Maatalous

Kosteikoista kaivataan lisää tietoa

Moni viljelijä kaipaa lisää tietoa kosteikoista vesistöjen rehevöitymisen torjujina, WWF Suomen teettämässa tutkimuksessa selvisi.
Jaana Kankaanpää

Kyselyn toteutti Suomen Gallup Elintarviketieto. Internet-kyselyn osallistumiskutsu lähetettiin 1 253 viljelijälle Uudenmaan ja Varsinais-Suomen alueella. Kyselyyn vastasi 372 viljelijää eli 30 prosenttia kutsutuista.

Maatalouskosteikon käsite oli ennalta tuttu valtaosalle, 85 prosentille vastaajista. Kahdeksan prosenttia oli jo perustanut yhden tai useamman kosteikon.

42 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, ettei viljelijä saa tarpeeksi tietoa kosteikoista ja niiden perustamisesta.

WWF Suomen suojeluasiantuntija Elina Erkkilä pitää tulosta selvänä merkkinä siitä, että jos kosteikkoja halutaan lisää, tarvitaan lisää neuvontaa, koulutusta ja viestintää.

Vaikka yli puolet vastaajista arvelee, ettei heidän tiloiltaan tule lainkaan liukoisten ravinteiden valumia, 60 prosenttia haluaa lisää tietoa liukoisen fosforin esiintymisestä ja sen valumien torjunnasta.

Liukoinen fosfori on suoraan käyttökelpoista leville, joten se edistää rehevöitymistä.

Kosteikko hidastaa veden virtausta ja suodattaa ravinteita. Liukoisiin ravinteisiin kosteikot purevat kuitenkin huonommin kuin niihin, jotka kulkevat maa-ainekseen kiinnittyneinä.

Kyselytutkimus oli osa EU:n rahoittamaa Active wetlands -tutkimushanketta. Hankkeessa tutkitaan, miten kosteikkojen tehoa voidaan parantaa kemiallisten käsittelyjen avulla. Valumavesien kuljettamaa liukoista fosforia voidaan saostaa esimerkiksi rautasulfaatilla.

”Vastaajista yli kolmannes arveli, että toimiessaan kemikaalit lisäävät kosteikkojen perustamisen houkuttelevuutta”, tutkija Risto Uusitalo MTT:stä kertoo. Neljännes vastaajista oli valmis ottamaan käyttöön kemiallisia menetelmiä omilla maillaan.

Viljelijät olisivat tutkimuksen mukaan valmiita kuluttamaan kemikaalien käyttöön jonkin verran omaa aikaa ja rahaa. Yli yhdeksän kymmenestä vastaajasta on kuitenkin sitä mieltä, että tällaisten menetelmien käytön tulisi saada tukea.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Hallitusohjelma metsästysmyönteinen: Merimetson poikkeusluvan saamista helpotetaan, uusien metsästyksen harrastajien lajin pariin tuloa edistetään

Myös tätä eläinlajia voi nyt seurata WWF:n Luontolivessä – Erityisen mielenkiintoista katsottavaa luvassa lähipäivinä

Uusi innovaatio vesiensuojeluun – biopolymeerit palauttavat pelloilta valuneen fosforin takaisin kiertoon