Maatalous

Liukoinen fosfori kiinni rautasulfaatin avulla

Menetelmä sopii parhaiten ojiin, joiden veden fosforipitousuus on korkea. Tällaista vettä saattaa valua esimerkiksi nautojen jaloittelupihoilta.
Jaana Kankaanpää

Maatalouden valumavesiä voi puhdistaa kemikaalien, esimerkiksi rautasulfaatin avulla, erikoistutkija Risto Uusitalo MTT:stä kertoo. Hän esitteli tänään suomalais-virolaisen Active Wetlands -hankkeen tuloksia Helsingissä.

Kosteikot nappaavat valumavesistä maahiukkasiin sitoutuneen fosforin, mutta liukoinen fosfori on vaikeampi pysäyttää. Juuri se rehevöittää vesiä, koska se kelpaa levien ravinnoksi.

Tutkimushankkeessa selvitettiin kemikaalien tehoa kolmen vuoden ajan kaikkiaan kahdessakymmenessä kohteessa Varsinais-Suomessa sekä Etelä-Virossa Rahingen alueella.

Rautasulfaatti sitoi keskimäärin 60 prosenttia ojavesien liukoisesta fosforista. Kemikaalit toimivat sitä paremmin, mitä enemmän liukoista fosforia vedessä oli.

“Sopivimmat kohteet näille menetelmille ovat pieniä ojia, joiden valumissa on korkeita fosforipitoisuuksia” Uusitalo kertoo.

Fosforipitoisia vesiä voi tulla esimerkiksi eläinten jaloittelupihoilta, laidunten ruokintapaikoilta tai alueilta, joissa varastoidaan ja käsitellään lantaa.

”Sopivan paikan valinta on tuloksen kannalta olennaista”, Uusitalo korostaa.

Rautasulfaatin huono puoli on, että se happamoittaa vesiä.

Kun jää ja lumi tukkivat yhden koeuoman virtauksen, kemikaalia liukeni veteen liikaa ja pH laski kolmeen. Näin hapan vesi on vesieliöille kohtalokasta.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

Uusi innovaatio vesiensuojeluun – biopolymeerit palauttavat pelloilta valuneen fosforin takaisin kiertoon

Syken tutkija tehostaisi ympäristökorvausta entistä voimakkaammalla kohdentamisella: lohkon sijaan korvaus kuivatusalueelle

Vesiensuojeluhanke päättyy, lopputuloksena tiukka suositus: Peltojen kipsikäsittely käyttöön heti