Maatalous

Lihantuotanto Brasiliassa vaatii runsaasti laidunmaata

Maatalous 31.08.2011

Brasiliassa laiduntaa maailman maista eniten lihakarjaa. Naudanlihan viejänä maa jää vielä Yhdysvaltojen jälkeen.


ALEXANDRE MENEGHINI

Brasilialainen laidunkasvatus on kustannustehokasta mutta vaatii paljon viljelykelpoista maata. Brasilian maatalousministeri Wagner Rossi näkee lihantuotannossa vielä tehostamiskeinoja.

Brasiliassa naudan kasvattaminen vaatii 3–5 vuotta. Suomessa naudat lähtevät teurastamolle vajaan kahden vuoden ikäisinä.

”Joillakin alueilla meillä toimitaan tehokkaasti, mutta toisaalla tuottavuudessa on paljon parannettavaa. Keskimäärin nautoja on 1,2 päätä hehtaarilla. Tiedämme, että voisimme helposti nostaa määrän kolmeen”, Rossi uskoo.

Brasiliassa viljelymaan pinta-ala on kasvanut viimeisen 20 vuoden aikana 25 prosenttia, 47 miljoonaan hehtaariin. Samassa ajassa ruuan tuotanto on kasvanut 152 prosenttia.

”Meillä on monta kilpailuetua. Meillä on esimerkiksi 120 miljoonaa hehtaaria maata valmiina uudelle maataloustuotannolle”, Brasilian maatalousministeri kertoo.

AIHEESEEN LIITTYVÄT ARTIKKELIT