielteisiä ja myönteisiä asioita yksinäisyyteen liittyy? Minkälaiset asiat vaikuttavat yksinäisyydestä selviytymiseen? Miten maaseudulla asuminen vaikuttaa yksinäisyyden kokemuksiin? Miten työ maatalousyrittäjänä vaikuttaa yksinäisyyden kokemuksiin?

Kirjoituksen voi laatia esimerkiksi kertomuksen muotoon. Sen voi lähettää nimettömänä. Tyyli on vapaa eikä pituutta ole rajattu.

Halutessaan kirjoittaja voi lähettää itsestään perustietoja, kuten sukupuoli, ikä, perhetilanne, paikkakunta, tilakoko ja tuotantosuunta. Tutkimukseen voi osallista myös ilman taustatietoja.

Kaikki kirjoitukset käsitellään nimettöminä ja luottamuksellisesti. Niitä käytetään vain tutkimustarkoitukseen.

Kertomukset pyydetään 1.3. mennessä joko sähköpostitse: soile.kilpelainen@helsinki.fi tai kirjepostilla: Soile Kilpeläinen/ Sosiaalityön toimisto, PL 16, 00014 Helsingin yliopisto.

Lue lisää

Jo päiväkoti-ikäisten lasten yksinäisyys huolettaa monia vanhempia – "Kaverittomuudesta kärsivä lapsi saattaa tuntea itsensä näkymättömäksi"

Lotta Svärd Säätiö haastaa kaikki veteraanien yksinäisyyden vähentämiseen

Puolueuskollisuus korostuu eläkeikään ehtineillä metsänomistajamiehillä

Mikään määrä hellyyttä ei ole lapsille tai aikuisille liian paljon – kosketus kuuluu ihmisyyteen