Maatalous

Leppä vie maanantaina Suomen vaikean puintitilanteen EU:n ministerikokoukseen

Myös Itämeren kalastus esillä kokouksessa.
Lari Lievonen
Runsaiden sateiden pahoin kastelemaa peltoa Juuassa.

EU:n maatalousministerit kokoontuvat maanantaina Luxemburgiin keskustelemaan sekä maatalouden markkinatilanteesta. Suomea ministerikokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Leppä aikoo ottaa kokouksessa esille Suomen vaikean sadonkorjuutilanteen ja huonon sään synkentämät satonäkymät. Vastaavia ongelmia on myös Baltian maissa.

Lisäksi Leppä aikoo ottaa esille maidon ja sianlihan hinnat, jotka eivät ole kehittyneet Suomessa yhtä positiivisesti kuin muualla Euroopassa.

Ministerit saavat kokouksessa komissiolta katsauksen maatalouden markkinatilanteeseen, minkä pohjalta he käyvät keskustelua alan näkymistä.

Markkinatilanteen ohella esillä ovat Itämeren ensi vuoden kalastuskiintiöt, joista he tekevät komission ehdotuksen perusteella päätöksen kokouksessaan.

Suomi kannattaa Itämeren kalakantojen hyödyntämistä kestävän enimmäistuoton mukaisesti. EU haluaa saavuttaa kestävän enimmäistuoton tasot kaikkien kalakantojen osalta asteittain mahdollisimman nopeasti, viimeistään vuonna 2020.

Kokouksessa paneudutaan myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden eli Agenda 2030 -toimintaohjelman vaikutuksiin EU:n maatalouspolitiikkaan.

Suomen mielestä EU:n yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteet edistävät merkittävästi kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Näitä tavoitteita ovat esimerkiksi elinkelpoinen ruuantuotanto, luonnonvarojen kestävä hoito ja ilmastotoimet sekä tasapainoinen aluekehitys.

Suomi katsoo, että EU-tason yhteistyötä voitaisiin lisätä muun muassa maatalouden riskienhallinnassa, hiiltä sitovissa tuotanto- ja toimintatavoissa, ravinteiden kierrätyksessä sekä ruokahävikin vähentämisessä.

EU-tasolla tapahtuvan Agenda 2030 -toimeenpanotyön tulisi Suomen näkemyksen mukaan tukea jäsenmaiden omaa toimeenpanotyötä.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Jari Leppä valitsi erityisavustajansa: Teppo Säkkinen, Satu Haapaniemi ja Annukka Kimmo maa- ja metsätalousministerin esikuntaan

Jari Leppä sai eduskuntavaalien jälkeen kuulla pysäyttävän toiveen: "Kunpa sinusta ei tulisi ministeriä"

Velka ei ministereitä pelota