Maatalous

Lakiluonnos esittää parsinavetta- ja tiineytyshäkkikieltoa

Maatalous 06.03.2017

Porsitushäkkejä ei näillä näkymin esitetä kiellettäväksi.


Jukka Pasonen
Uuden eläinsuojelulain on määrä astua voimaan vuoden 2018 alusta.

Eläinsuojelulain uudistuksessa kiivasta keskustelua herättänyttä parsinavettakieltoa ollaan viemässä eteenpäin. Emakoiden pitoa tiineytyshäkeissä ja nautojen jatkuvaa kiinnipitoa esitetään kiellettäväksi uuden eläinsuojelulain lakiluonnoksessa.

Käytännössä nautojen jatkuvalla kiinnipidolla tarkoitetaan parsinavettoja, vaikka lehmät kesällä laiduntaisivatkin.

Tarkempia tietoja mahdollisesta siirtymäajasta tai kiellon yksityiskohdista ei toistaiseksi ole.

Lain valmistelun alkuvaiheilla puhuttiin myös vapaaseen porsitukseen siirtymisestä, mutta siitä on sittemmin luovuttu. Porsitushäkkejä ei näillä näkymin esitetä kiellettäväksi.

"Kustannuskysymys on tässä keskeinen", sanoo maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöylitarkastaja Tiina Pullola.

"Porsitushäkkien kieltoa ajatellen tutkimustietoakaan ei ole riittävästi", hän lisää.

Uuden eläinsuojelulain lakiluonnos lähtee lausuntokierrokselle tämän kevään aikana. Lain on määrä astua voimaan vuoden 2018 alusta.

Valmistelussa haasteena on laaja-alaisuus: lain pitäisi koskea kaikkia otuksia kummitussirkasta hevoseen. Se on vasta vaikeista yhtälöistä ensimmäinen. Pahnoja sekoittaa maakuntauudistus ja välissä vaihtunut hallitus.

Termikummajaiset hyvinvointi ja itseisarvo eivät juuri ole helpottaneet keskustelua.

Polttavimpia kysymyksiä on, kuka muutokset maksaa.

Kiinnostus eläinten hyvinvointia kohtaan on noussut Suomessa enemmän kuin missään muussa EU-maassa. Samalla maatalouden kannattavuuskriisi on kärjistynyt.

Hallitusohjelmassa onkin kirjaus, jonka mukaan tällä hallituskaudella elinkeinolle ei säädetä uusia kustannuksia aiheuttavia velvoitteita. Se koskee myös eläinsuojelulain uudistusta.

Eläinsuojelulain uudistuksessa esitetään myös uusia työkaluja eläinjalostuksen rajoittamiseen. Eläinjalostuspykälä on nykyisellään kuollut kirjain, sanoo uudistusta ministeriössä valmisteleva ja Evirassakin lakimiehenä toiminut Minna Ruotsalo.

"Tarkoitus on täsmentää, millainen jalostus on kiellettyä. Hyvinvointia merkittävästi heikentävä jalostus voitaisiin kieltää."

Esimerkkejä kielloista löytyy Ruotsista. Tuomioistuimen päätöksellä kiellettiin taannoin sellaisten koirayksilöiden jalostus, jotka kärsivät entropionista eli silmäluomen kiertymisestä sisäänpäin.

"Meilläkin Evira on ottanut kantaa silmäluomien nitomiseen shar pei -rotuisilla koirilla."

Valmisteltavassa eläinsuojelulaissa eläimiä pitäviltä tullaan jatkossa vaatimaan myös osaamista. Vaatimus koskee sekä lemmikkien omistajia, että ammattimaista eläintenpitoa.

Esimerkiksi koirien kasvattaja voisi olla jatkossa velvollinen antamaan ostajalle hoito-ohjeita.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT