Maatalous

Komissio kehuu: Maitomarkkinat rauhoittuivat vähentämistuella

Maatalous 16.03.2017

EU:ssa maidontuottajat vähensivät tuotantoaan 80 prosenttia siitä määrästä, jonka he ilmoittivat syksyllä hakemuksessaan vähentävänsä.


Markku Vuorikari
Viime vuoden loka-joulukuussa maitoa tuotettiin EU:ssa 851 miljoonaa kiloa vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin.

EU:n komission mukaan maidontuotannon vähentämistuki osoittautui toimivaksi työkaluksi maitomarkkinoiden rauhoittamiseen.

Komissio julkisti torstaina ensimmäisen arvionsa vähentämistuen vaikutuksista maitomarkkinoihin. Arvion perusteella vaikutukset ovat olleet suotuisat.

Komission arvio perustuu vasta tuen ensimmäiseen, loka–joulukuun vähentämisjaksoon, johon sitoutui koko EU:ssa yhteensä 44 000 viljelijää. He vähensivät maidontuotantoa 851 miljoonaa tonnilla verrattuna samaan jaksoon vuotta aiemmin.

Tukea ja sen maksatusta haettiin eri hakemuksilla. Syyskuussa viljelijät ilmoittivat määrän, jonka he aikovat tuotantoaan vähentää edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Helmikuussa he puolestaan ilmoittivat, mikä oli toteutunut vähennys.

Tuen maksua porrastettiin niin, että täyden 14 sentin tuen vähentyneiltä litroilta saa vain silloin, kun toteutunut vähennys on yli 80 prosenttia syyskuun hakemuksessa ilmoitetusta. Jos toteutunut vähennys jäi alle 20 prosenttiin hakemuksessa ilmoitetusta, tukea ei saa lainkaan.

Viljelijät ilmoittivat hakemuksissaan syyskuussa tavoittelevansa yhteensä 1,06 miljoonan maitokilon vähennystä. Toteutunut vähennys oli koko EU:ssa 80 prosenttia alun perin haetusta määrästä.

Suomessa osuus oli hieman EU-keskiarvoa alhaisempi. Suomessa maidontuotanto väheni loka–joulukuun aikana 76 prosenttia siitä määrästä, jonka viljelijät syyskuussa arvioivat hakemuksissaan vähentävänsä.

Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa toteutunut vähennys oli lähes syyskuussa ilmoitetun suuruinen: Tanskassa 96 prosenttia ja Ruotsissa 92 prosenttia.

EU:n suurissa maidontuotantomaissa eli Irlannissa, Saksassa ja Ranskassa toteutuneet vähennykset olivat hieman EU-keskiarvoa suuremmat.

Esimerkiksi Irlannissa vähennyksistä toteutui 81 prosenttia. Määrän merkittävyyttä nostaa se, että irlantilaiset maidontuottajat ilmoittivat syyskuun hakemuksissaan vähentävänsä tuotetun maidon määrää 6,8 prosenttia siitä, mitä maa tuotti maitoa loka–joulukuussa 2015.

Maidontuotannon vähennys vuodentakaiseen verrattuna on komission sanoin "merkittävä".

Maatalouskomissaari Phil Hogan ilmaisi tuoreeltaan tyytyväisyytensä tuloksiin. Hän pitää mukautustukea osoituksena toimivasta ja vahvasta yhteisestä maatalouspolitiikasta.

EU:n keskimääräinen tuottajahinta on noussut viime kesästä 31 prosenttia helmikuun 33,7 senttiin kilolta.

"Onko se täydellinen tasapaino? Ei tietenkään. Osoittaako se, että asiat ovat kehittymässä oikeaan suuntaan? Sanoisin kyllä", Hogan toteaa komission tiedotteessa.

Juttua muokattu 17.3. klo 7.05: EU-tuottajat vähensivät tuotantoa yhteensä 851 miljoonaa tonnia, ei kiloa kuten jutussa alun perin luki.

Aiheeseen liittyvät artikkelit