Maatalous

Kuiva heinä edelleen tallien suosikki

Maatalous 07.06.2012

Suuri osa talleista ostaa edelleen mieluummin kuivaa kuin säilöheinää. Suurpyöröpaalien ohella suositaan pikkupaaleja, koska ne ovat helppoja käsitellä.


Markku Vuorikari

Näin todetaan tänään julkistetussa Laatuheinää Keski-Pohjanmaalta -hankkeen selvityksessä. Siinä käytiin läpi alueen tallien heinätarpeita ja heinäkaupan ongelmia. Esille nousi asioita, jotka kuulostavat tutulta koko maassa.

Laadukkaalle heinälle olisi menekkiä, mutta verkostoissa on aukkoja. Kun hevosmäärä kasvaa ja yhä useammalta hevosenomistajalta puuttuvat kontaktit viljelijöihin, myyjä ja ostaja eivät kohtaa.

Ostoheinän varassa olevat arvostavat heinän toimittamista suoraan tallille. Pitkillekin matkoille soveltuva kuljetuskalusto on heinäntuottajalle tarpeen.

Kyselyyn vastanneista talleista 80 prosenttia käyttää hevosten ruokintaan kuivaa heinää.

Talleilla suositaan pikkupaaleja niiden helpon käsiteltävyyden takia.

Vuotuiset vaihtelut tarjonnan määrässä aiheuttavat heinän tuottajille epävarmuutta.

Hyvinä heinävuosina ylitarjonta alentaa hinta. Sääoloiltaan huonoina tasalaatuisen heinän tuottaminen on vaikeaa.

Heinäntuottajan olisikin tärkeää saada useampivuotisia hankintasopimuksia ostajan kanssa.

Tutkimuksen perusteella kaiken tarvitsemansa heinän ostavista asiakkaista suurin osa on sopimushankinnasta kiinnostuneita.

Erityisen laadukkaasta kuivasta heinästä ei talleilla kuitenkaan olla välttämättä valmiita maksamaan enemmän. Selvityksen tekijöiden mukaan tämä johtuu siitä, ettei talleilla tunneta laatuheinän ominaisuuksia riittävästi.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT